Artikel 43

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 28 juli 2016

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. beschikbaarstelling ZKA rapport

 

 

Geachte College,

 

De LVR fractie is gedurende een aantal maanden doende geweest om inzage te krijgen in het ZKA rapport.

Dit werd geweigerd omdat het College van B&W  eerst haar standpunt wilde innemen ten aanzien van dit rapport, dit is in de laatste commissievergadering Ruimte nogmaals door de wethouder herhaalt.

Nu de VVD fractie kennelijk het rapport heeft verkregen naar aanleiding van artikel 43 vragen zijn er enkele legitieme vragen van de LVR fractie:

  1. Heeft het college inmiddels een procedureel of inhoudelijk  (voor het verstrekken van het rapport aan de VVD)  standpunt ingenomen?
  2. Zo ja, wat is het standpunt van het college?
  3. Zo nee, waarom was het College van B&W niet bereid tot beschikbaarstelling van het ZKA rapport na het herhaaldelijk opvragen van de LVR en wel na artikel 43 vragen van de VVD?
  4. Betekent dit dat Raadsfracties alleen nog volledig antwoord verkrijgen op het moment dat er artikel 43 vragen worden gesteld?

 

Namens de LVR fractie 

Jos van Rey
Dirk Franssen

28 juli, 2016

Art. 43-vragen beschikbaarstelling ZKA-rapport

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
22 juli, 2016

Art. 43-vragen openingstijden Roerdomp

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 21 juli 2016   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. […]
24 juni, 2016

Art. 43-vragen wateroverlast

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 24 juni 2016     Betreft: eerste tranche schriftelijke vragen […]
13 juni, 2016

Art. 43-vragen tunnels

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 13 juni 2016   Geacht College,   De LVR-fractie heeft al vele […]