Artikel 43

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 11 april 2017

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. samenwerking SML.

 

Geachte griffier,

 

Wij verzoeken u deze brief met schriftelijke vragen op basis van het art.43 R.v.O. door te leiden naar het college van B&W. Geacht College,

 

Naar aanleiding van publicaties van politiek Roermond in 1Roermond van afgelopen week heb ik de volgende vragen:

  1. Heeft het college kennis genomen van de kritische opmerkingen van dhr. Wagemans, raadslid te Leudal, inzake samenwerking SML in politiek roermond, 1Roermond, afgelopen week?
  2. Onderschrijft het college zijn kritiek (o.a. geen samenwerking, geen resultaten)? Zo ja, waarom, zo nee, waarom niet?
  3. Welke concrete resultaten levert SML dan wel volgens het College op?
  4. Genoeg naar uw oordeel om onverkort door te gaan met SML of deelt u de visie van dhr. Wagemans om de lakens over de inzet opnieuw op te schudden?
  5. Zo nee waarom niet, zo ja, hoe? En op welke wijze kan de grip van de gemeenteraden op deze regionale vorm van samenwerking naar het oordeel van het College van B&W versterkt worden.

 

Hoogachtend,

12 april, 2017

Art. 43-vragen samenwerking SML

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
11 april, 2017

Art. 43-vragen parkeerplaatsen zwembad De Bosberg en voetbalclub DES Swalmen

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 11 […]
31 maart, 2017

Art. 43-vragen aanvullend n.a.v. antwoord op art. 43-vragen zebra Minderbroedersingel

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
23 maart, 2017

Art. 43-vragen week van het geld

Lees Antw. art. 43-vragen Week van het Geld op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]