Artikel 43

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 13 april 2017

 

Geacht College,

 

In de gemeentewet staat duidelijk omschreven welke de bevoegdheden en welke de mogelijkheden van de Raad zijn om informatie te verkrijgen van college B&W en het bestuursorgaan Burgemeester (o.a. art. 169 en art. 180 ).

 

LVR maakt gebruik van die mogelijkheden en stelt derhalve geregeld vragen.
Nog los van de vele KIR ( kluitje in het riet ) antwoorden of tegengestelde antwoorden ( bv zebra pad Minderbroederssingel ) vallen ons diverse zaken op en hebben wij dientengevolge conform artikel 43 onderstaande vragen:

 1. vragen Maasplassen — Art. 43-vragen zijn gesteld op 30 nov 2016 en beantwoording op 7 april 2017.
  1. waarom geen vermelding waarom deze vragen zo laat beantwoord worden?
  2. waarom geen excuus
 2. Supermarkten — Art. 43-vragen gesteld op 27 dec 2016, in de beantwoording staat dat de vragen zijn gesteld op 6 febr. 2017! Antwoord gekomen op 15 febr 2017.
  1. waarom vermelding “uw datum 6 februari 2017” terwijl vragen gesteld zijn op 27 december 2016?
 3. Kunstwerk Roermond — Art. 43-vragen gesteld op 6 februari en verzonden op 31 maart (maar in college besloten op 7 maart 2017)
  1. Besluit BW 7 maart en waarom verzending aan de Raad op 31 maart 2017?
 4. Vragen werkwijze en reglement OPET — Art. 43-vragen gesteld op 24 jan 2017 en antwoord verzonden op 3 apr 2017 maar in college besloten op 14 febr 2017!!
  1. Besluit BW 14 februari 2017 en waarom verzending aan Raad 3 april 2017?
 5. Bent u het met de LVR-fractie eens dat een dergelijke behandeling van LVR vragen niet de schoonheidsprijs verdient? ZO ja, hoe denkt u dat dan te verbeteren? Zo nee, waarom niet?

 

Hoogachtend,

18 april, 2017

Art. 43-vragen beantwoording van vragen LVR door college

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 13 april […]
12 april, 2017

Art. 43-vragen samenwerking SML

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
11 april, 2017

Art. 43-vragen parkeerplaatsen zwembad De Bosberg en voetbalclub DES Swalmen

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 11 […]
31 maart, 2017

Art. 43-vragen aanvullend n.a.v. antwoord op art. 43-vragen zebra Minderbroedersingel

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]