Artikel 43

Betreft schriftelijke vragen ex. Art. 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad van Roermond aangaande de voordracht tot benoeming en kennelijke benoeming door het college van de leden van de nieuw gevormde Raad van Toezicht van de ECI Cultuurfabriek.

 

Roermond, 22 januari 2016

 

Geachte griffier,

 

Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex. Art. 43 R.v.O. door te leiden naar het college van Burgemeester en Wethouders.

Inleiding: Onderstaande vragen betreffen het ECI dossier. In de vergadering van de gemeenteraad heeft het college aan de raad de toezegging gedaan dat er m.b.t. het ECI dossier geen onomkeerbare besluiten genomen zouden worden, zonder de raad te voren te informeren. Met deze toezegging in gedachten werd ik, Jan Puper mede indiener van de volgende ex. Art.43 vragen, verbijsterd tijdens een bijeenkomst in het horecadeel van de ECI Cultuurfabriek d.d. 9 januari waar een vrijwilliger/medewerker van de ECI Cultuurfabriek mij vroeg: “wat vindt u van de nieuw benoemde Raad van Toezicht”. Mijn antwoord: “ik weet daar nog niets van en ken de namen van de voorgedragen – en benoemde leden niet”. Vervolgens wilde de betrokken vrijwilliger/medewerker mij de namen noemen. Mijn reactie: “Ik wil uit uw mond de namen niet kennen, ik wil en met mij de hele raad, door het college geïnformeerd worden”. In de besluitenlijst van de collegevergadering gezocht naar het betreffende besluit, deze niet kunnen vinden. Indachtig de gedane toezegging door het college tot gisteren gewacht op informatie. Niets ontvangen.

 

Vorengaande brengt ons tot de volgende vragen.

  1. Heeft het college een voordracht tot benoeming in de Raad van Toezicht van de ECI Cultuurfabriek opgesteld?
  2. Heeft het college op basis van de voordracht een Raad van Toezicht voor de ECI Cultuurfabriek benoemd? Zo ja, in welke vergadering van het college?
  3. Indien ook vraag 2 met ja wordt beantwoord; acht het college zich ontslagen van haar toezegging aan de raad om geen onomkeerbare besluiten te nemen alvorens de raad te raad te informeren?
  4. Wat zijn de motieven van het college om de gedane toezegging niet na te leven, resp. conform de toezegging anders te handelen?
  5. Is het college met de LVR van mening dat de slechte en onzorgvuldige communicatie van het college naar de raad in dit dossier veel onnodige bestuurlijke en politieke onrust veroorzaakt?
  6. Welke voornemens heeft het college om de communicatie in het dossier ECI met de raad te verbeteren en gedane toezeggingen ook werkelijk gestand te doen?
  7. Is de kennelijk benoemde Raad van Toezicht geïnformeerd over de omissie van het college m.b.t. de communicatie/afstemming van het college met de raad en verbinden de leden van de Raad van Toezicht daar wellicht consequenties aan?
  8. Is het college met de LVR van mening dat de herstart van de ECI Cultuurfabriek met de door de raad vastgestelde organisatiestructuur en de daarbij behorende financiële middelen, ernstig is beschadigd?

 

Met vriendelijke groet,

Dré Peters, Hay Hutjens, Jan Puper en Lieke van Hal
Raadsleden voor de LVR

22 januari, 2016

Art. 43-vragen Raad van Toezicht ECI

Betreft schriftelijke vragen ex. Art. 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad van Roermond aangaande de voordracht tot benoeming en kennelijke benoeming door het college van […]
18 januari, 2016

Art. 43-vragen Long stay hotel

Lees hier de antwoorden van de gemeente betreffende onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 Regelement […]
8 januari, 2016

Art. 43-vragen subsidieverstrekking RTV Roermond

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad van Roermond aangaande de toekenning en […]
18 december, 2015

Art. 43-vragen geheimhouding ECI

Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 18 december 2015   Betreft:  schriftelijke vragen art. 43 RvO, geheimhouding ECI   […]