Artikel 43

Aan
College van B&W van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

Roermond, 2 april 2021

Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. verwevenheid tussen IKL en gemeente Roermond.

Geacht college van B&W,

De LVR-fractie heeft kennisgenomen van perspublicaties in de NRC over de verwevenheid tussen CDA-bestuurders en IKL. Dat brengt de LVR-fractie tot onderstaande vragen.

  1. Zijn er de laatste 6 jaar contacten en/of contracten geweest tussen IKL en de gemeente Roermond?
    a. Zo ja, over welke onderwerpen en waar bestonden die contacten en/of contracten uit?
    Als ze er waren, door wie en/of welke onderneming werd er dan daadwerkelijk werk uitgevoerd? Wij verzoeken om inzage in de verslagen.
  2. Zijn er financiële overeenkomsten gesloten tussen Stichting IKL en de gemeente Roermond?
    a. Zo ja, voor welke locaties en om welke bedragen gaat het? Zo ja, dan verzoeken wij om inzage in die contracten/overeenkomsten.
  3. Zijn er overeenkomsten gesloten tussen gemeente Roermond met Boswerkt BV en/of Polo BV en/of Werkbank BV en/of @Nexus BV en/of andere gelieerde ondernemingen? Zo ja, dan verzoeken wij om inzage in die contracten/overeenkomsten
  4. Roermond doet mee aan het “1 miljoen bomenplan” van de Provincie Limburg. Welke overeenkomsten/afspraken zijn hieromtrent gemaakt?

Hoogachtend,

3 april, 2021

Art. 43-vragen verwevenheid tussen IKL en gemeente Roermond

AanCollege van B&W van RoermondPostbus 9006040 AX Roermond Roermond, 2 april 2021 Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. verwevenheid tussen IKL en gemeente Roermond. Geacht […]
15 maart, 2021

Art. 43-vragen betalingsgedrag

AanHet college van Burgemeester en wethouders van RoermondPostbus 9006040 AX Roermond   Roermond, 15 maart 2021 Betreft: Schriftelijke vragen o.g.v. art. 43 RvO: Betalingsgedrag   Geacht […]
8 maart, 2021

Art. 43-vragen uitbaggeren vijvers

Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond                                  Roermond, 1 maart 2021   Betreft: Schriftelijke vragen conform art. 43 RvO m.b.t. uitbaggeren en […]
1 maart, 2021

Art. 43-vragen Jongeren wonen, deel 2

AanCollege van B&W van RoermondPostbus 9006040 AX Roermond   Roermond, 1 maart 2021   Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. Jongeren wonen 2   Geacht […]