Artikel 43

Lees hier Antwoord art. 43-vragen tunnelsluitingen 20170331 op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 25 januari 2017

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. tunnelsluitingen.

 

Geachte College,

 

De LVR fractie heeft in het verleden vele malen aandacht gevraagd voor het aanvangsuur van de periodieke sluitingen van de Roer- en Swalmtunnel voor onderhoud.

Vele malen is vanuit de LVR aangedrongen om een sluiting om 22:00 ipv. 20:00.
Dit bleek telkens niet mogelijk volgens het college/RWS. Tot onze verbazing worden bij de nieuwe tunnels in Maastricht de periodieke sluitingen voor onderhoud gestart vanaf 22:00 uur!

Nu weten wij ook dat RWS ‘een staat in een staat is’ en een bestuurder een geweldig uithoudingsvermogen moet hebben om Rijkswaterstaat op andere gedachten te brengen.

 

Desondanks ontstaande vragen:

 

  1. Is het u bekend dat het periodieke onderhoud bij de tunnels in Maastricht een aanvangstijd van 22:00 kent?
  2. Is het college van B&W nog steeds van mening dat de overlast voor de wijken Herten, Merum en Aan De Rijksweg ‘maar zeer beperkt is bij een tunnelsluiting om 22:00’’ ?
  3. Hoe worden de tunnelsluitingen door RWS met de omgeving afgestemd?
  4. Wie moet worden verstaan onder omgeving?
  5. Blijft u erbij dat een latere sluitingsuur van onderhoud van de tunnels leiden tot meer tunnelsluitingen (zie Maastricht)?
  6. Bent u bereid om bij de leiding van RWS aan te dringen tot wijziging van het tijdstip van aanvang bij onderhoud in Roermond, ook kijkend naar het aanvangstijdstip in Maastricht?
  7. Weet u waarom RWS zo halsstarrig is geweest de afgelopen jaren?
  8. Kunt u nagaan hoeveel tunnelsluitingen er voor één jaar gepland zijn in Maastricht?

 

Hoogachtend,

 

Jos van Rey

Hay Hutjens

Dirk Franssen
Kadri Sogukcesme

25 januari, 2017

Art. 43-vragen inzake tunnelsluitingen

Lees hier Antwoord art. 43-vragen tunnelsluitingen 20170331 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
24 januari, 2017

Art. 43-vragen n.a.v. antwoorden Winkeltijdenverordening

Lees hier Antw. art. 43 winkeltijdenverordening 20170310 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
10 januari, 2017

Art. 43 werkwijze BsGW

Lees hier Antwoord art. 43 vragen werkwijze BsGW 20170323 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
27 december, 2016

Art. 43 OPET

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 27 december 2016   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. […]