Artikel 43

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 24 februari 2015

 

Betreft: schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. nieuw onderzoek naar reactivering IJzeren Rijn

 

Gisteravond heeft de LVR-fractie vernomen dat Belgische kranten melding maken van een doorbraak in het dossier IJzeren Rijn. Hierover is door de LVR-fractie gisteravond direct contact gezocht met de griffier om dit bij het College van B&W onder de aandacht te brengen.

 

Vandaag berichten ook Nederlandse media hierover. Het zou gaan om een hernieuwd onderzoek over reactivering van de IJzeren Rijn, al dan niet over het historisch tracé. Tevens wordt gemeld dat de Duitse en Nederlandse overheid meebetaald aan dit onderzoek.

 

Zonder de hele historie in dit dossier, eerdere behandeling in de diverse bestuurlijke periodes en gestelde schriftelijke vragen door diverse partijen te herhalen, wilt de LVR-fractie n.a.v. deze zorgwekkende berichten de onderstaande schriftelijke vragen stellen:

 

  1. Zijn de omschreven situaties bij het College van B&W bekend?
  2. Zo ja, sinds wanneer zijn er ontwikkelingen in dit dossier bij het College van B&W bekend en waarom is dit niet gedeeld met de Gemeenteraad?
  3. Is het College van B&W door de Rijksoverheid en/of Provincie Limburg hieromtrent geïnformeerd? Zo ja, waarom is dit niet gedeeld met de Gemeenteraad?
  4. Wat is het standpunt van het College van B&W over deze nieuwe ontwikkeling?
  5. Zijn er ten opzichte van door de gemeente en/of de regionale samenwerking eerder ingenomen standpunten gewijzigd?
  6. Wat gaat het College van B&W doen om tegen deze berichten te ageren?
  7. Wordt bovenstaande opgepakt met alle regionale partners, omliggende gemeenten en de Provincie Limburg?
  8. Welke prioriteit wordt aan bovenstaande gegeven?

 

Gezien het spoedeisende karakter verzoeken wij het College van B&W met de hoogste spoed een reactie.

 

Namens de fractie van de Liberale Volkspartij Roermond,

 

Dré Peters, fractievoorzitter
Dirk Franssen, vicefractievoorzitter

24 februari, 2015

Art. 43-vragen inzake nieuw onderzoek naar reactivering IJzeren Rijn

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
13 februari, 2015

Art. 43-vragen inzake glasvezelcentrales Swalmen

Roermond, 12 februari 2015   Geachte griffier,   In de beantwoording van DS-vragen in de rondvraag van de Commissie Ruimte van 28 jan jl wordt vermeld […]
5 februari, 2015

LVR stelt art. 43-vragen inzake Winkelvoorziening Hoogvonderen

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Betreft: Schriftelijke vragen ex. artikel 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad Roermond betreffende winkelvoorziening […]
19 januari, 2015

Art. 43-vragen betreffende facilitaire kosten Vastelaovesoptocht en Bacchusdrieve

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]