Artikel 43

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 23 juli 2018

 

Betreft:Artikel 43 RvO vragen inzake Waterstad Roermond

 

Geacht College,

 

De LVR fractie is benaderd door enkele jongeren die zijn geverbaliseerd toen zij aan het zwemmen waren in de Maas bij het voormalige distributiepunt minerale oliën (Shell terrein). Het betreft 5 jongeren die samen een boete hebben gekregen van € 104 per persoon dus maar liefst € 520 in totaal!

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

 

 1. Is het bij het College van B&W bekend dat deze locatie een gewilde zwemlocatie is onder onze Roermondse jongeren? (zie foto 1&2)
 2. Is het bij jongerenwerkers/wijkregisseurs bekend dat dit een “hotspot” is voor jongeren in de zomer?
 3. Wat is de precieze reden dat hier niet gezwommen mag worden?
 4. Is dit de wijze waarom het College de “waterstad Roermond” wil promoten, door boetes uit te delen?
 5. Waarom is er niet gekozen om de jongeren een waarschuwing te geven en is meteen overgegaan tot verbaliseren?
 6. Wie heeft opdracht gegeven om meteen te verbaliseren in plaats van een waarschuwing te geven?
 7. Weet het College van B&W hoeveel uur een jongere van 16/17 jaar moeten vakkenvullen/afwassen/serveren etc. om deze € 104 terug te verdienen?
 8. Is het College zich ervan bewust dat deze manier van werken voor een negatief beeld zorgt van stadstoezicht (autoriteit) bij jongeren?

  De jongeren geven aan dat zij door een openstaand hek naar binnen zijn gelopen op het terrein. Hier stond geen enkel bord dat dit terrein niet mocht worden betreden. Inmiddels is dit openstaande hek tijdelijk herstelt met tie wraps (zie bijgaande foto 3).

 1. Hoe hadden de jongeren kunnen weten dat dit terrein niet mocht worden betreden? (100 meter verder staat een bord met verboden voor onbevoegden, maar deze had bij de opening moeten hangen, zie foto 4)

  Overigens gaven de jongeren aan dat dit bord er 2 weken geleden nog niet stond.

 2. Kan het college aangeven wanneer dit bord is geplaatst/vervangen? Het ziet er namelijk erg nieuw uit.
 3. Wanneer is dit kapotte hek herstelt met tie wraps?

  Er staan geen bordjes op de locatie dat hier niet mag worden gezwommen.

 4. Hoe hadden de jongeren moeten kunnen weten dat zij hier niet mochten zwemmen?
 5. Tot welk overlast zorgden deze jongeren?
 6. Zijn er in het verleden meer boetes uitgedeeld op deze locatie?
 7. Zijn er meer locaties bij de Gemeente Roermond bekend waar wordt gezwommen (waar dit blijkbaar niet mag)?
  Zo ja, welke locaties?
 8. Hoeveel soortgelijke boetes zijn er tot op heden in de Gemeente Roermond uitgeschreven?
 9. Is het College bereid om jongeren bewuster te maken van de plekken waar juist wel gezwommen mag worden?
 10. Kan het College aangeven wat de (gespecificeerde) kosten zijn om zwembad de Roerdomp in de gehele zomervakantieperiode te openen van 10:00 – 21:00 ?
 11. Diverse baantjes zwemmers klagen dat tussen 9 juli en 26 augustus in de Roerdomp alleen in de ochtend op werkdagen baantjes gezwommen kan worden van 10.15 uur – 11.15 uur. Vanwaar deze zeer beperkte openstelling en dan ook nog alleen overdag op werkdagen (als veel mensen werken)?
 12. Is het College bereid om in het kader van burgerparticipatie deze (en andere) jongeren uit te nodigen voor een sessie met jongerenwerkers, raadsleden etc. om samen met de jongeren te komen tot jongereninitiatieven voor in de vakantieperioden?

 

Bijlagen:

Hoogachtend,

 

 

23 juli, 2018

Art. 43-vragen Waterstad Roermond

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 23 juli 2018   Betreft:Artikel 43 RvO vragen inzake Waterstad Roermond   […]
9 juli, 2018

Art. 43-vragen ten onrechte ontslagen medewerker

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 9 […]
31 mei, 2018

Art. 43-vragen wateroverlast in Maasniel

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 31 mei 2018     Betreft: Wateroverlast in Maasniel   Geacht College, […]
3 mei, 2018

Art. 43 inzake problematiek binnenstad en verbinding DOC-binnenstad

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 3 mei 2018     Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 inzake […]