Artikel 43

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 3 oktober 2016

 

Betreft: experiment bijstand

 

Geachte griffier,

Wij verzoeken u onderstaande vragen op grond van art. 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

 

Op 14 juli jl. heeft de gemeenteraad motie 16M10 aangenomen waarin zij zich uitspreekt voor een experiment met repressieluwe bijstand in Roermond. Op vrijdag 30 september heeft de staatssecretaris het Ontwerpbesluit experimenten Participatiewet naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit ontwerpbesluit zijn de contouren voor experimenten vastgesteld. De staatssecretaris is o.a. voornemens om maximaal 25 gemeenten toe te laten voor een experiment.

Vandaar de volgende vragen:

1. Welke consequenties heeft het Ontwerpbesluit experimenten Participatiewet voor de uitvoering van motie 16M10?

2. Hoe zorgt het college van B&W ervoor dat Roermond tot de 25 geselecteerde gemeenten gaat behoren?

 

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording.

 

Max Tollenaar, GroenLinks
Dré Peters, LVR
Marc Breugelmans, CDA
Angela Sanders, Demokraten Swalmen
Richard Heijmann, PvdA
Chrit Achten, D66
Leon Coenen, Stadspartij Roermond

5 oktober, 2016

Art. 43-vragen experiment bijstand

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 3 oktober 2016   Betreft: experiment bijstand   Geachte griffier, Wij […]
29 september, 2016

Art. 43-vragen beschermd wonen aan Markt Swalmen

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 29 september 2016     Betreft: Schriftelijke vragen ex. art. […]
26 september, 2016

Art. 43-vragen prijsstelling kermissen

Lees hier Antwoord art. 43 prijsstelling kermissen 20161208 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]
21 september, 2016

Art. 43-vragen conflict met SVC over energierekening

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 20 september 2016   Betreft: art. 43-vragen conflict met SVC over energierekening […]