Artikel 43

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond                 

Roermond, 2 januari 2019

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art.43 R.v.O. m.b.t. appartementencomplex De Stadhouder aan het Kazerneplein en deMaashaven Roermond

Geacht College,


Al vele jaren voeren vele huurders van het appartementencomplex Stadhouder procedures tegen Woonzorg Nederland inzake warmteproblematiek (te hoge temperaturen) in hun appartement i.v.m. het ontbreken van zonwering.
Het voert te lang om al die momenten in deze inleiding mee te nemen.
Aangezien nu gedreigd wordt voor huisuitzettingen door Woonzorg Nederland stelt LVR onderstaande art 43-vragen:

 1. Is het College van BW op de hoogte van de uitspraak van de Rechtbank Limburg van 8 februari 2017:
  “verklaart voor recht dat sprake is van een gebrek aan de woningen van het appartementencomplex De Stadhouder aan het Kazerneplein en de Maashaven Roermond”?
 2. Wat vindt college van BW van de “warmte problematiek: Waarbij de binnentemperaturen van april – oktober langdurig tussen 25 en 30 gr Celsius met uitschieters boven 30 gr Celsius ook in de nachtelijke uren gemeten zijn, er nagenoeg geen ventilatie mogelijk is en de gezondheid van de bewoners ter discussie staat?” in 132 van de 177 appartementen in de stadhouder?
 3. Waarom heeft de gemeente conform artikel 1a Woningwet niet handhavend opgetreden tegen Woonzorg Nederland?
 4. Is college van BW op de hoogte van het huidige gevecht tussen Woonzorg Nederland en 13 huurders?
 5. Welke rol heeft het college van BW in het verleden en tot op heden in deze kwestie gespeeld?
 6. Hebben huurders van Stadhouder contact gezocht met college van BW en tot welk resultaat heeft dat geleid?  
 7. Heeft Woonzorg Nederland contact gezocht met college van BW en tot welk resultaat heeft dat geleid?
 8. Is het College van B&W op de hoogte van het feit dat zich in totaal 87 van de132 huishoudens/appartementen hebben aangemeld vanwege de warmte om een tweede rechtszaak te starten?
 9. Is het college van BW bekend dat Woonzorg Nederland nu dreigt met huisuitzetting van de huurders die hebben geklaagd en procedures hebben gevoerd?
 10. Is college van BW bereid om de betreffende huurders die op de uitzettingslijst staan en Woonzorg Nederland uit te nodigen voor een overleg en te trachten een oplossing te bereiken?

Hoogachtend,

3 januari, 2019

Art. 43-vragen appartementencomplex De Stadhouder aan het Kazerneplein en de Maashaven Roermond

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond                  Roermond, 2 januari 2019 Betreft: Schriftelijke […]
5 december, 2018

Art. 43-vragen Controller onder druk

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 4 december 2018     Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 […]
23 november, 2018

Art. 43-vragen inzake vragenrecht

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Geacht college,   Op donderdag 22 november kregen de raadsleden een mail van de raadsgriffier. Kern […]
15 november, 2018

Art. 43-vragen Beheer wijkaccommodaties

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, […]