Artikel 43

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 24 april 2018

 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. ‘heisessies en teambuildingsbijeenkomsten

 

Geacht College,

 

De LVR fractie heeft op 15 februari 2017 schriftelijke vragen gesteld over o.a. een heisessie cq teambuildingsbijeenkomsten:

 

“Vraag 7 van art. 43 vragen “besluitenlijsten” van 15 februari 2017

Hoeveel kosten zijn met deze bijeenkomst gemoeid (gespecificeerd naar Oolderhof en externen) en op welke begrotingspost zijn deze geboekt?

 

Antwoord van het College van B&W 

Deze bijeenkomst maakte deel uit van een totaaltraject waarvan de kosten € 28.836,50 zijn. De kosten zijn geboekt op de begrotingsposten Businessmodel Vd Boom/de Boer en Bestuur.”

 

Inmiddels hebben wij begrepen dat er nu zelfs een teambuildings-bijeenkomst inclusief de aanwezigheid van de partners in Kasteeltje Hattem is geweest op zaterdag 17 maart, nota bene enkele dagen voor de Gemeenteraadsverkiezingen.

 1. Dit is aanleiding voor de LVR fractie om een totaaloverzicht te vragen van de representatiekosten van het College van B&W vanaf maart 2014 tot heden. (NB. specificaties en nota’s), kunt u dit verstrekken?
 2. Mochten er ook andere begrotingsposten zijn waarop representatiekosten of soortgelijke kosten/bijeenkomsten/heisessies/teambuilding worden geboekt, dan vernemen wij dat graag. Tevens zien wij dan graag de specificatie en nota’s van die kosten ook tegemoet.
 3. Zijn er nog meer nieuwe begrotingsposten aangemaakt door het College van B&W?
  Zo ja, gaarne een totaal overzicht.
 4. Wie en wanneer heeft/is deze begrotingspost vastgesteld (per begrotingspost apart vermelden)?
 5. Hoe kan de Raad haar controlerende taak juist uitoefenen en deze door het College zelfstandig aangemaakte begrotingsposten controleren, bijvoorbeeld bij de jaarrekening?
 6. Wat is de aanvankelijke omvang van begrotingspost: Businessmodel Vd Boom/de Boer en Bestuur ?
 7. Wij verzoeken u om de LVR het rapport toe te sturen dat is uitgebracht naar aanleiding van de heisessie(s), kunt u ons dat verstrekken?
 8. De LVR fractie wil weten hoe het offerte traject is gelopen en kunt u ons de totale specificatie van de € 28.836,50 aanleveren?
 9. Klopt het dat er op zaterdag 17 maart etentje is geweest van het college  van B&W in kasteel Hattem?
 10. Wie heeft het initiatief voor dit diner genomen?
 11. Wie waren de deelnemers? Waren ook partners van collegeleden aanwezig, zo ja, van wie?
 12. Waren er ook andere, dan collegeleden en/of partners, bij het overleg aanwezig?
 13. Wie is betrokken geweest bij de voorbereiding?
 14. Wat waren de totale kosten van het diner? Voor wiens rekening is het diner gekomen? (n.b. LVR fractie ontvangt graag copy van de rekening alsmede copy van het betaalbewijs / bewijzen)
 15. Wat was het doel van het diner?
 16. Wie heeft dat doel bepaald?
 17. Is er ook gesproken over hoe de coalitievorming aangevlogen zou gaan worden na de verkiezingen op 21 maart 2018?
 18. Is er een verslag van deze bijeenkomst? (n.b. zo ja, graag verstrekken)
 19. Met wie en door wie zijn na afloop van het overleg de uitkomsten van het overleg gedeeld?
 20. Heeft er een registratie / hebben registraties van het etentje plaatsgevonden in een openbaar register conform de gedragscode?
 21. Zo ja, wanneer en waar is dat terug te vinden?
 22. Hebben meer van deze bijeenkomsten plaatsgevonden in het stadhuis of extern?
 23. Zo ja, waar en wanneer ? (n.b. graag een totaal overzicht inclusief alle gemaakte kosten)

24 april, 2018

Art. 43-vragen heisessies en teambuildingsbijeenkomsten

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 24 april 2018     Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. […]
16 april, 2018

Art. 43-vragen verkoop Laurentius appartementen

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 11 april 2018     Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 […]
11 april, 2018

Art. 43-vragen beveiligingslek gemeentelijke inloggegevens

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 11 […]
9 maart, 2018

Art. 43-vragen Archeologische vondsten op geplande plek boom in de Neerstraat

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 9 maart 2018   Art. 43-vragen; archeologische vondsten op geplande plek […]