Artikel 43

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Art. 43-vragen V.V. Swalmen

 

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond.

 

Betreft schriftelijke vragen ex. Art. 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad van Roermond aangaande het recht van opstal op het terrein van de V.V. Swalmen.

 

Roermond, 20 oktober 2015

 

Geachte griffier,

 

Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex. Art. 43 R.v.O. door te leiden naar het college van Burgemeester en Wethouders.

 

Inleiding.

De V.V. Swalmen is gebruiker/bespeelt het sportpark de Bosberg in Swalmen. Het terrein is eigendom van de gemeente Roermond. Het eigendom is in onbebouwde staat verhuurd aan de V.V. Swalmen. Deze vereniging heeft het terrein bebouwd met een kantine en kleedkamers, een tribune en dug outs. Met deze bebouwing is het terrein tot een sportpark geworden. Voor deze bebouwing geldt het recht van opstal, d.w.z. de vereniging heeft de diverse bouwwerken gerealiseerd, bouwwerken waarvoor ook vergunningen verleend moeten zijn. Er bestaat sinds een paar jaar onduidelijkheid over dit recht van opstal. Onduidelijkheid die reeds ontstaan is toen Swalmen een zelfstandige gemeente was.

Uit informatie is ons gebleken dat de V.V. Swalmen het recht van opstal kan (her-)verkrijgen als daar een vergoeding voor wordt betaald, naar verluidt € 9000,00.

 

Vorengaande brengt ons tot de volgende vragen.

  1. Herkent het college het in de inleiding geschetste beeld m.b.t. het recht van opstal voor het terrein van het sportpark de Bosberg?
  2. Hoe is er een misverstand kunnen ontstaan m.b.t. het wel of niet bezitten van het recht van opstal voor de V.V. Swalmen op genoemd terrein?
  3. Hoe kan het bestaan dat, indien er geen recht van opstal was verleend, er toch vergunningen voor bebouwing zijn afgegeven?
  4. Als er in de gemeentelijke administraties misverstanden zijn ontstaan b.v. door het samengaan van de gemeenten Roermond en Swalmen, acht het college het dan terecht om voor het recht van opstal nu de vergoeding te verlangen die in de inleiding is genoemd?
  5. Is het college met de LVR van mening dat geschetst probleem moet worden opgelost zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat?

 

Met vriendelijke groet,

Lieke van Hal, Dré Peters en Jan Puper
Raadsleden voor de LVR

20 oktober, 2015

Art. 43-vragen V.V. Swalmen

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Art. 43-vragen V.V. Swalmen   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond.   Betreft schriftelijke […]
20 oktober, 2015

Art. 43-vragen bewonersbijeenkomst noodopvang asielzoekers

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 20 […]
5 oktober, 2015

Art. 43-vragen evaluatie OLS 2015

Zie hier de antwoorden op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 5 oktober 2015   Betreft:  […]
5 oktober, 2015

Art. 43-vragen inzake gebrekkige agenda en consultering raad

Lees hier de antwoorden op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 5 oktober 2015   Betreft:  […]