Artikel 43

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Betreft: Schriftelijke vragen artikel 43 reglement van orde m.b.t. heffing op ondergrondse leidingen in de openbare ruimte.

 

Geachte griffier,

 

Graag verzoeken wij u om  onderstaande artikel 43-vragen door te leiden naar het college van B&W.

 

Recent verschenen er in diverse media berichten over het feit dat er steeds meer gemeenten zijn die precariobelasting heffen op ondergrondse leidingen die in openbare grond liggen.
De heffing is voor netbeheerders van de kabels en leidingen die in openbare grond liggen die dus in eigendom is van de betreffende gemeenten.
Op zichzelf is het heffen van precario een wettelijk recht dat gemeenten hebben, echter werd er ook melding gemaakt van het feit dat de 2e Kamer der Staten Generaal hierover met het Kabinet in debat wil om te bespreken of het een wenselijke situatie is.
Een van de mogelijke neveneffecten is namelijk dat de energierekening van inwoners stijgt omdat sommige netbeheerders de precariobelasting die zij opgelegd krijgt “1 op 1 doorbelasten” aan hun klanten.

 

Met in achtneming van deze inleiding stellen wij de volgende feitelijke vragen:

 

  1. Legt de gemeente Roermond ook precariobelasting op aan netbeheerders die ondergrondse kabels en leidingen in openbare grond hebben liggen?
  2. Zo ja, hoe zit de “Roermondse systematiek” van deze heffingen dan in elkaar?
  3. Zo nee, waarom doet de gemeente Roermond dit niet?
  4. Wat is het standpunt van het College van B&W over de mogelijke neveneffecten zoals in de inleiding is omschreven?
  5. Overweegt het College van B&W momenteel om de beschreven precariobelasting in te gaan voeren?
  6. Zo ja, wat zijn de argumenten hiervoor?
  7. Zo nee, waarom niet?
  8. Wat zou invoering van de beschreven precariobelasting in financiële zin voor de gemeente Roermond betekenen?
  9. Wat zou een eventuele invoering van de beschreven precariobelasting in financiële zin voor inwoners van de gemeente Roermond kunnen betekenen?

 

Graag zien wij de beantwoording tegemoet.

 

Vriendelijke groet,

 

Dré Peters en Dirk Franssen
Raadsleden LVR

9 december, 2015

Art. 43-vragen heffing op ondergrondse leidingen in de openbare ruimte

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Betreft: Schriftelijke vragen artikel 43 reglement van orde m.b.t. heffing op ondergrondse leidingen […]
7 december, 2015

Art. 43-vragen deelname onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente 2015

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Geachte griffier, De LVR fractie heeft kennis genomen van enkele brieven die aan (alle) ondernemers […]
6 november, 2015

China-reis wethouder Waajen

Lees hier de antwoorden op onderstaande vragen.   4 november 2015   Geachte griffiers,   Ik verzoek u n.a.v. het mailtje onderstaande met de grootste spoed […]
20 oktober, 2015

Art. 43-vragen V.V. Swalmen

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Art. 43-vragen V.V. Swalmen   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond.   Betreft schriftelijke […]