Artikel 43

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 6 januari 2015

 

Betreft:  schriftelijke vragen art. 43 RvO, situatie m.b.t. voormalige Fordgarage aan de Knevelsgraafstraat

 

Geachte griffier,

 

Ik verzoek u deze brief met schriftelijke vragen op basis van artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

 

Inleiding

De voormalige Fordgarage aan de Knevelsgraafstraat ligt al jaren leeg. Dit gebouw ligt midden in een woonwijk. Tijdens een bewonersbijeenkomst als gevolg van de asbestbrand op 16 december 2014 is gezegd dat er bij de gemeente een lijst is met “asbestgebouwen”. Bewoners in de nabije omgeving maken zich zorgen dat er brand uit zou breken in dit gebouw. Er zitten vaak zwervers of hangjongeren en soms stoken ze ook een vuurtje. Er zijn wel eens geruchten over nieuwe bestemmingen voor het pand, maar ondertussen gebeurt er al jaren niets. De grond zou ook verontreinigd zijn. Na de asbestbrand van 16 december 2014 zijn de zorgen van de omwonenden alleen nog maar vergroot.
Kortom, er is onduidelijkheid over de eigendom, de veiligheid van het huidige gebruik en de toekomstige bestemming van de voormalige garage.

 

Vragen

  1. Is er bij de gemeente inderdaad een lijst met asbestgebouwen en zo ja, staat de voormalige Fordgarage aan de Knevelsgraafstraat op deze lijst?
  2. Is het u bekend dat het gebouw wordt gebruikt door hangjongeren en zwervers, die er soms ook een vuurtje stoken?
  3. Wie is eigenaar van het gebouw?
  4. Is er sprake van bodemverontreiniging, in welke mate?
  5. Wat zijn de plannen van de eigenaar met dit gebouw, op welke termijn?
  6. Vindt u ook dat het huidige gebruik van het gebouw geen gevaar voor de omgeving mag opleveren?
  7. Bent u van mening dat, zolang de plannen voor de toekomst van het gebouw nog niet zijn gerealiseerd, de eigenaar maatregelen moet nemen om de veiligheid voor de         omgeving te garanderen c.q. te verhogen?
  8. Bent u bereid hierover met de eigenaar in overleg te treden en de omwonenden en de raad te informeren over de uitkomsten hiervan?

 

Hoogachtend,

 

Ben Peters,

raadslid LVR

6 januari, 2015

LVR stelt art. 43-vragen over voormalige Fordgarage aan de Knevelsgraafstraat

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 6 januari […]
5 december, 2014

LVR stelt art. 43-vragen over Wijk Ontwikkelingsplan Donderberg

Roermond,  5 december 2014   Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad Roermond betreffende het Wijk Ontwikkelingsplan Donderbeg WOPD.   Geachte […]
28 november, 2014

Art. 43-vragen inzake Solar

Aan de griffier van de Gemeente Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 26 november 2014   Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO betreffende Solar […]
18 november, 2014

Art. 43-vragen verplaatsing huisartsenpraktijk Donderberg naar Bredeweg

Lees hier het antwoord van het college op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 18 […]