Art. 43-vragen Wifi in openbare ruimtes

Art. 43-vragen interview burgemeester
4 oktober, 2017
Art. 43-vragen klantonvriendelijkheid BsGW
18 oktober, 2017

Art. 43-vragen Wifi in openbare ruimtes

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.
Geachte college,

 

Betreft art. 43-vragen Wifi in openbare ruimtes

 

Uit de antwoorden op gestelde vragen aan het college van Provinciale Staten, welke ik bijvoeg,  blijkt het volgende:

– er is een subsidieregeling van €120 miljoen die de Europese Unie beschikbaar stelt voor gratis WiFi op openbare plekken.
– verder blijkt dat In Noord en Midden Limburg ten westen van de Maas momenteel vergevorderde gesprekken gevoerd worden met een marktpartij om ruim 8.000 aansluitingen te realiseren in de witte gebieden in Noord- en Midden Limburg. 
– in de gemeenten ten oosten van de Maas wordt in samenwerking met geïnteresseerde gemeenten, geïnventariseerd hoeveel adressen niet beschikken over snel internet (x Mbit/Seconde).

 

Vragen:

– is het college hiervan op de hoogte?
– over welke aantallen spreken we als het gaat om de witte plekken ten oosten van de Maas, specifieker in de gemeente Roermond en deelgemeente Swalmen?
– op welke wijze gaan deze witte plekken voorzien worden van wifi?
– welke openbare plekken betreft het in de Gemeente Roermond en deelgemeente Swalmen?
– hoe worden de aanvragen geregeld om subsidies te verkrijgen die door de europese commissie ter beschikking worden gesteld, ten behoeve van de witte plekken en de openbare plekken in de gemeente Roermond en deelgemeente Swalmen?