Artikel 43

Roermond, 12 februari 2015

 

Geachte griffier,

 

In de beantwoording van DS-vragen in de rondvraag van de Commissie Ruimte van 28 jan jl wordt vermeld dat er overleg is geweest met NEM Roermond BV en de Dorpsraad Swalmen ( antwoord nav vragen 5 en 6 )

Conform art 43 van het reglement van orde heeft LVR fractie de volgend vragen

 1. Wanneer heeft dat overleg met de Dorpsraad Swalmen plaatsgevonden, welk agendapunt lag voor en welk besluit is genomen. Wie was er namens de gemeente bij?
 2. Gaarne inzage in agenda en notulen van dat overleg en welke adviezen lagen er voor.
 3. Lagen er meerdere locaties voor inzake plaatsing wijkcentrales. – Zo ja hoe lijst samengesteld.?
  •  Zo neen is iedereen ” blanco” dat overleg ingegaan?
 4. Heeft college van BW kennisgenomen van de reactie van de heer van Avesaath van de Dorpsraad Swalmen op de website van DS: :”Er is pertinent geen overleg geweest tussen de gemeente/ Reggifiber en onze dorpsraad over de plaats voor wijkcentrales” ?
  • Zo ja ,wat is de reactie van college van BW ?
 5. Is hier sprake van een antwoord in strijd met de waarheid?
  • Zo ja welke consequenties worden hieraan verbonden?
 6. Is het waar dat externen bijvoorbeeld waterschap die bepaald hebben waar de wijkcentrales zouden komen?
 7. Waarom zijn deze centrales vergunning vrij?
 8. Kunt u uitleggen waarom een kraam voor een dag vergunning plichtig is en een centrale die er de komende 20 – 30 jaar in het openbaar gebied staat, niet?
 9. Welke afspraken zijn met de NEM gemaakt, graag afschrift van alle contracten en toezeggingen?

 

Met vriendelijke groet,

LVR-fractie

13 februari, 2015

Art. 43-vragen inzake glasvezelcentrales Swalmen

Roermond, 12 februari 2015   Geachte griffier,   In de beantwoording van DS-vragen in de rondvraag van de Commissie Ruimte van 28 jan jl wordt vermeld […]
5 februari, 2015

LVR stelt art. 43-vragen inzake Winkelvoorziening Hoogvonderen

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Betreft: Schriftelijke vragen ex. artikel 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad Roermond betreffende winkelvoorziening […]
19 januari, 2015

Art. 43-vragen betreffende facilitaire kosten Vastelaovesoptocht en Bacchusdrieve

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
14 januari, 2015

LVR stelt Art. 43-vragen over de Winterbreak

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 14 januari […]