Artikel 43

Geachte griffier,

Als aanvulling op de eerdere art. 43 vragen over de klantonvriendelijkheid BsGW van 18 oktober 2018 treft u onderstaand nog een aantal vragen aan, kunt u deze nog bijvoegen:

Aan het einde van het kalenderjaar worden door BsGW over de lopende dossiers waar nog geen beslissing over is genomen snel een brief gezonden met

”Het is voor ons helaas niet mogelijk om binnen de wettelijke beslistermijn uitspraak te doen op uw bezwaarschrift. Ingevolge artikel 7:10 lid 3 van de AwB kan deze beslistermijn met zes weken worden verdaagd.”

De LVR fractie wil graag weten:

  1. Hoeveel brieven er in december 2014, 2015, 2016 zijn verstuurd ?
  2. Wat de precieze procedure is wanneer er in december nog veel lopende dossiers zijn?
  3. Hoe vaak er überhaupt ten opzicht van het totaal gebruik wordt gemaakt van deze verdagingsmogelijkheid?

Tot zover.

Met vriendelijke groet,

Jos van Rey

22 oktober, 2017

Art. 43 klantonvriendelijkheid BsGW

Geachte griffier, Als aanvulling op de eerdere art. 43 vragen over de klantonvriendelijkheid BsGW van 18 oktober 2018 treft u onderstaand nog een aantal vragen aan, […]
18 oktober, 2017

Art. 43-vragen klantonvriendelijkheid BsGW

Bekijk hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
18 oktober, 2017

Art. 43-vragen Wifi in openbare ruimtes

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Geachte college,   Betreft art. 43-vragen Wifi in openbare ruimtes   Uit de antwoorden op gestelde […]
4 oktober, 2017

Art. 43-vragen interview burgemeester

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]