Art. 43-vragen Toplocaties Elsevieronderzoek

Art. 43-vragen Huishoudelijke hulp en de thuiszorg
2 mei, 2016
Art. 43-vragen huishoudelijke hulp
26 mei, 2016

Art. 43-vragen Toplocaties Elsevieronderzoek

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 23 mei 2016

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. toplocaties in 2016

 

Geachte griffier,

 

Wij verzoeken u deze brief met schriftelijke vragen op basis van art. 43 R.v.O. door te leiden naar het college van B&W.

Inleiding: Elsevier doet jaarlijks een onderzoek naar Toplocaties in 2016, welke gemeenten leverden de beste economisch prestaties en waar ging het minder in 2015.

De vraag die centraal staat in dat onderzoek luidt: hoe staan in Nederland de lokale en regionale economieën ervoor. Door prestaties af te zetten tegen het aantal inwoners, wordt zichtbaar hoe de lokale economieën zich ten opzichte van elkaar verhouden.

Hoe komt de ranglijst van gemeenten tot stand:
Alle gemeenten zijn beoordeeld aan de hand van ruim 40 indicatoren. Daarbij is onderscheid gemaakt naar indicatoren die betrekking hebben op de economische structuur en indicatoren die betrekking hebben op de dynamiek, ofwel de groei en krimp van de lokale economie.

Hieruit blijkt in de tabel dat Roermond een behoorlijke duikeling heeft gemaakt, namelijk van de 8ste plek in 2014 naar de 17de plek in 2015. In de tekst wordt Roermond expliciet genoemd als een van de snellere dalers.

 

Vragen:

  • is B&W bekend met dit onderzoek?
  • Zo ja, hoe is uw reactie naar aanleiding van dit artikel?
  • Heeft u inmiddels initiatieven ontplooit om dit tij te doen keren?
  • Zo ja, welke zijn deze initiatieven of welke denkt te ontplooien om dit tij te doen keren?
  • In welk tijdsbestek denkt u positieve resultaten te boeken?

 

Namens fractie LVR,
Hay Hutjens
Dirk Franssen
Kadri Sogukcesme
Jos van Rey