Artikel 43

Aan de griffier van de Gemeente Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 26 november 2014

 

Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO betreffende Solar

 

Geachte griffier,

 

Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex art.43 R.v.O. door te leiden naar het college van B&W.

 

In DDL van 22 november en De Trompetter van 25 november verschenen “stevige” artikelen over het Solar-festival. Enkele uitspraken uit deze artikelen:

 • Het is afgelopen met de vrijstaat Solar. Roermond gaat voortaan handhaven als het megafestival zich niet aan de voorschriften houdt;
 • Solar is volgens burgemeester Peter Cammaert uit zijn voegen gegroeid;
 • Extrema bv, dat Solar organiseert, is door het vorige college van B&W nooit een strobreed in de weg gelegd;
 • Het college geeft toe dat er in het verleden geen cultuur binnen de gemeente Roermond is geweest voor het handhaven van vergunningvoorschriften;
 • Het evenement heeft ongebreideld kunnen groeien in een gebied dat daar qua infrastructuur niet op berekend is.
 • Tegen overtreding van de voorschriften werd nooit opgetreden omdat Roermond geen handhavingsbeleid had, aldus Cammaert.

Basis voor deze artikelen in de pers is een brief van het college van B&W van 19 november 2014, waarbij schriftelijke vragen van de VVD zijn beantwoord. Gezien de vele citaten in de beide artikelen lijkt het erop dat de pers ook met burgemeester Cammaert gesproken heeft.

Wat mij ernstig stoort is dat in deze tekst de suggestie wordt gewekt dat het vorige college van B&W alles uit de hand heeft laten lopen en dat het huidige college, onder aanvoering van burgemeester Cammaert, er alles aan gelegen is om zaken recht te zetten.

 

In verband hiermee stel ik de volgende vragen:

 1. Zijn de artikelen in DDL en De Trompetter puur gebaseerd op de collegebrief van 19 november of heeft burgemeester Cammaert, aanvullend op de brief, nog met de pers gesproken? Zo ja, met wie en wanneer?
 2. Is de term “vrijstaat Solar” afkomstig van de journalist of van burgemeester Cammaert?
 3. Wie is er bij de gemeente verantwoordelijk voor handhaving van vergunningvoorschriften, de burgemeester of het college van B&W?
 4. Waarop baseert het college de uitspraak dat er in het verleden binnen de gemeente geen cultuur is geweest voor het handhaven van vergunningvoorschriften?
 5. De huidige coalitie is aangetreden op 17 januari 2013. Burgemeester Cammaert is in functie vanaf 4 februari 2013. Sindsdien heeft Solar twee keer plaatsgevonden. Wat hebben burgemeester en college in 2013 en 2014 gedaan op het terrein van handhaving van vergunningvoorschriften bij Solar? Waarin verschilde deze aanpak met colleges van B&W van vóór 2013?
 6. Als er niet is gehandhaafd, wat is er dan gebeurd met de vele meldingen van omwonenden, gedupeerde ondernemers en raadsleden (waaronder ondergetekende, die veelvuldig contact met de gemeente heeft gehad over de klacht van de ondernemer in het Wok-restaurant) die de afgelopen jaren zijn ingediend?
 7. Als gezegd wordt dat vorige colleges van B&W geen werk hebben gemaakt van handhaving, geven twee leden van het huidige college -die ook deel uitmaakten van vorige colleges- zichzelf daarmee niet een brevet van onvermogen?

 

Met vriendelijke groet,

 

Dré Peters,

Raadslid LVR

28 november, 2014

Art. 43-vragen inzake Solar

Aan de griffier van de Gemeente Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 26 november 2014   Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO betreffende Solar […]
18 november, 2014

Art. 43-vragen verplaatsing huisartsenpraktijk Donderberg naar Bredeweg

Lees hier het antwoord van het college op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 18 […]
17 november, 2014

Art. 43-vragen inzake haalbaarheidsonderzoek tijdelijk mobiel slachthuis

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 17 […]
4 november, 2014

LVR stelt art. 43-vragen over onrust leerlingenvervoer

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 4 […]