Artikel 43

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.


Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040AX Roermond               

Roermond, 14 mei 2019

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 43 RvO m.b.t. scootmobiel Erwin Leenheer

Geacht College,

In de wetenschap dat Erwin Leenheer tijdelijk zijn functie als raadslid heeft stopgezet in verband met gebrek aan een deugdelijk scootmobiel stel ik de volgende vragen.

1) wat is de reden dat de heer Leenheer al maanden wacht op een deugdelijk scootmobiel ter vervanging van zijn huidige?

2) bent u op de hoogte van het feit dat de heer Leenheer noodgedwongen zijn raadswerk moet stopzetten totdat er een sprake is van een verantwoordelijke oplossing?

3) bent u ervan op de hoogte dat de heer Leenheer beroepshalve raadslid is en hierdoor zijn functie niet kan uitoefenen.

4) weet u dat de heer Leenheer persé geen voorkeursbehandeling wil hebben maar gebruik wil maken van dezelfde rechten die iedere andere burger heeft in deze?

5) kunt u aangeven hoeveel andere Roermondse burgers in dezelfde mensonvriendelijke situatie zitten?

6) is er sprake van nalatigheid?

7) wanneer verwacht u een passende oplossing in deze?

8) hoe voorkomen wij dat Roermondse burgers die gebruik MOETEN maken van een scootmobiel niet in dezelfde bureaucratie terecht komen?

Hoogachtend,

Dré Peters, Lieke van Hal, Ben Peters
Raadsleden LVR


14 mei, 2019

Art. 43-vragen scootmobiel dhr. Leenheer

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040AX Roermond                Roermond, 14 mei 2019 Betreft: Schriftelijke vragen […]
7 maart, 2019

Art. 43-vragen inzake datalek

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen. Aande griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040AX Roermond                                                                                                                                         Roermond,7 maart 2019 Betreft: Schriftelijke vragen […]
6 maart, 2019

Art. 43-vragen inzake AD Misdaadmeter

Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. AD misdaadmeter Geacht College van B&W van Roermond, […]
28 januari, 2019

Art. 43-vragen inzake schijn van belangenverstrengeling

Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond Roermond, 28 januari 2019 Betreft: Artikel 43 vragen inzake schijn van belangenverstrengeling Geachte griffier, Bijgevoegde brief […]