Artikel 43

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 27 december 2016

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. OPET

 

Geachte College,

 

Met belangstelling heeft de LVR fractie kennis genomen van de ‘commissie-informatiebrief inzake nieuwe werkwijze en reglement Overlegplatform Economie en Toerisme (OPET)’ van 8 november jl.

 

 1. Het college van B&W geeft aan dat er een evaluatie van de OPET heeft plaatsgevonden, kan het college van B&W deze evaluatie aan de raad verstrekken?
 2. Wat was er precies mis met de oude overlegstructuur?
 3. Zijn de deelnemers aan de OPET tevreden over de wijzigingen?
 4. Zijn er deelnemers die zijn weggelopen/niet meer deelnemen aan de OPET overleggen?
 5. Kan het college aangeven welke overlegstructuren tot dusverre zijn aangepast in deze coalitieperiode?
 6. Kan het college aangeven welke nieuwe overlegstructuren er zijn opgezet tijdens deze coalitieperiode?
 7. Is er een reglement voor het overleggen met de BIZ?
 8. Is er een reglement voor overleggen met City Management?
 9. Is er een reglement voor overleggen met buurgemeenten?
 10. Is er een reglement voor overleggen de Provincie Limburg?
 11. Is er een reglement voor overleggen met de VLG/VNG?
 12. Is het college bereid om te onderzoeken of deze reglement(en) daadwerkelijk verbetering aan de overleggen toevoegen?
 13. Is het college bereid om over precies een jaar wederom een evaluatie in te stellen naar de nieuwe werkwijze van OPET?

 

Hoogachtend,

 

27 december, 2016

Art. 43 OPET

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 27 december 2016   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. […]
27 december, 2016

Art. 43 supermarkten Grinderij

Lees hier Antw. Art. 43 Supermarkten Grinderij op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
27 december, 2016

Art. 43 geen leges bij overjarig bestemmingsplan

Lees hier Antw. art. 43 vragen leges 20170127 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]
27 december, 2016

Art. 43-vragen sluiting gemeentehuis op 2 december 2016

Lees hier Antw. art. 43-vragen sluiting gemeentehuis 20170215 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]