Artikel 43

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 6 maart 2017

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. interview Wethouder EZ

 

Geachte College,

 1. Heeft het college van B&W kennis genomen van het artikel in Dagblad de Limburger van zaterdag 25 februari 2017 ‘’Midden-Limburgse frustraties’’?
 2. Wat is de mening van het College van B&W over dit artikel?
 3. Heeft de wethouder EZ het artikel vooraf ter goedkeuring ontvangen?

 

Het artikel begint met de plannen voor een Outletcenter in Duisburg.

 1. Is het College B&W op de hoogte van de afspraken die de Provincie Limburg en Nordrhein-Westfalen in het verleden hebben gemaakt inzake ‘’Grote ruimtelijke ontwikkelingen?
 2. Welke stappen heeft de Wethouder EZ al ondernomen samen met de Provincie Limburg richting Nordrhein-Westfalen?
  Zo ja, wat is hiervan het resultaat geweest?
  Zo nee, waarom niet?

 

De wethouder geeft aan dat ‘’de regio wordt overgeslagen’’ door het Provinciebestuur van Limburg (tweede kolom van het artikel).

 1. Geldt dit voor de huidige coalitieperiode, of was dit voorheen ook al zo?
 2. Is dit in de huidige coalitieperiode verslechterd?
 3. Wat heeft de wethouder EZ in haar drie jaren gedaan om dit tij te keren?
 4. Wat heeft de wethouder EZ kunnen veranderen in de afgelopen drie jaren?

 

Er zijn door Gedeputeerde Staten diverse convenanten/overeenkomsten gesloten omtrent de stedelijke ontwikkeling met gemeente Weert, Gulpen, Valkenburg etc.De portefeuillehouder EZ geeft in de schriftelijke mededelingen aan de commissie Ruimte aan dat zij op 3 oktober jl. een bespreking met gedeputeerde Geurts heeft gehad.

 1. Is er een besprekingsverslag van dat verslag?
  Zo ja, graag verstrekken.
  Zo neen, is de onvrede die de wethouder EZ in het artikel spuit ook ten overstaande van de Gedeputeerde uitgesproken?
 1. Wil het College van B&W een chronologisch overzicht aanleveren van alle besprekingen die door Wethouders en/of Burgemeester met het College van GS en/of Gedeputeerde(n) van Limburg hebben plaatsgevonden over een financieel bijdrage uit de pot van de stedelijke ontwikkeling van de Provincie Limburg?
 2. Kan aangegeven worden wat momenteel de stand van zaken is omtrent de aanvraag inzake een bijdrage in de stedelijke ontwikkeling, zowel financieel als welke projecten hierin worden meegenomen?
 3. Is er zicht op wanneer er duidelijkheid komt omtrent de aanvraag vanuit de gemeente Roermond danwel een toekenning vanuit de Provincie?

 

 

De wethouder geeft verder aan dat ‘’De provinciale politiek en in het kielzog daarvan investeerders mijden de stad’’ door de imagoschade veroorzaakt door oud-wethouder Jos van Rey (vierde kolom van het artikel).

Hiervoor gaf de wethouder EZ aan dat zij vindt dat ‘’de regio wordt overgeslagen’’ door het Provinciebestuur van Limburg.

 1. Wordt de regio door de kwestie Van Rey nog meer overgeslagen door de Provincie Limburg dan voorheen al het geval was?
 2. Kan de wethouder EZ met behulp van cijfers haar bewering aantonen dat ‘’de provincie politiek de stad mijden’’?
 3. Kan de wethouder EZ met behulp van cijfers haar bewering aantonen dat ‘Investeerders de stad mijden’’?

 

De wethouder geeft aan: ‘’Projectontwikkelaars kloppen nog altijd op de deur in de hoop op de oude manier zaken te doen’’

 1. Kan de Wethouder EZ uitgebreid aangeven wat de ‘’oude manier van zaken doen’’ van de gemeente Roermond was?
 2. Kan de Wethouder EZ uitgebreid aangeven wat de ‘nieuwe manier van zaken doen’’ van de gemeente Roermond is?
 3. Kan de Wethouder EZ de precieze verschillen aangeven tussen de ‘’nieuwe’’ en de ‘’oude’’ manier van zaken doen van de gemeente Roermond?
 4. Gezien de uitspraken van de Wethouder EZ: ‘’het vorige college heeft geen vrienden gemaakt’’ en ‘’het verloren vertrouwen te herstellen’’. Heeft de Wethouder haar collega wethouders IJff en Fick ook over hun handelswijze in vorige coalitieperiodes aangesproken?
 5. Heeft de Wethouder EZ het huidige CDA Raadslid en voormalig wethouder Kemp aangesproken over zijn handelswijze in voormalige colleges van B&W?
 6. Kan de wethouder (desnoods vertrouwelijk) een lijst van projectontwikkelaars verstrekken die hoopten om op de ‘’oude manier’’ zaken te doen?
 7. Kan er een lijst worden verstrekt van projectontwikkelaars waar de gemeente Roermond in de periode van 1998-2012 zaken mee heeft gedaan?
 8. Kan er een lijst worden verstrekt van projectontwikkelaars waar de gemeente Roermond momenteel zaken mee doet?
 9. Is de wethouder EZ het met de LVR eens dat een mogelijke afname van interesse investeerders (zoals genoemd in het krantenartikel) zou kunnen komen door de manier waarop de gemeente Roermond zich nu opstelt?
 10. Het krantenartikel eindigt met ‘’De willekeur eruit te halen noemt ze dat, zonder namen te noemen’’. Wil de wethouder deze namen toch benoemen?
 11. Klopt het dat de Wethouder EZ exclusief heeft gevraagd aan projectontwikkelaar Muermans om het voormalige V&D pand te kopen?

 

Volgens 1Limburg is Roermond de misdaadstad van Limburg (bericht 1 maart 2017)

 1. Is het College van B&W van oordeel dat zo’n kwalificatie slecht is voor het imago van Roermond?
 2. Zo ja, waarin is dan volgens het College van B&W te merken dat het imago van Roermond hierdoor geschaad wordt, en op welke wijze?
 3. Leidt deze kwalificatie ook tot minder kooptoerisme / investeringen in Roermond?
 4. Is het College van B&W van oordeel dat deze nr. 1 positie slechter is voor het imago van Roermond dan de imagoschade die de wethouder EZ in het genoemde krantenartikel beschrijft?
 5. Wat doet het College van B&W aan deze negatieve imagoschade ten gevolge van criminaliteit en in het bijzonder op het terrein van Economische zaken?

 

Hoogachtend,

 

 

6 maart, 2017

Art. 43-vragen n.a.v. interview De Limburger met wethouder EZ

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
16 februari, 2017

Art. 43-vragen betreffende besluitenlijsten

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
16 februari, 2017

Art. 43-vragen OML

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 15 februari 2017   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. […]
8 februari, 2017

Art. 43-vragen kunstwerk ROERmond

Lees hier Antwoord art. 43 kunstwerk ROERmond 20170331 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]