Artikel 43

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 18 augustus 2015

 

Betreft: Betreft schriftelijke vragen ex. Art. 43 reglement van Orde van de gemeenteraad van Roermond aangaande de taakopdracht verstrekt door de regering aan de gemeenten inzake de PGB (her)beoordelingen.

 

Geachte griffier,

Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex. art. 43 door de te leiden naar het college van Burgemeester en Wethouders.

 

Inleiding:
Via de media zijn wij vandaag 18 augustus geïnformeerd dat onze gemeente /uw college door de regering d.d. 7 augustus jl. is opgedragen (her)beoordelingen te doen met betrekking tot toekenning van z.g. Persoon Gebonden Budgetten PGB.
Deze (her)beoordelingen dienen 1 oktober te zijn verricht. Een niet geringe opdracht in een kort tijdsbestek.

 

Dit brengt ons tot de volgende vragen.

  1. Waarom heeft uw college de gemeenteraad niet geïnformeerd over de in de inleiding beschreven opdracht.
  2. Kunt U zich voorstellen dat het heel vervelend is om als gemeenteraad bij dit belangrijke en gelet op de gang van zaken het afgelopen jaar beladen onderwerp, via de media geïnformeerd te worden.
  3. Om hoeveel (her)beoordelingen gaat het in onze gemeente.
  4. Is het college in de gelegenheid en in staat om deze (her)beoordelingen binnen de gestelde tijd te doen / laten doen.
  5. Heeft de regering in haar brief aan de gemeenten ook aangegeven wat evt. sancties zijn, hetzij voor de gemeente en in het ergste geval voor cliënten , indien de (her) beoordelingen niet “op tijd” kunnen worden gedaan.
  6. Is het college bereid de brief van de regering, van de hand van staatsecretaris van Rijn, ook ter kennis te brengen van de gemeenteraad en haar commissie Burgers en Samenleving.
  7. Is het college bereid buiten de cyclus van beantwoording van deze vragen de gemeenteraad voor 15 september 2015 actief te informeren over dit onderwerp.

 

Met vriendelijke groet,

De LVR raadsleden
Dré Peters, Lieke van Hal en Jan Puper.

19 augustus, 2015

Art. 43-vragen over (her)beoordelingen PGB voor 1 oktober as.

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 18 augustus […]
24 juli, 2015

Art. 43-vragen inzake behandeling Solar tijdens extra raadsvergadering op 20 juli jl.

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond Geachte griffier,   […]
21 juli, 2015

Art. 43-vragen inzake problematiek jongerenzorg

Lees hier de antwoorden op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 21 juli 2015.   […]
3 juli, 2015

Art. 43-vragen overleg met organisatie Solar, ondernemers en bewoners De Weerd

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vraag.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 2 juli […]