Artikel 43

Lees hier Antwoord art. 43 winkeltijdenverordening op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 12 december 2016

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. winkeltijdenverordening

 

Geachte College,

 

De LVR fractie heeft van ondernemers vernomen  dat er op 21 maart 2016 een brief is gezonden aan het College van B&W vanuit het bestuur van City management inzake aanpassing van de winkeltijdenverordening.

 1. Is het waar dat het college van BW  in maart jl. een brief heeft ontvangen van City Management met verzoek aanpassing winkeltijdenverordening?
 2. Is er al een antwoord op deze brief gezonden aan City management?
  Zo ja, graag aan afschrift van dit antwoord aan de raad verstrekken.
  Zo nee, waarom niet? Waarom is er geen tussenbericht gezonden?
 3. Waarom ligt er na 9 maanden nog steeds geen nieuw voorstel voor in de raad?
 4. Is er onenigheid binnen het college van B&W ten aanzien van dit punt?
  Zo ja, waarover is er dan precies onenigheid?
  Zo nee, waarom is er nog geen actie ondernomen door het college?
 5. Wanneer kan de raad een raadsvoorstel verwachten omtrent dit onderwerp?

 

Mochten wij niet binnen een gebruikelijke periode antwoord krijgen op deze vragen, zal de LVR fractie met een initiatiefvoorstel komen.

 

Hoogachtend,

 

12 december, 2016

Art. 43-vragen winkeltijdenverordening

Lees hier Antwoord art. 43 winkeltijdenverordening op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 12 […]
8 december, 2016

Art. 43-vragen geld voor passend onderwijs

Lees hier Antw. art. 43 passend onderwijs 20170127 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
7 december, 2016

Art. 43-vragen gestolen laptop

Lees hier Antwoord art. 43 gestolen laptop 20161223 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]
30 november, 2016

Art. 43-vragen Maasplassen

Lees hier het antwoord art. 43-vragen tankstation maasplassen op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond     […]