Artikel 43

Lees hier Antw. Art. 43 Supermarkten Grinderij op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 27 december 2016

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. Supermarkten

 

Geachte College,

 

Met verbijstering heeft de LVR fractie kennis genomen van de publicatie in Dagblad de Limburger van 26 november 2016 ‘Supers niet naar rand van de stad’ na aanleiding van het besluit van het College van B&W ‘50188-2015  Principemedewerking ontwikkeling Grinderij’.

Dit College heeft de mond vol met vernieuwingen in de detailhandel, maar op het moment dat vernieuwingen worden aangedragen wijst het college dit af omdat deze andere ondernemers mogelijk afschrikken om naar de binnenstad te komen.

 

 1. Wilt u aangeven welke nieuwe Retail vernieuwingen zijn ontstaan en toegestaan sinds het aantreden van het nieuwe college van B&W?
 2. Zijn er andere redenen geweest om aan deze Retail vernieuwing geen principemedewerking te verlenen, anders dan marktruimte en niet innovatief?
 3. Kunt u aangegeven waar het provinciaal bestuur aangeeft dat Supermarkten niet verplaatst mogen worden?
 4. Kunt u aangeven waarom u vindt dat de supermarkt de grinderij een perifere vestiging is?
 5. Kunt u aangeven hoeveel meter er zit tussen de huidige supermarkt Jan Linders en de nieuwe beoogde vestiging?
 6. Bent u bereid een grenscorrectie met Maasgouw overeen te komen zodat de beoogde vestiging van de nieuwe supermarkten binnen de gemeente Maasgouw valt?
  Zo ja, is het college bereid om in gesprek te gaan met de gemeente Maasgouw?
  Zo nee, wat is hiervoor de reden?
 7. Hoe moeten ondernemers nog vertrouwen hebben in de gemeente Roermond wanneer in december 2012 een principe medewerking wordt verleend die veel later wordt ingetrokken omdat de liefde met een buurgemeente voorgaat?
 8. hoe verhoudt zich een en ander met de Retailagenda en de RetailDeals?

 

Hoogachtend,

 

27 december, 2016

Art. 43 supermarkten Grinderij

Lees hier Antw. Art. 43 Supermarkten Grinderij op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
27 december, 2016

Art. 43 geen leges bij overjarig bestemmingsplan

Lees hier Antw. art. 43 vragen leges 20170127 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]
27 december, 2016

Art. 43-vragen sluiting gemeentehuis op 2 december 2016

Lees hier Antw. art. 43-vragen sluiting gemeentehuis 20170215 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]
12 december, 2016

Art. 43-vragen winkeltijdenverordening

Lees hier Antwoord art. 43 winkeltijdenverordening op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 12 […]