Artikel 43

Lees hier Antw. art. 43-vragen sluiting gemeentehuis 20170215 op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 27 december 2016

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. sluiting gemeente op 2 december jl.

 

Geachte College,

 

Tot onze verrassing hebben wij op 30 november vernomen dat het gemeentehuis op 2 december 2016 gesloten zou zijn. Inmiddels heeft de LVR fractie mailwisseling gehad via de griffier met de gemeentesecretaris maar desondanks roept het bij de LVR nog vragen op:

 

 1. Waarom is besloten om op 2 december de gemeentekantoren te sluiten?
 2. Waarom is de raad hier niet over geïnformeerd?
 3. Welke diensten binnen de gemeente waren er nog wel operationeel?
 4. Indien er sprake was van een personeelsbijeenkomst, waarom is deze niet aan het einde van een dag gehouden?
 5. hoeveel ambtelijke en bestuurlijke afspraken zijn verzet ten behoeve van deze personeelsbijeenkomst? Bij hoeveel afspraken waren externen betrokken zoals ondernemers en burgers ?
 6. Op welke locatie is deze bijeenkomst georganiseerd?
 7. Hoeveel heeft deze bijeenkomst gekost?
 8. Welke onderwerpen zijn besproken?
 9. Klopt het dat het niet alleen over de organisatie is gegaan maar ook over de toekomstvisie 2030?
 10. Is het College voornemens om vaker dit soort bijeenkomsten op werkdagen te organiseren?
  Zo ja, op welke frequentie?

 

 

Hoogachtend,

 

27 december, 2016

Art. 43-vragen sluiting gemeentehuis op 2 december 2016

Lees hier Antw. art. 43-vragen sluiting gemeentehuis 20170215 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]
12 december, 2016

Art. 43-vragen winkeltijdenverordening

Lees hier Antwoord art. 43 winkeltijdenverordening op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 12 […]
8 december, 2016

Art. 43-vragen geld voor passend onderwijs

Lees hier Antw. art. 43 passend onderwijs 20170127 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
7 december, 2016

Art. 43-vragen gestolen laptop

Lees hier Antwoord art. 43 gestolen laptop 20161223 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]