Artikel 43

Lees hier het antwoord art. 43-vragen tankstation maasplassen op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

 

Roermond, 30 november 2016

 

 

Betreft:           Schriftelijke vragen ex. art. 43 R.v.O. van de gemeenteraad van Roermond m.b.t. de Maasplassen.

 

Geachte griffier,

 

Wij verzoeken u deze brief met schriftelijke vragen op basis van het art. 43 R.v.O. door te leiden naar het college van B&W.

 

  • Watersport zonder brandstof!
  • Een prominent watersportgebied zonder tankstation

 

Deze regels zijn te lezen in DDL op 10 oktober jl. en in dit artikel wordt weergegeven dat het enige tankstation in de Maasplassen tussen Maasbracht en Venlo, gedwongen is te sluiten door de hoge kosten die de diverse regels met zich meebrengen om gecertificeerd te blijven, waardoor een rendabele exploitatie niet mogelijk is.

 

Vrijwel elke boot, zowel recreatief als beroepsvaart, heeft brandstof nodig om te kunnen varen, er zijn vaartuigen die brandstof als enige energiebron hebben, en er zijn vaartuigen die deze energiebron nodig hebben om in bepaalde situaties als backup te dienen mocht de andere energiebron zoals wind en zonlicht, het laten afweten.

 

Een en ander roept bij de LVR de volgende vragen op:

  1. Hoe kan het zijn dat een wezenlijk onderdeel van de watersport, brandstof, niet meer beschikbaar is in een van de grootste en mooiste watersportgebieden van Nederland en dat bij gebrek hieraan de aantrekkelijkheid negatief beïnvloed wordt?
  2. Hoe verhoudt zich een en ander tot de in meerdere rapporten omschreven doelstelling van de gemeente Roermond om de ontwikkeling van de Maasplassen tot speerpunt te benoemen in het realiseren van een van de grootste en mooiste watersportgebieden van Nederland ?
  3. Beseft u dat het ontbreken van deze brandstof de veiligheid in gevaar brengt?
  4. Bootbezitters zoeken inmiddels naar alternatieve bevoorradingsmethoden en maken gebruik van bijvoorbeeld het vullen van jerrycans bij nabijgelegen tankstations langs de wegen, om die vervolgens te vervoeren naar hun vaartuigen. Beseft u dat hier enorme risico’s aan verbonden zijn in kader brandveiligheid, auto’s gevuld met jerrycans benzine die als rijdende bommen over Roermondse wegen toeren…?
  5. Beseft u dat het overgieten van brandstof uit jerrycans naar de tanks van de boten, brand kan veroorzaken en er in kader milieu een onverantwoorde vervuiling kan ontstaan
  6. Wat denkt de gemeente Roermond in samenspraak met Rijkswaterstaat en de Provincie Limburg aan deze ongewenste situatie te doen?

 

Namens fractie LVR

30 november, 2016

Art. 43-vragen Maasplassen

Lees hier het antwoord art. 43-vragen tankstation maasplassen op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond     […]
29 november, 2016

Art. 43-vragen mogelijke gezondheidsrisico’s kunststof sportvelden

Lees hier Antwoord art 43 kunststof sportvelden 20161223 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond.   […]
29 november, 2016

Art. 43-vragen gebruik terrein Bosberg Swalmen buiten bestemming

Lees hier Antw. art. 43 vragen Bosberg 20170127 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]
21 oktober, 2016

Art. 43-vragen trampolinepark en indoor soccerhal Vrijveld

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 20 […]