Artikel 43

Lees hier Antwoord art. 43 kunstwerk ROERmond 20170331 op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 6 februari 2017

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. kunstwerk ROERmond. Geachte College,

 

 

Bij de behandeling van de voortgangsrapportage detailhandel heeft LVR fractie in Commissie Ruimte enkele malen aandacht gevraagd om het “Roermond’ kunstwerk (Stationsplein) op meerdere locaties in Roermond in te zetten. Door de wethouder van EZ is toegezegd om daartoe over te gaan en uit de media vernomen dat eigen regelgeving bij de gemeente Roermond zoveel bureaucratie oplevert en daarom geen verplaatsingen van het kunstwerk plaatsvinden. Er zijn nu weer enkele maanden verstreken en daarom stelt LVR fractie conform artikel 43 van het Reglement Van Orde voor de Vergaderingen onderstaande vragen:

  1. Wat is er vanaf de berichtgeving in Dagblad de Limburger van 20 juli 2016 tot heden door het college van BW ondernomen om tot “meerdere inzet” van het kunstwerk op andere plaatsen in de stad Roermond te komen?
  2. Welke locaties heeft BW in gedachten voor de vastelaovend, aangezien bij Sjtasiefestasie het kunstwerk verplaatst moet worden?
  3. Kunt u aangeven welke andere locaties het College van BW in gedachten heeft? Waarom is dat nog niet gebeurd? Welke reden ligt daaraan ten grondslag?
  4. Welke bureaucratie hindert de verplaatsing?
  5. Hebben alle aanvragers van vergunningen in Roermond last van die bureaucratie?
  6. Is het waar dat de gemeente Roermond te laat was bij de organisatie van Solar in 2016 om het kunstwerk aldaar te plaatsen?
  7. Wanneer is het idee opgekomen om kunstwerk te plaatsen op locatie Solar en wat is toen mis gegaan?
  8. Is college van BW voor Solar 2017 al gestart met de interne aanvraag en is die bureaucratie nu wel al overwonnen?
  9. Kunt u zich voorstellen dat aanvragers/investeerders schuw zijn om in Roermond vergunningen aan te vragen, vanwege de uiterst trage gang van afhandeling van vergunningen?

 

 

Hoogachtend,

 

8 februari, 2017

Art. 43-vragen kunstwerk ROERmond

Lees hier Antwoord art. 43 kunstwerk ROERmond 20170331 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]
8 februari, 2017

Art. 43-vragen zebra Minderbroedersingel

Lees hier Antwoord art. 43 vragen zebra Minderbroedersingel 20170331 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond […]
25 januari, 2017

Art. 43-vragen inzake tunnelsluitingen

Lees hier Antwoord art. 43-vragen tunnelsluitingen 20170331 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
24 januari, 2017

Art. 43-vragen n.a.v. antwoorden Winkeltijdenverordening

Lees hier Antw. art. 43 winkeltijdenverordening 20170310 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]