Artikel 43

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan
de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 21 juni 2017

 

Betreft: schriftelijke vragen art.43 RvO m.b.t. OML

 

Geachte griffier,

 

Wij verzoeken u deze brief met schriftelijke vragen op basis van het art. 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

Vanaf de oprichting van REO, thans OML, heeft de gemeenteraad cq de commissie Financiën thans Cie BM de mogelijkheid gekregen om wensen en bedenkingen kenbaar te maken inzake de jaarstukken.
Inmiddels heeft LVR fractie van andere gemeenten vernomen dat op 15 juni jl de algemene vergadering over de jaarstukken 2016 heeft plaatsgevonden.
Nu worden al veel langer de democratische spelregels door het college van BW met haar voorzitter voorop met voeten getreden en is de rol van Voorzitter van de gemeenteraad als belangenbehartiger van de Raad een wassen neus maar de LVR fractie geeft niet op om ook de coalitiepartijen te wijzen op haar taak van controleur van het college van BW.
LVR fractie neemt dualisme serieus!
Aangezien het te vaak voorkomt dat vragen niet of veel te laat worden beantwoord, zal LVR fractie doorgaan met het aan de kaak stellen.
Conform art 43 van RvO heeft LVR fractie onderstaande vragen en verzoekt het college van BW een (voorlopige) reactie te zenden voor de commissie BM vergadering van maandag a.s..

 1. Wanneer heeft college van BW de ( concept ) jaarstukken 2016 ontvangen?
 2. Is het college van BW eens met LVR fractie dat er voldoende tijd is geweest om Raad teinformeren?
 3. Wat heeft college van BW besloten over die jaarstukken 2016 ?
 4. Wanneer heeft het college van BW besloten om de raad NIET te consulteren?
 5. Waarom heeft college van BW besloten om Raad niet te informeren?
 6. Is het college van BW eens met LVR fractie dat in strijd is gehandeld met artikel 169, lid2?
 7. Op de openbare gemeente agenda hebben wij kunnen zien dat 15-06-2017 een bestuurlijk overleg OML heeft plaatsgevonden. Was het een bestuurlijk overleg of was dit de jaarlijkse vergadering van Aandeelhouders (AVA) over de jaarstukken etc.? Indien AVA, waarom vermelding bestuurlijk overleg?
 8. Welke inbreng heeft het college van BW bij die AVA gehad en wie is namens het college van BW aanwezig geweest?
 9. Waarom is de Raad niet in de gelegenheid gesteld om (zoals gebruikelijk) voorafgaand aan een AVA op basis van de bescheiden 2016 reactie dan wel input te leveren?
 1. Is in AVA melding gemaakt dat Raad van Roermond gepasseerd is cq niet is geïnformeerd? ?
 2. Wanneer ontvangt Raad concept notulen AVA?
 3. Zijn er besluiten genomen in AVA waarvan de gemeenteraad nu direct al conform art 169 lid 2, op de hoogte gesteld had moeten worden?
 4. Hoe denkt College van BW in de toekomst een en ander wel volgens de voorgeschreven procedures uit te voeren?

 

Namens LVR fractie

22 juni, 2017

Art. 43-vragen OML

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 21 […]
19 juni, 2017

Art. 43-vragen weekmarkt Donderberg

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 17 juni […]
18 april, 2017

Art. 43-vragen beantwoording van vragen LVR door college

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 13 april […]
12 april, 2017

Art. 43-vragen samenwerking SML

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]