Artikel 43

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. artikel 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad Roermond betreffende winkelvoorziening primaire levensbehoeften in de wijk Hoogvonderen.

 

Roermond, 5 februari 2015

 

Geachte griffier,

 

Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex. art. 43 R.v.O. door te leiden naar het college van B&W.

 

Inleiding:
De LVR fractie is geïnformeerd dat de winkel Albert Heijn gevestigd in de wijk Hoogvonderen binnenkort de exploitatie beëindigd. De exploitatie vindt plaats via een z.g. franchiseformule door een zelfstandig ondernemer. Het onroerend goed waarin de winkel wordt geëxploiteerd is volgens onze informatie eigendom van Ahold onroerend goed of een aan dit concern verbonden dochterbedrijf

De voorgenomen sluiting van deze winkel, brengt de LVR-fractie tot de volgende vragen:

  1. Is het college van B&W op de hoogte van de aanstaande sluiting van deze winkel? Zo ja, sinds wanneer?
  2. Is het college van B&W met de LVR-fractie van mening dat in de wijk Hoogvonderen een winkel voor de verkoop van primaire levensbehoeften een noodzakelijke voorziening is?
  3. Is het college voornemens contacten te leggen met b.v. de Raad Nederlandse Detailhandel of ondernemers/bedrijven die actief zijn in de detailhandel voor primaire levensbehoefte om gezamenlijk te bezien hoe en op welke wijze er opnieuw invulling kan worden gegeven aan de vestiging van een levensmiddelen winkel in de wijk Hoogvonderen?
  4. Is het college bereid om, hetgeen bij vraag 3 is beschreven, ook contacten te leggen met het Ahold-concern gelet op hun positie in het onroerend goed ter plekke?
  5. De LVR-fractie verzoekt het college ons en daarmee de gehele raad spoedig te informeren. Wij kunnen ons daarbij voorstellen dat gelet op onderhandelingen/gesprekken u geen namen noemt van bedrijven, maar wel de ontwikkelingen aangeeft.

 

Namens LVR-fractie in de gemeenteraad van Roermond,

Dré Peters, Lieke v.d.Stelt, Mo Derkaoui, Ben Peters, Jos van Rey en Jan Puper

5 februari, 2015

LVR stelt art. 43-vragen inzake Winkelvoorziening Hoogvonderen

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Betreft: Schriftelijke vragen ex. artikel 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad Roermond betreffende winkelvoorziening […]
19 januari, 2015

Art. 43-vragen betreffende facilitaire kosten Vastelaovesoptocht en Bacchusdrieve

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
14 januari, 2015

LVR stelt Art. 43-vragen over de Winterbreak

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 14 januari […]
12 januari, 2015

LVR stelt art. 43-vragen over autobranden Maasniel

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Roermond, 11 januari 2015   Betreft: Alweer autobrand in Maasniel   Geachte griffier,   Hierdoor […]