Artikel 43

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

 

Roermond, 29 september 2016

 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. art. 43 R.v.O. van de gemeenteraad van Roermond m.b.t. de mogelijke vestiging van een project beschermd wonen in het pand Markt 16 in Swalmen.

 

Geachte griffier,

 

Wij verzoeken u deze brief met schriftelijke vragen op basis van art. 43 R.v.O. door te leiden naar het college van B&W.

 

Inleiding: Het pand Markt 16 in Swalmen staat al enige tijd leeg, wordt niet meer bewoond. Het is dus logisch dat de huidige en vroegere eigenaren hiervoor een oplossing hebben gezocht. Bewoners in de omgeving van de Markt in Swalmen en de BIZ Swalmen hebben d.d. 26 september van de gemeente een brief ontvangen waarin zij worden uitgenodigd om kennis te nemen van de voorgenomen vestiging van Care Plus voor het project beschermd wonen. De LVR wil in deze inleiding duidelijk aangeven dat projecten van beschermd wonen in het verleden bijna altijd onze instemming hebben gekregen. Waar het nu om gaat is de plaats in het centrum van Swalmen die hiervoor kennelijk bedoeld wordt/is. Vorengaande brengt ons tot de volgende vragen.

  1. Volgens de brief is er kennelijk gestart met dit project in juli van dit jaar. Heeft het college hiervoor toestemming verleend?
  2. Indien er geen of nog geen toestemming is verleend voor dit project, is het college voornemens deze toestemming te verlenen?
  3. Care Plus, de organisatie die het project organiseert en begeleidt, organiseert met de gemeente een informatieavond op 4 oktober. Is de uitkomst van de informatie en de mogelijke inspraak nog van invloed op de kennelijk verleende vergunning, respectievelijk de te verlenen vergunning?
  4. Is het college met de LVR van mening dat de vestiging van dit project, op de Markt in Swalmen, waar aan de Markt en haar directe omgeving 5 horecabedrijven zijn gevestigd en waar op genoemde Markt een tiental evenementen per jaar worden georganiseerd, wel de minst geëigende plek is voor de vestiging van dit project?
  5. Is het college bereid om met de organisatie Care Plus, met de BIZ Swalmen, de dorpsraad Swalmen en politieke partijen in de gemeenteraad van Roermond te zoeken naar een andere, meer geschikte plaats voor de vestiging van dit project in Swalmen?
  6. Heeft het college net als de LVR kennis genomen van de geschrokken reactie van de BIZ Swalmen en bewoners rondom de Markt in Swalmen?
  7. Heeft het college kennisgenomen van een incident waarbij een bewoner/cliënt uit het raam is gesprongen, wat geleid heeft tot nodige schrikreacties bij hen die het gezien hebben?

 

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.

 

Dré Peters, Lieke van Hal, Bert Achten, Ben Peters en Jan Puper
Raadsleden voor de LVR

29 september, 2016

Art. 43-vragen beschermd wonen aan Markt Swalmen

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 29 september 2016     Betreft: Schriftelijke vragen ex. art. […]
26 september, 2016

Art. 43-vragen prijsstelling kermissen

Lees hier Antwoord art. 43 prijsstelling kermissen 20161208 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]
21 september, 2016

Art. 43-vragen conflict met SVC over energierekening

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 20 september 2016   Betreft: art. 43-vragen conflict met SVC over energierekening […]
12 september, 2016

Art. 43-vragen Roerdomp

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 12 september 2016   Betreft: art. 43-vragen Roerdomp   Geachte griffier,   […]