Artikel 43

Aan
Het college van Burgemeester en wethouders van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 15 maart 2021

Betreft: Schriftelijke vragen o.g.v. art. 43 RvO: Betalingsgedrag

 

Geacht college

 

De LVR-fractie krijgt de laatste maanden veel opmerkingen van burgers en ondernemers dat toegezegde betalingen door de gemeente Roermond veel te laat worden uitgevoerd en waarbij in sommige gevallen zelfs vertraging van maanden optreedt.

Zo heeft de LVR-fractie inmiddels vernomen dat:

 • terug betalen van een dwangsom eerst plaats vond nadat de betreffende burger dreigde om een deurwaarder in te schakelen;
 • over een toegezegde subsidie op 6 november 2020 voor gevelverbetering door aanvrager zeven keer contact is opgenomen met gemeente en heeft gevraagd waar betaling bleef en tot zeven keer werd beloofd dat overmaking direct zou plaatsvinden, welke betaling uiteindelijk eerst na  11 weken plaats vond.
 • dat betaling van een verbeurde dwangsom pas gebeurde nadat een gerechtsdeurwaarder bij de gemeente een invorderingsprocedure had gestart.

 

Vorenstaande constateringen/feiten leiden voor de LVR-fractie tot onderstaande vragen:

 

 1. (h)erkent het college dat er flinke vertragingen ontstaan tussen enerzijds financiële toezeggingen en anderzijds de feitelijke betaalbaarstellingen van de toegezegde bedragen?
  Zo ja, hoe lang bestaat deze problematiek er al? Wat is de oorzaak ervan en wat is inmiddels gedaan om daadwerkelijk betalingen te verrichten binnen drie weken na toezegging?
  Zo neen, welke verklaring is er dan voor bovenvermelde voorbeelden?
 2. Is de procedure van het (terug)betalen van een dwangsom hetzelfde als bijovermaken van subsidiebedragen?
 3. Is het niet tijdig terugbetalen van een dwangsom naar uw mening aan te merken als een schending van de primaire beginselen van behoorlijk bestuur jegens een burger?
 4. Welke termijn wordt momenteel gehanteerd voor betalingen van rekeningen van bedrijven?
 5. Kan er een overzicht worden verstrekt van de termijn van betalingen aan opdrachtnemers gedurende de laatste zes maanden? Zo neen, waarom niet?
  Zo ja graag overzicht voegen bij uw antwoord.
 6. Is de huidige werkwijze van hantering betalingstermijnen bij overmakingen in strijd met toezeggingen en afspraken uit het verleden?

 

Hoogachtend,

Namens de LVR-fractie,

 

 

15 maart, 2021

Art. 43-vragen betalingsgedrag

AanHet college van Burgemeester en wethouders van RoermondPostbus 9006040 AX Roermond   Roermond, 15 maart 2021 Betreft: Schriftelijke vragen o.g.v. art. 43 RvO: Betalingsgedrag   Geacht […]
8 maart, 2021

Art. 43-vragen uitbaggeren vijvers

Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond                                  Roermond, 1 maart 2021   Betreft: Schriftelijke vragen conform art. 43 RvO m.b.t. uitbaggeren en […]
1 maart, 2021

Art. 43-vragen Jongeren wonen, deel 2

AanCollege van B&W van RoermondPostbus 9006040 AX Roermond   Roermond, 1 maart 2021   Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. Jongeren wonen 2   Geacht […]
24 februari, 2021

Art. 43-vragen inzake riool(herstel)werk in nieuw aangelegde parallelrijbaan N280

Aan het college van B&W van Roermond via tussenkomst door de griffier dhr. J. VervuurtPostbus 9006040 AX Roermond                    Roermond, 24 februari 2021   Betreft: Artikel […]