Art. 43-vragen weekmarkt Donderberg

Dirk Franssen bij Villa Politica 2 mei 2017
8 mei, 2017
Art. 43-vragen OML
22 juni, 2017

Art. 43-vragen weekmarkt Donderberg

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan

de griffier van de gemeenteraad
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 17 juni 2017

 

Betreft: schriftelijke vragen art. 43 RvO weekmarkt Donderberg

 

Tijdens een van de rondgangen door Roermond hebben ook de “markt” op de Donderberg bezocht. Op 16 mei 2017 lezen wij over deze markt in de wekelijkse Nieuwsbrief van de gemeente Roermond het volgende:

 

“De weekmarkt op de Donderberg is een van de gezelligste markten van Roermond. Een bijzonder en mooi initiatief dat wijkbewoners zelf hebben opgezet. Iedere vrijdag kun je er gezellig shoppen en mensen ontmoeten. Naast de gangbare marktkraampjes vind je er ook enkele unieke kraampjes. Laat je verrassen en kom op vrijdag naar de weekmarkt. De weekmarkt is tussen 10.00 en 18.00 uur op de parkeerplaats bij het winkelcentrum Donderberg”.

 

Deze tekst verbaast; lijkt geschreven door een voorlichter die zelf waarschijnlijk niet ter plekke heeft gezien wat deze markt voorstelt. Uit publicitair oogpunt wellicht begrijpelijk, maar wat oms betreft dekt het predicaat “markt” hier niet geheel de lading. Daarvoor blijven er elke week teveel kraampjes leeg; de bezetting van de markt is niet stabiel genoeg. Vaak zijn er maar drie of vier kraampjes bezet, terwijl er vijftien gereed  staan.  Al deze niet bezette kraampjes geven geen goede indruk, zorgen er bovendien voor dat onnodig parkeerplaatsen in beslag worden genomen.

 

Vraag 1: Graag uw reactie op het hiervoor gestelde.

Vraag 2: Kunt u een overzicht leveren van het aantal standplaatsen op deze markt en van de daadwerkelijke invulling van deze standplaatsen? Bedoeld is het (gemiddeld) aantal bezette standplaatsen per marktdag met de daarbij behorende openingstijden.

Vraag 3: Graag krijgen wij inzicht in enkele andere cijfers, de kosten en de kostenverdeling. Bedoeld is “wie betaalt wat”, onder andere: huur kraam, huur standplaats, kosten onderhoud (schoonmaak, opbouw etc.), aantal geschatte bezoekers per marktdag, het bedrijfsplan over de opzet van deze markt, toekomstvisie Markt Donderberg, wellicht beschikbaar een enquête over de waardering van deze markt door de bezoekers?

Vraag 4: bestaat er verschil tussen de huurtarieven van bestaande standplaatshuurders en de huurtarieven voor nieuwkomers?

 

Hoogachtend,