Art. 43-vragen uitvoering motie organiseren evenementen

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 5  januari 2018

 

Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. uitvoering motie 17M58 organiseren evenementen

 

Geachte College,

 

Op 21 december heeft de Gemeenteraad motie 17M58 inzake organiseren evenementen aangenomen. Vandaag stond er een indringend artikel in Dagblad de Limburger inzake het niet doorgaan van de Koningsmarkt Donderberg, een van de voorbeeldevenementen die in de motie is genoemd. Daarnaast krijgt de LVR-fractie signalen dat het ook nog niet zeker is of de Carnavalsoptocht en het Bacchusdrieve wel doorgang gaan vinden. Tevens is van toepassing  het in de Gemeenteraad aangenomen amendement 16A07 in november 2016 inzake ophogen budget evenementenbeleid.  Dit brengt ons tot de volgende vragen:

 

 1. Is het College van B&W bekend met het artikel dd 05-01-2018 in DDL inzake de Koningsmarkt Donderberg?
 2. Klopt het artikel dd 05-01-2018 in DDL inzake de Koningsmarkt Donderberg?
 3. Kan het College van B&W duidelijkheid verschaffen over de actuele status van de Koningsmarkt Donderberg in relatie met de door de Gemeenteraad aangenomen motie 17M58?
 4. Kan het College van B&W duidelijkheid verschaffen over de actuele status van de Carnavalsoptocht en het Bacchusdrieve in relatie met de door de Gemeenteraad aangenomen motie 17M58?
 5. Wat heeft het College van B&W aan actie ondernomen na de Raadsvergadering van 21 december inzake de genoemde voorbeeldevenementen Carnavalsoptocht, het Bacchusdrieve en de Koningsmarkt Donderberg n.a.v. de motie 17M58 en het amendement 16A07?
 6. Herkent het College van B&W zich in het punt dat er tegenwoordig alleen maar naar regeltjes wordt gekeken bij het beoordelen van evenementen en niet handelt naar de geest van en “de bedoeling”?
 7. Kan het college van B&W aangeven welke evenementen er in Roermond de laatste jaren niet meer georganiseerd worden vanwege de door de LVR fractie geconstateerde toegenomen regeldruk?
  Bijvoorbeeld Stichting Roermond demarreert heeft zichzelf opgeheven door toegenomen regeldruk.
 8. Kan het College van B&W rapporteren over de uitgaven/subsidies aan evenementen in het jaar 2017 n.a.v. het amendement 16A07 waarbij er eveneens wordt aangeven hoeveel (extra) geld er naar welke evenementen is gegaan in relatie tot het amendement 16A07?
 9. Kan het College van B&W aangeven hoe men wilt omgaan met het totale pallet aan Roermondse evenementen in 2018 n.a.v. de motie 17M58 en het amendement 16A07?
 10. Is het College van B&W bereid de gesignaleerde problematieken ook in breed verband met de Veilgheidsregio te bespreken?

 

Gezien de spoedeisendheid van de vragen 1 t/m 6 vanwege de datum waarop genoemde evenementen beogen plaats te vinden, verzoeken wij het College van B&W deze vragen in de eerstkomende Collegevergadering te behandelen en te beantwoorden. M.b.t. de overige vragen verzoeken wij u de hoogst mogelijke spoed te betrachten.

 

Hoogachtend,

Dirk Franssen, Ben Peters, Lieke van Hal, Hay Hutjens, Jos van Rey, Jan Puper, Bert Achten, Dré Peters,

Kadri Sogucesme, Mohamed Derkaoui,

Raadsleden LVR