Artikel 43

Lees hier Antw. art. 43 vragen Bosberg 20170127 op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 28 november 2016

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. art. 43 R.v.O. van de gemeenteraad van Roermond m.b.t. het gebruik  van een deel van het terrein, buiten de bestemming, van het zwembad complex de Bosberg in Swalmen.

 

Geachte griffier,

 

Wij verzoeken u deze brief met schriftelijke vragen op basis van het art. 43 R.v.O. door te leiden naar het college van B&W.

 

Inleiding:
Het terrein van het zwembadcomplex de Bosberg aan de Bosstraat in Swalmen is eigendom van de gemeente Roermond en door haar in gebruik/exploitatie gegeven aan een zelfstandige stichting. De bestemming is recreatief. Er zijn zwembaden, een ligweide, een terrein dat wisselend gebruikt wordt voor parkeren en als evenemententerrein en een speelterrein. Bovendien is het door de gemeente vergunt een z.g. campercamping op een deel van het terrein in te richten. Wij hebben waargenomen dat op een deel van het voornoemde terrein een  asfaltdepot is ingericht. Daartoe is een toplaag van de grond verwijderd en is het terrein verhard met z.g. stoll. Er liggen materialen opgeslagen die behoren bij een asfaltdepot, rioleringsbuizen, stenen en een geringe hoeveelheid bouwafval.

 

Dat brengt ons tot de volgende vragen.

  1. Is de gemeente Roermond bekend met hetgeen in de inleiding is beschreven?
  2. Behoort het terrein dat nu als asfaltdepot in gebruik is genomen tot het terrein dat in exploitatie is gegeven van de zelfstandige stichting of valt het daarbuiten?
  3. Indien vorige vraag bevestigend wordt beantwoord, dan is er dus naast het eigendom ook het beheer van de gemeente?
  4. Heeft de gemeente Roermond vergunning verleend voor het inrichten van een asfaltdepot?
  5. Wie is verantwoordelijk voor het beheer en het toezicht?
  6. Is het college met de LVR van mening dat een asfaltdepot in een natuurgebied, gelegen binnen de accommodatie van een zwembadterrein, ongepast is en tegens alle regels en bestemmingen in gaat?

 

Met belangstelling zie wij uw reactie tegemoet.

 

29 november, 2016

Art. 43-vragen gebruik terrein Bosberg Swalmen buiten bestemming

Lees hier Antw. art. 43 vragen Bosberg 20170127 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]
21 oktober, 2016

Art. 43-vragen trampolinepark en indoor soccerhal Vrijveld

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 20 […]
16 oktober, 2016

Art. 43-vragen geheime overleggen met vastgoedeigenaren

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond Roermond, 15 oktober […]
5 oktober, 2016

Art. 43-vragen experiment bijstand

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 3 oktober 2016   Betreft: experiment bijstand   Geachte griffier, Wij […]