Artikel 43

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 31 mei 2018

 

 

Betreft: Wateroverlast in Maasniel

 

Geacht College,

 

De afgelopen weken is Limburg weer enkele malen getroffen door flinke hoosbuien. LVR heeft vernomen dat In de Roermondse wijk Maasniel/Wijher wederom flinke overlast is geweest op 30 april, 1mei en 22 mei 2018. LVR heeft op 24 juni 2016 vragen gesteld en op 21 juli 2016 antwoorden van het college van BW ontvangen. LVR fractie heeft nav gesprekken en bezoeken afgelopen week in de Wijher nieuwe art 43 vragen.

–De eerste foto’s zijn genomen in de Wijershoflaan.

–De andere foto’s hebben betrekking op Sportcentrum Dennemarken.

 

 1. in de beantwoording van juli 2016/wordt een nieuwe pomp aangekondigd in de Elmpterweg in 2016.
  Vraag : is nieuwe pomp in 2016 geïnstalleerd? Door wie wordt onderhoud aan die pomp verricht?
  Zijn er vanaf 2016 storingen geweest bij die pomp of bij andere pompen in Maasniel?
 2. Gaarne overzichten verstrekken van storings- en correctiefonderhoud van de pompen in Maasniel?
 3. Welke andere voorzieningen zijn vanaf juli 2016 in dat gebied ( Maasniel/de Wijher )aangebracht ter voorkoming van wateroverlast?
 4. Welke overleggen en met welke instanties hebben plaatsgevonden om wateroverlast en dus materiële schade te voorkomen en heeft dat geleid tot aanpassingen/oplossingen?
  Zo ja welke?
  Zo neen waarom niet? Hoe vaak heeft gemeente Roermond periodiek overleg met Waterschap?
 5. Is het college van BW over inzet in Maasniel/de Wijher door het Waterschap Limburg tevreden?
 6. Hoeveel meldingen zijn in april en mei 2018 ontvangen van wateroverlast en/of materiële schade in Roermond?
  Welke meldingen en heeft dat geleid tot hulp en/of aanpassingen?
 7. Is college van BW nog steeds van mening dat er geen sprake is van problemen in het gemeentelijk rioolstelsel in Maasniel/de Wijher?
 8. Heeft het college van BW kennis van opnieuw materiële schade bij Sportcentrum Dennemarken tgv wateroverlast april/mei 2018?
 9. Is het waar dat in 2016/2017 vele gesprekken met Sportcentrum hebben plaatsgevonden om structurele wateroverlast te voorkomen en dat een van de oplossingen was om regenwater af te voeren naar de Elmpterweg en gemeente Roermond begin 2018 deze oplossingen heeft verboden?
  Zo ja,waarom en is de huidige materiële schade te “danken” aan het feit dan regenwater nu weer naar het laagst gelegen gebied stroomt?
  Ter illustratie enkele foto’s.
 10. Zijn er een regenwaterbuffers in Maasniel en/of de Wijher aanwezig?
  Zo ja,waar en zijn er plannen om die buffers te vergroten?
  Zo neen wordt het niet de hoogste tijd om buffer(s) aan te leggen?
 11. Is de oorzaak van de materiële schade bij Sportcentrum te wijten aan :
  —  regenwater van openbare weg Elmpterweg
  —  Waterstand in beek te hoog.
  —  Niet goed functionerend riool in buurt de Wijher?
  Zo ja, wat gaat de gemeente Roermond er aan veranderen?
  Zo neen welke oorzaak is dan volgens de gemeente Roermond dat er ieder jaar materiële schade is tgv wateroverlast?
 12. Is het college van BW bereid om met Sportcentrum na te gaan welke oplossingen nu moetenkomen om wateroverlast en dus materiële schade te voorkomen?
 13. Heeft de ontwikkeling van het nieuwe plan Neeldervelt invloed op het grondwaterpeil in de directe omgeving respectievelijk het gebied waar deze vragen betrekking op hebben.
 14. Heeft college van BW kennis genomen van de uitspraken van bestuursleden van het Waterschap Limburg in dagblad de Limburger van 25 mei jl dat er “vele tientallen knelpunten ..in kaart gebracht”?.
  Zijn er knelpunten in Roermond bij het college van BW bekend?
  Zo ja welke en wat gaar er gaan gebeuren.
  Zo neen,wilt BW dan bij Waterschap navraag doen of er knelpunten in Roermond zijn?

 

We zien de antwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn van 30 dagen, maar gezien de actualiteit liever nog eerder gaarne tegemoet.

Hoogachtend,

 

31 mei, 2018

Art. 43-vragen wateroverlast in Maasniel

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 31 mei 2018     Betreft: Wateroverlast in Maasniel   Geacht College, […]
3 mei, 2018

Art. 43 inzake problematiek binnenstad en verbinding DOC-binnenstad

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 3 mei 2018     Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 inzake […]
24 april, 2018

Art. 43-vragen heisessies en teambuildingsbijeenkomsten

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 24 april 2018     Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. […]
16 april, 2018

Art. 43-vragen verkoop Laurentius appartementen

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 11 april 2018     Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 […]