Artikel 43

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

 

Roermond, 11 april 2018

 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. ‘Verkoop Laurentius appartementen’

 

Geacht College,

 

De LVR-fractie heeft enige maanden geleden, bij de niet openbare stukken, onder geheimhouding het B&W besluit mogen inkijken dat aangeeft dat het College van B&W van Roermond akkoord is met de verkoop van de Laurentius appartementen “Stationspark” aan een Duitse Vastgoedbelegger DW Real Estate.

Vrijdag 6 april jl. stond er in Dagblad de Limburger een artikel; “Laurentius verkoopt Stationspark.” Dit brengt de LVR fractie tot de onderstaande vragen:

 

Procedurele vragen:

 1. Wanneer is de geheimhouding op dit dossier opgeheven?
 2. Wanneer en op welke wijze heeft het College van B&W de Gemeenteraad over “deze casus Stationspark” geïnformeerd?

 

Inhoudelijke vragen:

 1. Heeft het College van B&W getracht om een van de Limburgse woningcorporaties geïnteresseerd te krijgen om  de appartementen over te nemen?
  Zo ja, welke corporatie was dit? Waarom is dit afgeketst?
  Zo nee, waarom niet?
 2. Is er in het verleden geld van de belastingbetaler (subsidie) aan dit project toegekend?
  Zo ja, voor welk bedrag en wie was de subsidieverstrekker en moet die subsidie nu worden terugbetaald?
 3. Kunt u de LVR-fractie het subsidiedossier verstrekken?
 4. Zijn er afspraken gemaakt in de aan-/verkoopakte m.b.t. het zogenaamde uitponden?

 

Hoogachtend,

 

 

16 april, 2018

Art. 43-vragen verkoop Laurentius appartementen

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 11 april 2018     Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 […]
11 april, 2018

Art. 43-vragen beveiligingslek gemeentelijke inloggegevens

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 11 […]
9 maart, 2018

Art. 43-vragen Archeologische vondsten op geplande plek boom in de Neerstraat

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 9 maart 2018   Art. 43-vragen; archeologische vondsten op geplande plek […]
9 maart, 2018

Art. 43-vragen ontwerpvarianten Kapellerlaan

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]