Art. 43-vragen “to go-producten”

Art. 43-vragen innovatie
11 januari, 2021
Art. 43-vragen voormalig tankstation Maasbrug
12 januari, 2021

Art. 43-vragen “to go-producten”

Geachte griffier,

LVR  fractie kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de geopende horeca voor “to go producten” door handhaving op de huid wordt gezeten en dat is aanleiding om onderstaande vragen te stellen.

Tevens wil LVR-fractie het naadje van de kous weten over de opgelegde sluiting van Welkoop in Maasniel en treft u onderstaand artikel 43 vragen conform het reglement van orde aan.

 • Hoe vaak en op welke wijze wordt burgemeester Donders geïnformeerd door politie e/o stadstoezicht over feitelijke constateringen/waarnemingen bij de horeca waar  to-go producten kunnen worden afgehaald?
 • Hoe vaak en op welke wijze wordt burgemeester Donders geïnformeerd door politie e/o stadstoezicht over feitelijke constateringen/waarnemingen bij de essentiële winkels?
 • Wordt burgemeester Donders alleen geïnformeerd of het college van B&W?
 • Wilt de burgemeester van Roermond deze rapportages ter beschikking stellen aan de gemeenteraad?
 • Is burgemeester Donders en/of het College van B&W bekend dat de horeca die nog open is voor to/go producten op de huid wordt gezeten en tot onredelijke situaties leidt?
 • Heeft burgemeester en College van B&W bord in de binnenstad gezien? ‘De gemeente Roermond houdt ons en u in de gaten’. Zie foto.
 • Is burgemeester en/of College van B&W het met de LVR-fractie eens dat de horeca die To Go producten, gelukkig, nog aan de man weet te brengen er alles aan doet om de richtlijnen van RIVM en Rijksoverheid te volgen?
 • Zo ja, dan begrijpen wij niet dat er incidenten uitgelokt worden? Gaarne reactie.
 • Zo nee, kan exact worden aangeven waarom dat het niet het geval is?
 • Klopt het dat gemeente c.q. stadstoezicht zelfs “To go” afhalers filmt? 
 • Zo ja, in wiens opdracht is dat? Is dat toegestaan op grond van de Wet? Ook qua privacy? Wat gebeurt met de opnamen?
 • Er zijn verschillende uitleggen over de sluiting van Welkoop in Maasniel.
  Kan een feitenrelaas worden verstrekt over het optreden van de gemeente Roermond bij de sluiting van Welkoop in Maasniel?
 • Graag ontvangt de LVR-fractie copy van eventuele uitgebrachte adviezen van de Veiligheidsregio aan het bestuursorgaan de burgemeester c.q. college van B&W inzake ‘to go horeca’ en Welkoop

LVR-fractie ziet gaarne de antwoorden zsm tegemoet.

Hoogachtend,