Artikel 43

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 12 september 2016

 

Betreft: art. 43-vragen Roerdomp

 

Geachte griffier,

 

Wij verzoeken u deze brief met schriftelijke vragen op basis van art. 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

 

Inleiding

In korte tijd moet de LVR-fractie opnieuw vragen stellen m.b.t. de openingstijden van het gemeentelijk zwembad de Roerdomp. Op de eerder gestelde vragen m.b.t. het langer openstellen van het zwembad bij temperaturen boven 25 graden hebben wij nietszeggende antwoorden gekregen. Het antwoord bestond uit een overzicht van bestaande openingstijden. Daar gingen de vragen niet over. Nu, 12 september, stellen wij opnieuw vragen.

 

  1. Is het college bereid de openingstijden voor publiek van het gemeentelijk zwembad de Roerdomp aan te passen/te verruimen indien het in de lijn van de verwachtingen ligt dat er sprake is van temperaturen boven 25 graden?
    De LVR bedoelt dat het buitenbad van het zwembad de Roerdomp in het z.g. vakantieseizoen bij temperaturen boven de 25 graden tenminste geopend blijft tot 20.00 uur en dat buiten het vakantieseizoen het buitenbad bij temperaturen boven 25 graden geopend blijft tot 18.00 uur.
  2. Is het college bereid daartoe het personeelsformatieplan aan te passen aan de vraag die onder 1 is gesteld?
  3. Is het college met de LVR van mening dat een accommodatie als het zwembad de Roerdomp met haar buitenbad een sportieve maar ook sociale functie heeft, ook en vooral als de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven?
  4. Is het college met de LVR van mening dat het toch bizar is dat inwoners van onze gemeente nu aangeven zwembaden te gaan bezoeken buiten onze gemeente? Daar is een gemeentelijke voorziening, dus ook het zwembad de Roerdomp met haar buitenbad, toch voor bedoeld?
  5. Om de gevraagde openingstijden bij temperaturen boven 25 graden succesvol te laten zijn is een goed communicatieplan noodzakelijk. Is het college bereid dit op te stellen?

 

 

In afwachting van uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Lieke van Hal
Jan Puper
Dré Peters
Raadsleden LVR

12 september, 2016

Art. 43-vragen Roerdomp

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 12 september 2016   Betreft: art. 43-vragen Roerdomp   Geachte griffier,   […]
12 september, 2016

Art. 43-vragen problemen leerlingenvervoer

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 12 september 2016     Betreft: art. 43-vragen leerlingenvervoer     Geachte […]
12 augustus, 2016

Art. 43-vragen overeenkomst tussen McArthurGlen en Roermonds bedrijven

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
2 augustus, 2016

Art. 43 Tour de L1mbourg

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 2 augustus 2016   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. […]