Artikel 43

Roermond, 18 maart 2016

 

De LVR fractie heeft in oktober 2015 kennis genomen van de brief van de voormalig voorzitter van de branche advies commissie. De inhoud van die brief roept veel vragen op over het gevoerde beleid van het college van burgemeester en wethouders rondom gang van zaken en communicatie met de BAC. Er is door de LVR fractie twee maal deze brief geagendeerd voor de commissie ruimte, maar beiden keren is het er niet van gekomen.

Daarom zijn wij genoodzaakt om via deze weg conform art. 43 reglement van orde ons tot uw college van B&W te wenden.

 1. Wanneer is de brief van de voorzitter van 7 oktober in het college van B&W  behandeld?
 2. Wat is het besluit van het College van B&W geweest?
 3. Wat is de reactie van het college van B&W op de inhoud van de brief van de oud-voorzitter?
 4. Wil het college van B&W punt voor punt haar reactie geven op de ontstaande kritiek punten:
  – Sluimerende bezuinigingsoperatie op de ambtelijke ondersteuning?
  – Totaal gebrek aan daadkracht en professionele hulp van ambtenaren aan de commissie.
  – ernstige ambtelijke desinvesteringen in ons toekomst van Roermond-
  – op retailgebied is in toenemende mate ingeboet aan professionaliteit en daadkracht
  – de open en adequate communicatie met de huidige wethouder door dit alles gesleten is en onder druk is komen te staanIn uw brief van 15 oktober aan de leden van de Commissie Ruimte lezen wij dat u de oud voorzitter inmiddels hebt bericht dat u zijn besluit respecteert.
 5. Welke formele en informele contacten heeft het college nog met de oud voorzitter gehad? Heeft de portefeuillehouder na behandeling in het college nog formeel of informeel contact gehad met de oud voorzitter?
 6. Zo ja, wat is hierin besproken?
 7. Wilt u de brief die aan de oud voorzitter heeft gezonden aan de raad verstrekken?.
 8. Hebben de opmerkingen van de oud voorzitter geleid tot maatregelen of aanpassingen in het beleid?
  Zo ja, welke?
  Zo nee, waarom niet?
 9. Heeft de brief nog geleid tot discussies in de BAC en was de PfH daar bij aanwezig?
 10. Zijn er verslagen van die besprekingen in de BAC?
  Zo ja, gaarne verstrekken
  Zo nee, waarom niet?In de raadinformatiebrief van 16 maart 2016 lezen wij dat de gemeente en leden van de BAC een kandidaat hebben voorgedragen.
 11. Zijn er twee kandidaten voorgedragen?
 12. Heeft de wethouder van economische zaken en/of de loco burgemeester voor de benoeming een gesprek gehad met meerdere kandidaten?
 13. Welke kandidaat is uiteindelijk benoemd, de kandidaat van de BAC of die van de gemeente?
 14. Heeft het college vB&W invloed gehad bij de uiteindelijke keuze?
 15. Gaarne de totale selectieprocedure aan de raad kenbaar maken, indien privacygevoelig dan vertrouwelijk ter inzage?
 16. Zowel op de openbare als niet openbare besluitenlijst van 15 maart jl. staat niet vermeld dat het college een besluit heeft genomen. In de raadsinformatiebrief wordt gemeld dat het college een besluit heeft genomen op 16 maart. Waarom is die besluitenlijst niet aan de raad aangeboden?
 17. Waarom heeft u de raad niet de mogelijkheid geboden om het CV van de heer Manning vertrouwelijk in te zien?
 18. Is de BAC het eens met de benoeming door het college van B&W?
 19. Welke financiële vergoeding krijgt de nieuwe voorzitter van de BAC?
 20. Kreeg de oud-voorzitter de afgelopen jaren ook een financiële vergoeding voor zijn werkzaamheden?
 21. Door wie en onder regie van is destijds het nieuwe concept huishoudelijk reglement opgesteld?
 22. Is het juist dat in het oorspronkelijk concept er een regeling getroffen was om de kwaliteit van de BAC zelf op een hoger peil te tillen?
 23. Is deze regeling nog steeds van toepassing of is die inmiddels komen te vervallen?
 24. Waarom staat in de raadsinformatiebrief niet de wijzigingen te lezen van het huishoudelijk reglement?
 25. Gaarne deze wijzigingen alsnog verstrekken en toelichten.
 26. Heeft het college van B&W aan de nieuwe voorzitter voorgesteld om in gesprek te gaan met de oud voorzitter?
 27. Hoevaak is de BAC gepasseerd vanaf oktober 2012.

 

Jos van Rey
Dirk Franssen

18 maart, 2016

Art. 43-vragen BAC

Roermond, 18 maart 2016   De LVR fractie heeft in oktober 2015 kennis genomen van de brief van de voormalig voorzitter van de branche advies commissie. […]
9 maart, 2016

Art. 43-vragen Inbraken in Roermondse wijken

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 9 maart 2016   Geachte griffer,   Ik verzoek u onderstaande vragen […]
2 februari, 2016

Art. 43-vragen inzake Solar

Lees hier het antwoord van de gemeente inzake onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 2 […]
2 februari, 2016

Art. 43-vragen afspraken wethouder EZ

Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 2 februari 2016   Betreft:  schriftelijke vragen art. 43 RvO, afspraken wethouder EZ […]