Artikel 43

Lees Antw. art. 43-vragen Week van het Geld op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 23 maart 2017

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. “de week van het geld”.

 

Geachte griffier,

 

Wij verzoeken u deze brief met schriftelijke vragen op basis van het art.43 R.v.O. door te leiden naar het college van B&W.

 

Geacht College,

 

Op 29 maart as. vindt er een bijeenkomst plaats in de Terp in het teken van ‘’ de week van het geld’’. De bijeenkomst wordt georganiseerd door o.a. de gemeente Roermond. De uitnodiging hiervoor treft u bijgaand aan.

 

  1. Heeft het college eerder kennis genomen van deze uitnodiging?
  2. Vindt het college het gepast dat in de brief wordt benoemd dat jongeren vanaf hun 18de mogen ‘’drinken, een telefoonabonnement mogen afsluiten en naar het casino mogen’?

De LVR fractie is van mening dat iedere volwassene een eigen keuze heeft om wel of niet te drinken, wel of niet naar het casino te gaan etc.. De gemeente doet met verschillende partners forse inspanningen om jongeren, ook als zij ouder zijn dan 18 jaar, te wijzen op de gevaren van alcohol, drugs, gokken en onverantwoord financieel gedrag. De uitnodiging voor 29 maart aan de doelgroep doet geen recht aan voornoemde inspanningen.

  1. Is het college met de LVR van mening dat deze brief /uitnodiging ongelukkig is opgesteld?
  1. Deelt het college de mening van de LVR dat ‘de week van het geld’ geen ondermijning mag zijn van de preventieve acties op de middelbare scholen?
  1. Zijn de middelbare scholen resp. SOML betrokken bij deze bijeenkomst?
    Zo ja, waarom staan deze niet onderaan de brief?
    Zo nee, waarom niet?
  1. Is het college bereid samen met de partners in het preventieve beleid m.b.t. alcohol, drugs, gokken en onverantwoord financieel gedrag, in de toekomst zorgvuldiger te werk te gaan?

 

 

Hoogachtend,

23 maart, 2017

Art. 43-vragen week van het geld

Lees Antw. art. 43-vragen Week van het Geld op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]
6 maart, 2017

Art. 43-vragen n.a.v. interview De Limburger met wethouder EZ

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
16 februari, 2017

Art. 43-vragen betreffende besluitenlijsten

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
16 februari, 2017

Art. 43-vragen OML

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 15 februari 2017   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. […]