Artikel 43

Aan
de griffier van de gemeenteraad
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 2 februari 2016

 

Betreft:  schriftelijke vragen art. 43 RvO, afspraken wethouder EZ

 

Geachte griffier,

 

Ik verzoek u deze brief met schriftelijke vragen op basis van artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

 

De LVR  fractie heeft signalen ontvangen dat de wethouder van economische zaken afspraken niet nakomt, telefonisch niet bereikbaar is en ondernemers niet terugbelt als dat gevraagd wordt.

 

Vandaar dat LVR fractie onderstaande vragen aan het college van BW stelt.

 

  1. Is het college van BW op de hoogte van signalen dat de wethouder van economische zaken afspraken entoezeggingen niet na komt.
  2. Is het college van BW op de hoogte van signalen dat de wethouder van economische zaken ondernemers die vragen om terug gebeld te worden en toegezegd krijgen dat te doen, ondanks herhaald verzoek niet terugbelt.
  3. Wil het college van BW achterhalen waarom de wethouder van Economische Zaken zo opereert?
  4. Zijn er in het college van BW afspraken gemaakt over hoe  contacten met ondernemers moeten lopen?
  5. Zo ja ,welke?
  6. Zo neen, waarom niet?
  7. Is het college van BW bereidom de wethouder van economische zaken aan te spreken op haar gedrag, omdat dit negatieve gevolgen kan hebben voor de economische ontwikkeling van Roermond?

 

Hoogachtend,

 

Jos van Rey
Dirk Franssen
Hay Hutjens
Kadri Sogukcesme

2 februari, 2016

Art. 43-vragen afspraken wethouder EZ

Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 2 februari 2016   Betreft:  schriftelijke vragen art. 43 RvO, afspraken wethouder EZ […]
29 januari, 2016

Art. 43-vragen werkgelegenheid Roermond

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 29 januari […]
22 januari, 2016

Art. 43-vragen Raad van Toezicht ECI

Betreft schriftelijke vragen ex. Art. 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad van Roermond aangaande de voordracht tot benoeming en kennelijke benoeming door het college van […]
18 januari, 2016

Art. 43-vragen Long stay hotel

Lees hier de antwoorden van de gemeente betreffende onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 Regelement […]