Artikel 43

Lees hier Antw. art. 43 vragen leges 20170127 op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 27 december 2016

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. uitspraak rechtbank inzake geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan

 

Geachte College,

 

De LVR fractie heeft met belangstelling kennis genomen van de jurisprudentie inzake ‘’geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan’’.

 

  1. Welke bestemmingsplannen in Roermond zijn ouder dan tien jaar?
  2. Zijn er in Roermond al procedures gevoerd over leges van overjarige bestemmingsplannen?

 

Hoogachtend,

 

27 december, 2016

Art. 43 geen leges bij overjarig bestemmingsplan

Lees hier Antw. art. 43 vragen leges 20170127 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]
27 december, 2016

Art. 43-vragen sluiting gemeentehuis op 2 december 2016

Lees hier Antw. art. 43-vragen sluiting gemeentehuis 20170215 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]
12 december, 2016

Art. 43-vragen winkeltijdenverordening

Lees hier Antwoord art. 43 winkeltijdenverordening op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 12 […]
8 december, 2016

Art. 43-vragen geld voor passend onderwijs

Lees hier Antw. art. 43 passend onderwijs 20170127 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]