Artikel 43

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan
de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 30 maart 2017

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. zebra Minderbroederssingel ‐ aanvullende vragen

 

Geacht College,

 

Op 8 februari 2017 heeft de LVR op verzoek van vele burgers vragen gesteld in kader onveiligheid voetgangersoversteekplaats Minderbroederssingel.

 

Uw antwoord op vraag 2 verbaast ons. U geeft terecht aan dat bij de oversteek op de Venloseweg een mast is toegepast met led‐verlichting. Ten opzichte van de rest van de verlichting op de Venloseweg valt de voetgangersoversteekplaats beter op door het gebruik van andere verlichting, namelijk led‐verlichting.

 

U antwoordt verder dat ook voor de voetgangersoversteekplaats op de Minderbroederssingel de oversteek beter zou opvallen door gebruik te maken van led‐verlichting t.h.v. de voetgangersoversteekplaats.

 

Vervolgens geeft u als antwoord op de vraag in punt 3 aan dat er echter geen maatregel nodig is om de veiligheid te verhogen.

 

Dit lijkt ons een contradictio in terminis. Kunt u ons dat toelichten?

 

Met vriendelijke groet,

 

31 maart, 2017

Art. 43-vragen aanvullend n.a.v. antwoord op art. 43-vragen zebra Minderbroedersingel

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
23 maart, 2017

Art. 43-vragen week van het geld

Lees Antw. art. 43-vragen Week van het Geld op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]
6 maart, 2017

Art. 43-vragen n.a.v. interview De Limburger met wethouder EZ

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
16 februari, 2017

Art. 43-vragen betreffende besluitenlijsten

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]