Artikel 43

Aan
College van B&W van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

Roermond, 15 januari 2022

 

Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. WOB-verzoeken

 

LVR-fractie hoort van diverse inwoners en ondernemers dat de afhandeling van WOB verzoeken niet die aandacht verdient die de wet voorschrijft, vandaar schriftelijke vragen conform het Reglement van Orde.
 
1)  Hoeveel WOB verzoeken zijn ingediend in 2019 -2020-en 2021?
2)  Wilt u een uitsplitsing geven van onderwerpen – en behandelduur?
3)  Hoe vaak zijn de in de wet genoemde termijnen voor verstrekking van het opgevraagde overschreden?
4)  Hoe is de communicatie richting aanvrager geregeld indien de termijnen worden overschreden?
5)  Wordt de aanvrager altijd proactief geïnformeerd over overschrijding van de termijnen?
6)  Is er een leidraad bij de gemeente hoe een verzoek dient te worden afgehandeld?
7) Hoeveel klachten- en/of gerechtelijke procedures zijn gevoerd of lopende inzake WOB-verzoeken in de periode 2019 – 2020 en 2021?
 
Hoogachtend,

18 januari, 2022

Art. 43-vragen WOB-verzoeken

Aan College van B&W van RoermondPostbus 9006040 AX Roermond Roermond, 15 januari 2022   Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. WOB-verzoeken   LVR-fractie hoort van […]
22 december, 2021

Art. 43-vragen inzake (ad interim) gemeentesecretaris

Aan het college van B&W van Roermonddoor tussenkomst via de raadsgriffier Postbus 9006040 AX Roermond Roermond, 22 december 2021, Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO inzake […]
31 oktober, 2021

Art. 43-vragen Drusus

Aan het college van B&W van RoermondDoor tussenkomst via de raadsgriffierPostbus 9006040 AX Roermond   Roermond, 1 november 2021   Geacht College van B&W,   LVR-fractie […]
28 juli, 2021

Art. 43-vragen wateroverlast

AanCollege van B&W van RoermondPostbus 9006040 AX Roermond   Roermond, 27 juli 2021   Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. wateroverlast     Geacht college, […]