Artikel 43

Lees hier Antwoord art. 43 vragen zebra Minderbroedersingel 20170331 op onderstaande vragen.

 

Aan
de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

 

Roermond, 8 februari 2017

 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. zebra Minderbroederssingel

 

 

Geacht College,

 

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van 7 december 2016 heeft de LVR haar zorgen kenbaar gemaakt over de slechte zichtbaarheid, met name in de avond en nachtelijke uren, van de zebra-oversteekplaats aan de Minderbroederssingel ter hoogte van de Brandweerkazerne. Uw college stuurde ons op 19 december 2016 een reactie. Dat antwoord geeft blijk van een onderschatting van het probleem en wordt door ons dan ook als ontoereikend gekwalificeerd.

 

Inmiddels bereiken ons meer klachten over deze gevaarlijke situatie op de Minderbroederssingel en wij willen voorkomen dat een ongeluk pas de aanleiding gaat worden om de situatie dermate overzichtelijk te maken dat een ongeluk kan worden voorkomen en dat van een gevaarlijke situatie geen/minder sprake meer zal zijn. In dit verband verwijzen wij naar de verbeteringen die op de Venloseweg zijn uitgevoerd.

 

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

 

  1. Bent u het met ons eens dat de voetgangersoversteekplaats op de Minderbroederssingel, bij de brandweerkazerne, met name in de avonduren, slecht zichtbaar is waardoor voetgangers gevaar lopen bij het oversteken?
  2. Bent u het met ons eens dat door het toepassen van een zelfde verlichting als onlangs gerealiseerd op de Venloseweg de zichtbaarheid van de zebra-oversteekplaats aan de Minderbroederssingel aanzienlijk te verbeteren zou zijn?
  3. Bent u bereid de maatregelen zoals getroffen op de Venloseweg, liefst op heel korte termijn, ook toe te passen op de Minderbroederssingel?

 

Met vriendelijke groet,

 

8 februari, 2017

Art. 43-vragen zebra Minderbroedersingel

Lees hier Antwoord art. 43 vragen zebra Minderbroedersingel 20170331 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond […]
25 januari, 2017

Art. 43-vragen inzake tunnelsluitingen

Lees hier Antwoord art. 43-vragen tunnelsluitingen 20170331 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
24 januari, 2017

Art. 43-vragen n.a.v. antwoorden Winkeltijdenverordening

Lees hier Antw. art. 43 winkeltijdenverordening 20170310 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
10 januari, 2017

Art. 43 werkwijze BsGW

Lees hier Antwoord art. 43 vragen werkwijze BsGW 20170323 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]