Artikel 43

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 17 november 2014

Betreft: Art. 43-vragen inzake haalbaarheidsonderzoek tijdelijk mobiel slachthuis

 

Hierbij verzoeken wij u deze schriftelijke vragen door te leiden naar het college van B&W.

Gezien de jaarlijkse problematieken bij de gemeente Roermond rondom het jaarlijkse rituele slachtfeest, willen wij als fractie voor deze Roermondse burgers hun onvrede wegnemen. Graag verzoeken wij het college om een haalbaarheidsonderzoek in te stellen om vóór komend jaar 2015 een mobiele slachthuis te faciliteren in Roermond.

 

De LVR wil derhalve de volgende vragen stellen:

 

  1. Deelt het college de mening van de LVR dat het offerfeest een belangrijk feest is van de Islamitische gemeenschap in Roermond?
  2. Is het college geïnformeerd van het feit dat vele (Islamitische) Roermondse burgers zich ergeren aan het feit dat jaarlijks op het offerfeest de feestgang buiten Roermond moet slachten?
  3. Is het college bereid om ondanks de vele milieuwet- en regelgeving een haalbaarheidsonderzoek te starten?
  4. Beseft het college dat met een eventuele oplossing zoals een tijdelijk mobiel slachthuis in Roermond illegaal slachten kan worden tegengegaan?
  5. Is het college bereid om over hetgeen hier gesteld is, contact op te nemen met bestuurlijke organisaties van de Roermondse moskeeën?
  6. Is het college buiten de cyclus van beantwoording van deze vragen bereid de gemeenteraad actief te informeren over genoemd onderwerp?

 

Namens de LVR-fractie,

 

Mohamed Derkaoui
Kadri Soguckcesme

17 november, 2014

Art. 43-vragen inzake haalbaarheidsonderzoek tijdelijk mobiel slachthuis

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 17 […]
4 november, 2014

LVR stelt art. 43-vragen over onrust leerlingenvervoer

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 4 […]
29 oktober, 2014

LVR stelt art. 43-vragen over hondenpoep en fietsers/scooters in parken

Zie hier het antwoord van het college op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 8 […]
10 oktober, 2014

LVR stelt art. 43-vragen over de verlichting op het fietspad in Swalmen

Zie hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Betreft schriftelijke vragen ex. art 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad van Roermond aangaande […]