Artikel 43

Bijgaand de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Pilot dagbesteding

 

Roermond, 16 augustus 2014

 

Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 Reglement van Orde van de gemeenteraad Roermond betreffende de pilot dagbesteding, onderdeel van het beleidsplan W.M.O. 2015.

 

Geachte griffier,

 

Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex art.43 R.v.O. door te leiden naar het college van Burgemeester en Wethouders.

 

Inleiding:
In de commissie Burgers en Samenleving en in de gemeenteraad van Roermond is uitgebreid gesproken en zijn indringend vragen gesteld naar de mogelijke inschakeling van ook kleine, creatieve en nieuwe zorgaanbieders i.v.m. de transformatieopgave.

De LVR-fractie heeft in het kader van het vorengaande vragen gekregen van potentiële nieuwe zorgaanbieders uit onze regio.

De LVR verwijst naar het beleidsplan WMO 2015 met name naar pagina 22 onder 3 punt 4; de pilot dagbesteding.

 

Vragen:

  1. Voert de gemeente in het kader van de dagbesteding, onderdeel van het beleidsplan WMO 2015, gesprekken met de huidige en bestaande zorgaanbieders?
  2. Voert de gemeente in het verlengde van hetgeen onder vraag 1 is gesteld ook gesprekken met nieuwe zorgaanbieders? *
  3. Indien vraag 2 bevestigend wordt beantwoord, kan het college dan aangeven wat het aantal nieuwe zorgaanbieders is waarmee de gesprekken/onderhandelingen gevoerd worden?
  4. Indien vraag 2 bevestigend wordt beantwoord, op welke wijze worden deze zorgaanbieders betrokken bij de inkoopopgave voor 2015 van de gemeente?
  5. Met een verwijzing naar het WMO beleidsplan; wordt er voldoende aandacht besteed bij de inkoop van de transformatieopgave aan: ander aanbod, prijs (lees goedkoper), diensten dichter bij de leefwereld van de mensen die een beroep doen op de WMO zorg? Zo ja, op welke wijze en op welke moment zien wij dat in de inkoopactiviteiten terug?

 

*De LVR-fractie vraagt hierbij niet om namen van zorgaanbieders. Dit zou de onderhandelingspositie van de gemeente namelijk kunnen beïnvloeden.

 

Met vriendelijke groet,
Lieke van der Stelt en Jan Puper,
Gemeenteraadsleden voor de LVR

 

16 augustus, 2014

LVR stelt art. 43-vragen over inkoop zorg

Bijgaand de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Pilot dagbesteding   Roermond, 16 augustus 2014   Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 Reglement van Orde […]
11 augustus, 2014

LVR stelt opnieuw vragen over Kindermishandeling

Bijgaand het antwoord van de gemeente op de vragen van de LVR.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
11 juli, 2014

LVR stelt art. 43 vragen over de uitkering van alleenstaande ouders

Op 4 september zijn de antwoorden ontvangen op de vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 07 juli […]
25 juni, 2014

LVR stelt art. 43-vragen over inhuur personeel bij de gemeente

Aan de griffier van de Gemeente Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 25 juni 2014   Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO betreffende inhuur […]