Art. 43-vragen VMBO-onderwijs Roermond

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond                 

Roermond, 10 januari 2019


Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art.43 R.v.O. m.b.t. VMBO-onderwijs Roermond

Geacht College,


Het MBO en dus ook het VMBO leveren het overgrote deel van de werknemers van onze Roermondse economie. Uit alle cijfers blijkt dat er een arbeidskrapte heerst en met name in de horeca en de technieksector.

1. Kan het College van B&W aangeven hoeveel de arbeidskrapte momenteel is per sector?

In Roermond kennen wij het Opleidingsbedrijf Installatiewerk Zuid-Oost dat is opgezet door werkgevers. Het CIVIL is een samenwerkingsverband tussen IW Zuid-Oost en Gilde Opleidingen.

2. Welke rol heeft de gemeente binnen dit opleidingsbedrijf?
3. Is de gemeente bereid een grotere rol op zich te nemen om dit opleidingsbedrijf verder te stimuleren?
4. BC Broekhin Swalmen zal op termijn worden gesloten. Waar gaan de leerlingen die momenteel op deze school zitten in de toekomst naartoe?

Op het moment dat BC Broekhin Swalmen verdwijnt is er in Roermond  geen enkele middelbare school meer die de sector techniek aanbiedt (uitgezonderd de subsector bij Niekée) .

5. Is het College van B&W het met de LVR eens dat de sector techniek een belangrijke motor is voor de Roermondse economie?
6. Is het College van B&W het met de LVR fractie eens dat de gemeente Roermond een techniekarme regio wordt (op onderwijsgebied)?
7. Is het College van B&W het met de LVR eens dat een stad als Roermond met haar maakindustrie genoeg personeel met een technische achtergrond nodig heeft?
8. Is het College van B&W bereid om Roermondse jongeren de mogelijkheid te bieden om in hun igen stad het vmbo te volgen met de sector techniek?
9. Is het College van B&W bereid om met haar onderwijspartners SOML, Cita Verde College en de Gilde Opleidingen deze problematiek te bespreken en te komen tot mogelijke oplossingen?
10. Is het College van B&W bereid om met initiatieven zoals Roermond on stage om tafel te gaan zitten om het aantal techniek leerlingen te vergroten?