Artikel 43

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vraag.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 2 juli 2015

 

Betreft:  schriftelijke vragen art. 43 RvO, Overleg met organisatie Solar (Extrema), ondernemers en bewoners De Weerd

 

 

Geachte griffier,

 

Ik verzoek u deze brief met schriftelijke vragen op basis van artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

 

Inleiding

Al jarenlang zijn er problemen tussen de organisatie van Solar (Extrema), ondernemers en bewoners van De Weerd en de gemeente Roermond. Op dinsdag 30 juni 2015 ging de festivalorganisatie voor het eerst in overleg met de buurt, zo lezen we in Dagblad De Limburger (DDL) van 2 juli 2015. Ook lezen we dat de gemeente bij dit overleg verstek liet gaan. Zowel de buurtbewoners als Extrema bestempelen deze afwezigheid van de gemeente als een gemiste kans, de gemeente vervult immers de rol van bemiddelaar. De fractie van de LVR deelt de verontwaardiging van DDL, Extrema en de buurtbewoners. Het huidige college heeft de mond vol van openheid, transparantie, communicatie en overleg. Ook spreekt het college steeds over de regisseursrol die de gemeente dient te vervullen.

 

Vraag 

Hoe kan het zijn dat het college ontbrak bij het zo belangrijke overleg op 30 juni 2015 tussen de organisatie van Solar, ondernemers en bewoners van De Weerd, heeft dat wellicht te maken met een tropenrooster dat door uw college is ingevoerd?

 

Hoogachtend,

 

Dré Peters en Dirk Franssen,
Raadsleden LVR

3 juli, 2015

Art. 43-vragen overleg met organisatie Solar, ondernemers en bewoners De Weerd

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vraag.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 2 juli […]
24 juni, 2015

Art. 43-vragen inzake privacy

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Geacht College, […]
10 juni, 2015

Art. 43-vragen geveltuinen

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 10 juni […]
5 juni, 2015

Art. 43-vragen Armoede op scholen

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 5 juni […]