Artikel 43

Lees hier Antwoord art 43 kunststof sportvelden 20161223 op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond.

 

Roermond, 29 november 2016

 

Betreft: Schriftelijke vagen ex. art. 43 R.v.O. van de gemeenteraad van Roermond m.b.t. mogelijke gezondheidsschade ontstaan door het bespelen van kunststof sportvelden

 

Geachte griffier,

 

Wij verzoeken u deze brief met schriftelijke vragen op basis van het art. 43 R.v.O. door te leiden naar het college van B&W.

 

Inleiding:
De laatste weken is er veel gepubliceerd over mogelijke gezondheidsrisico die (kunnen) ontstaan door het bespelen van kunststof sportvelden. Genoemde publiciteit richt zich vooral op kunststof voetbalvelden. Genoemde velden worden met verschillende strooisels behandeld om de bespeelbaarheid te bevorderen. Er zijn verschillende strooisels die bestaan uit rubber granulaat of kurk of kokos. Met name het rubber granulaat zo gezondheidsschade kunnen veroorzaken. Het gaat te ver om in deze inleiding alles te herhalen wat gepubliceerd is en waar mogelijke risico’s in zijn beschreven.

 

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Zijn er in de gemeente Roermond kunststof sportvelden die zijn aangelegd met gebruikmaking van rubber granulaat?
  2. Zo ja, hoeveel sportvelden betreft het?
  3. Heeft de gemeente de verenigingen die deze velden bespelen instructie gegeven hoe er gehandeld moet worden nadat men de velden heeft bespeeld? Toelichting bij deze vraag: Instructies voor het douchen – en mogelijke wondbehandeling na het bespelen van de kunststof sportvelden.
  4. Is de gemeente voornemens om na publicatie van het RIVM rapport m.b.t de gezondheidsrisico’s maatregelen te treffen die deze risico’s te beperken/tegen te gaan?

 

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.

29 november, 2016

Art. 43-vragen mogelijke gezondheidsrisico’s kunststof sportvelden

Lees hier Antwoord art 43 kunststof sportvelden 20161223 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond.   […]
29 november, 2016

Art. 43-vragen gebruik terrein Bosberg Swalmen buiten bestemming

Lees hier Antw. art. 43 vragen Bosberg 20170127 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]
21 oktober, 2016

Art. 43-vragen trampolinepark en indoor soccerhal Vrijveld

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 20 […]
16 oktober, 2016

Art. 43-vragen geheime overleggen met vastgoedeigenaren

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond Roermond, 15 oktober […]