Art. 43-vragen Rechtbank Limburg

Statement inzake rechtbank Limburg
7 september, 2015
Art. 43-vragen prijsstelling kermissen
23 september, 2015

Art. 43-vragen Rechtbank Limburg

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan
de griffier van de gemeenteraad
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 8 september 2015

 

Betreft:  schriftelijke vragen art. 43 RvO, Rechtbank Limburg

 

Geachte griffier,

 

Ik verzoek u deze brief met schriftelijke vragen op basis van artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

 

Inleiding

Vanmiddag liet de Raad voor de Rechtspraak weten dat het besluit over het meerjarenplan van de rechtspraak enkele weken is opgeschoven, namelijk tot 28 september a.s. Eerst leek het erop dat de keuze als vestigingsplaats van de Rechtbank Limburg op Roermond zou vallen. Vanwege een sterke Zuid-Limburgse lobby lijkt het er nu op alsof deze keuze ter discussie komt te staan waardoor ook Maastricht weer kansen ruikt.

 

Tijdens het overleg dat de burgemeester op donderdag 3 september jl. had met leden van raad en college werd medegedeeld dat de collega-burgemeesters van de gemeenten in Midden-Limburg hun steun hadden uitgesproken voor Roermond. Wanneer dit in een brief zou moeten worden vastgelegd, zouden deze burgemeesters daartoe bereid zijn. Een dergelijke brief hebben wij echter niet gezien.

 

Nu de besluitvorming van de Raad voor de Rechtspraak is uitgesteld tot 28 september a.s. zal Zuid-Limburg zijn lobby onverminderd voortzetten. De LVR is van mening dat Roermond dat ook moet doen. Echter niet alleen, maar samen met de 14 andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg.

 

Vragen 

  1. Is uw college bereid de lobby vanuit Roermond én Midden-Limburg de komende weken te intensiveren?
  2. Welk initiatief of overleg wordt er opgestart om ook in SML-verband (opvolging GOML) nog iets te ondernemen?
  3. Gaat een brief van de 15 burgemeesters uit Noord- en Midden-Limburg onderdeel uitmaken van deze geïntensiveerde lobby?

 

Hoogachtend,

Dré Peters
Dirk Franssen
Jan Puper