Artikel 43

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

Roermond, 28 januari 2019


Betreft: Artikel 43 vragen inzake schijn van belangenverstrengeling

Geachte griffier,

Bijgevoegde brief is voor de LVR aanleiding om via artikel 43 – vragen aandacht te vragen voor dit soort uitingen die lijken op belangenverstrengeling.
We verzoeken u deze vragen door te leiden naar het College van B & W.

Een persoonlijke noot, nieuwjaarswens en politieke slogan, samenvoegen met een gemeentelijke boodschap riekt naar belangenverstrengeling.

Politiek ambtsdragers beschikken over veel informatie. Gaan zij daar verkeerd mee om, dan wordt al snel de geloofwaardigheid van zowel henzelf als van hun organisatie aangetast.Daarom geldt een aantal basisregels voor hoe een integer politiek ambtsdrager met informatie moet omgaan.

  1. Wat zijn de basisregels in Roermond voor het omgaan met informatie?
  2. Is volgens B&W zorgvuldig en correct omgegaan met de informatie waarover de wethouder uit hoofde van haar ambt beschikt en hoe zij deze gebruikt?
  3. Wat voegt de nieuwjaarswens en politieke slogan toe aan de informatie die de burger kreeg?
  4. Is hier sprake van oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens?
  5. Is de zakelijke informatie die werd gestuurd als kapstok gebruikt ten eigen bate?
  6. Is het gebruikelijk dat adressen van burgers worden gebruikt om persoonlijke boodschappen te sturen?
  7. Bent u het met de LVR-fractie eens dat brieven van de gemeente aan burgers beperkt moeten blijven tot zakelijke informatie?-
  8. De LVR fractie kijkt uit naar de beantwoording van het college.

Hoogachtend,

Dré Peters | Voorzitter commissie BS | fractievoorzitter | werkgroep Grip op samenwerking


28 januari, 2019

Art. 43-vragen inzake schijn van belangenverstrengeling

Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond Roermond, 28 januari 2019 Betreft: Artikel 43 vragen inzake schijn van belangenverstrengeling Geachte griffier, Bijgevoegde brief […]
25 januari, 2019

Art. 43-vragen “leugenambtenaar”

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond                                                                                             Roermond, 25 januari 2019 Betreft: Schriftelijke […]
11 januari, 2019

Art. 43-vragen VMBO-onderwijs Roermond

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond                  Roermond, 10 januari 2019 Betreft: Schriftelijke […]
3 januari, 2019

Art. 43-vragen appartementencomplex De Stadhouder aan het Kazerneplein en de Maashaven Roermond

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond                  Roermond, 2 januari 2019 Betreft: Schriftelijke […]