Artikel 43

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.
Geachte college,

 

Betreft art. 43-vragen Wifi in openbare ruimtes

 

Uit de antwoorden op gestelde vragen aan het college van Provinciale Staten, welke ik bijvoeg,  blijkt het volgende:

– er is een subsidieregeling van €120 miljoen die de Europese Unie beschikbaar stelt voor gratis WiFi op openbare plekken.
– verder blijkt dat In Noord en Midden Limburg ten westen van de Maas momenteel vergevorderde gesprekken gevoerd worden met een marktpartij om ruim 8.000 aansluitingen te realiseren in de witte gebieden in Noord- en Midden Limburg. 
– in de gemeenten ten oosten van de Maas wordt in samenwerking met geïnteresseerde gemeenten, geïnventariseerd hoeveel adressen niet beschikken over snel internet (x Mbit/Seconde).

 

Vragen:

– is het college hiervan op de hoogte?
– over welke aantallen spreken we als het gaat om de witte plekken ten oosten van de Maas, specifieker in de gemeente Roermond en deelgemeente Swalmen?
– op welke wijze gaan deze witte plekken voorzien worden van wifi?
– welke openbare plekken betreft het in de Gemeente Roermond en deelgemeente Swalmen?
– hoe worden de aanvragen geregeld om subsidies te verkrijgen die door de europese commissie ter beschikking worden gesteld, ten behoeve van de witte plekken en de openbare plekken in de gemeente Roermond en deelgemeente Swalmen?

18 oktober, 2017

Art. 43-vragen Wifi in openbare ruimtes

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Geachte college,   Betreft art. 43-vragen Wifi in openbare ruimtes   Uit de antwoorden op gestelde […]
4 oktober, 2017

Art. 43-vragen interview burgemeester

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
29 augustus, 2017

Art. 43-vragen openingstijden Roerdomp

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond. Roermond, 28 augustus 2017. Betreft vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van Roermond inzake openingstijden van […]
24 juli, 2017

Art. 43-vragen tijdelijke op- en afrit N280

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Inleiding: Naar aanleiding van een artikel in Dagblad de Limburger dd 13 juli betreffende de tijdelijke […]