Artikel 43

Lees hier Antwoord art. 43 gestolen laptop 20161223 op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 6 december 2016

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. een gestolen laptop van een medewerker die namens de gemeenten werkzaamheden uitvoerde in het kader van de WOZ

 

Geachte College,

 

Via het nieuws heeft de LVR-fractie vernomen dat er een laptop is gestolen van een medewerker van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW), die o.a. namens onze gemeente werkzaamheden uitvoerde. Op deze laptop staan (mogelijk) vertrouwelijke persoonsgegevens die nu op straat liggen.

Naar aanleiding hiervan stelt de LVR-fractie de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van het bovenstaande nieuws?
  a. Zo ja,waarom is de raad niet geïnformeerd door het college?
  b. Zo nee, waarom is het college niet op de hoogte gebracht door het ambtelijk apparaat?
 2. Heeft de gemeente inzicht welke personen, die direct of indirect werkzaamheden uitvoeren voor onze gemeente en toegang hebben tot vertrouwelijk gegevens middels welke mobiele gegevensdragers dan ook, operatief zijn?
  1. Zo nee, deelt het college de mening dat dit alsnog in kaart dient te worden gebracht?
  2. Zo ja, zijn deze personen op de hoogte hoe om te gaan met deze gegevensdragers waarop vertrouwelijke gegevens staan en is dit in casu dan ook toegepast?
 3. Is inmiddels geïnventariseerd welke gegevens op straat liggen en wat hiervan mogelijk de gevolgen zijn voor zowel de gemeente Roermond als ook voor inwoners van Roermond?
 4. Zijn er protocollen opgesteld hoe om te gaan met dit soort situaties voor ambtenaren? Zo nee, waarom zijn deze er niet en moeten deze misschien in het leven worden geroepen?

 

Namens de LVR fractie,

Mohamed Derkaoui_portret

Mo Derkaoui

7 december, 2016

Art. 43-vragen gestolen laptop

Lees hier Antwoord art. 43 gestolen laptop 20161223 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]
30 november, 2016

Art. 43-vragen Maasplassen

Lees hier het antwoord art. 43-vragen tankstation maasplassen op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond     […]
29 november, 2016

Art. 43-vragen mogelijke gezondheidsrisico’s kunststof sportvelden

Lees hier Antwoord art 43 kunststof sportvelden 20161223 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond.   […]
29 november, 2016

Art. 43-vragen gebruik terrein Bosberg Swalmen buiten bestemming

Lees hier Antw. art. 43 vragen Bosberg 20170127 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]