Artikel 43

Zie hier de antwoorden op onderstaande vragen.

 

Aan
de griffier van de gemeenteraad
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 5 oktober 2015

 

Betreft:  schriftelijke vragen art. 43 RvO, evaluatie OLS 2015 Maasniel

 

 

Geachte griffier,

 

Ik verzoek u deze brief met schriftelijke vragen op basis van artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

 

Inleiding

Via een bericht op Facebook vernamen wij dat de voorzitter van de organiserende stichting aan de OLS-federatie verantwoording heeft afgelegd over het OLS 2015 te Maasniel. Blijkens hetzelfde bericht heeft de voorzitter hiervoor “mooie complimenten in ontvangst mogen nemen”. Ook wij willen de voorzitter van het OLS complimenteren, in elk geval met het tijdstip van de evaluatie, de inhoud kennen we immers nog niet. Er zijn nauwelijks drie maanden verstreken en de verantwoording ligt blijkbaar al op tafel, er zijn organisaties die er veel langer over doen!

De gemeente Roermond heeft 125.000 euro subsidie en daarnaast ambtelijke bijstand aan het OLS 2015 verleend. Ook wij zijn benieuwd naar de verantwoording van het OLS en stellen daarom de volgende vragen.

 

Vraag 1

Wanneer krijgt de gemeenteraad de verantwoording van het OLS?

Graag vóór de begrotingsbehandeling op 12 november 2015.

 

Vraag 2

Is inderdaad 125.000 euro gemeentelijk subsidie aan het OLS 2015 verstrekt en wat zijn de kosten geweest van de verleende ambtelijke bijstand?

 

Hoogachtend,

 

Dré Peters en Dirk Franssen,

Raadsleden LVR

5 oktober, 2015

Art. 43-vragen evaluatie OLS 2015

Zie hier de antwoorden op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 5 oktober 2015   Betreft:  […]
5 oktober, 2015

Art. 43-vragen inzake gebrekkige agenda en consultering raad

Lees hier de antwoorden op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 5 oktober 2015   Betreft:  […]
23 september, 2015

Art. 43-vragen prijsstelling kermissen

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 […]
9 september, 2015

Art. 43-vragen Rechtbank Limburg

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 8 september […]