Artikel 43

Lees hier Antw. art. 43 passend onderwijs 20170127 op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 8 december 2016

 

 

Betreft: art. 43-vragen geld voor passend onderwijs

 

 

Geachte griffier,

 

Bij deze verzoeken wij u om onderstaande vragen via de reguliere weg binnen de organisatie te verspreiden.

 

Inleiding

Op 6 december jl. is een nieuwsbericht verschenen waaruit blijkt dat de afgelopen anderhalf jaar 111 miljoen euro, bestemd voor passend onderwijs, niet uitgegeven is. Dit zijn uiteraard landelijke cijfers. Met het passend onderwijs is het de bedoeling dat steeds meer kinderen die ondersteuning nodig hebben, toch naar regulier onderwijs kunnen gaan. De LVR vindt het natuurlijk belangrijk dat kinderen passend onderwijs krijgen, zodat ze zo goed als mogelijk worden voorbereid op de toekomst. Echter bemerken wij ook dat kinderen die veel ondersteuning nodig hebben soms een dusdanig zware belasting vormen voor leerkrachten, dat de kwaliteit van onderwijs voor de klasgenoten onder druk komt te staan.

 

Vragen

  1. Bent u bekend met het nieuwsbericht van 6 december jl.?
  2. Deelt u de zorgen van de LVR over het mogelijke kwaliteitsverlies in het onderwijs als onvoldoende mensen en middelen beschikbaar zijn om passend onderwijs te bieden?
  3. Staatssecretaris Dekker is van mening dat de gelden voor passend onderwijs ook echt bij passend onderwijs terecht moeten komen. Deelt u deze mening?
  4. Kunt u aangeven hoe Stichting Swalm en Roer met deze gelden omgegaan is en hoeveel van de gelden daadwerkelijk naar passend onderwijs gegaan is?

 

In afwachting van uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,

 

8 december, 2016

Art. 43-vragen geld voor passend onderwijs

Lees hier Antw. art. 43 passend onderwijs 20170127 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
7 december, 2016

Art. 43-vragen gestolen laptop

Lees hier Antwoord art. 43 gestolen laptop 20161223 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]
30 november, 2016

Art. 43-vragen Maasplassen

Lees hier het antwoord art. 43-vragen tankstation maasplassen op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond     […]
29 november, 2016

Art. 43-vragen mogelijke gezondheidsrisico’s kunststof sportvelden

Lees hier Antwoord art 43 kunststof sportvelden 20161223 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond.   […]