Artikel 43

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond           

Roermond,18 augustus 2019

Geachte griffier,

De LVR fractie heeft al vele malen bij college van B&W aangegeven dat er inzake OML geen actieve informatie wordt verstrekt door het college van B&W richting de gemeenteraad van Roermond. Altijd loopt de gemeenteraad van Roermond achter de feiten aan.

Bij de laatste rondvraag van de Cie ruimte heeft  LVR fractie op 20 juni jl. gevraagd:
“Horen van ondernemers dat OML niet meer bestaat. Is dat juist?
Uitzonderlijk snel( binnen 5 dagen ) kregen wij als antwoord: “Nee, dat is niet juist”!

Inmiddels hebben wij vernomen van een ander gemeentebestuur dat er schijnbaar dinsdag jl. een buitengewone OML aandeelhoudersvergadering is geweest waarin blijkbaar vergaande besluiten zijn genomen.

Op zoek naar nadere informatie heeft de LVR fractie de OML website www.oml.nl bekeken.

Bij de subpagina: “Wie is OML” kwamen wij tot de ontdekking dat er Ad Interim directeur op de site staat.
Dit brengt ons tot de conclusie dat directeur Hoppenbrouwers geen directeur meer is.

Gezien het belang dat de LVR hecht aan transparantie stellen wij onderstaande art 43 vragen.

 1. Klopt het dat er afgelopen dinsdag een, al dan niet buitengewone, Algemene Vergadering van Aandeelhouders OML is geweest?
 2. Waarom staat vermeld in openbare gemeenteagenda: “bestuurlijk overleg OML” en niet Buitengewone Aandeelhoudersvergadering OML?
 3. Heeft het college van BW dinsdag jl tijdens BW vergadering gesproken over de situatie bij OML en zijn er in dit kader B&W besluiten genomen?
 4. Indien deze niet zijn genomen dinsdag jl , kunt u dan aangeven of er voorafgaand aan deze bijeenkomst besluiten ter voorbereiding op deze bijeenkomst door uw college zijn genomen?
 5. Is alleen wethouder Waajen bij deze buitengewone AVA geweest en wat was de Roermondse inbreng?
 6. Waren alle aandeelhouders aanwezig bij deze (B) AVA?
 7. Zijn er, en zo ja welke, besluiten in de (B) AVA van OML genomen over de positie van directeur Hoppenbrouwers?
 8. Is er een directeur A.I. benoemd?
 9. Is het besluit omgaand genomen, dan wel was de directeur Hoppenbrouwers wellicht al eerder non-actief geplaatst?
 10. Of is de directeur per direct naar huis is gezonden?
 11. Waarom is gemeenteraad van Roermond niet direct geïnformeerd?
 12. Wil het College van B&W per ommegaande de  Raad informeren wat de huidige stand van zaken is? 

Gezien het belang tot het verkrijgen van snelle duidelijkheid over de situatie vragen wij u de beantwoording per ommegaande aan de raad te verstrekken.

 Hoogachtend,

19 augustus, 2019

Art. 43-vragen OML (Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg)

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond            Roermond,18 augustus 2019 Geachte griffier, De […]
13 augustus, 2019

Art. 43-vragen Joekskapel Paaf Aaf

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeente Roermond Roermond, 13 augustus2019 Geachte griffier, Onderstaand gelieve u artikel […]
2 augustus, 2019

Art. 43-vragen politiecontrole New York Pizza

Lees hier het antwoord op onderstaande vragen van de gemeente Roermond. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond                                                                                                                  Roermond, 29 juli […]
15 juli, 2019

Art. 43-vragen tunnelsluitingen A73 i.r.t. reconstructie N280

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond              Roermond, 14 juli 2019 Betreft: Schriftelijke […]