Artikel 43

Roermond,  5 december 2014

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad Roermond betreffende het Wijk Ontwikkelingsplan Donderbeg WOPD.

 

Geachte griffier,

 

Hierbij verzoeken wij U bijgaande vragen ex art. 43 R.v.O. door te leiden naar het college van Burgemeester en Wethouders.

 

Inleiding:

De gemeenteraad heeft in de bestuurlijke periode 2010 – 2014 samen met diverse partners en steak holders het Wijk Ontwikkelingsplan Donderberg vastgesteld. Als meest belangrijk is in dit wijkontwikkelingsplan benoemd de revitalisering in het sociale domein om daarmee de kwaliteit in de leefomgeving te bevorderen en de veiligheid en het veiligheidsgevoel te verbeteren. Ook ruimtelijke en meer fysieke projecten zouden worden aangepakt om de gestelde doelen te bereiken.

De LVR ontvangt signalen en informatie uit de wijk Dnderberg dat de dynamiek die bij de voorbereiding van de plannen uitdrukkelijk aanwezig was en die ook vertaald is in de renovatie van de Donderie en het winkelcentrum nu volledig verloren dreigt te gaan. Het gevoel bestaat bij de inwoners van de Donderberg dat de aanvankelijk rijdende trein tot stilstand is gekomen.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Herkent het college zich in hetgeen wij in de inleiding van de vragen hebben beschreven;
  2. Als er plannen dreigen te stagneren of wellicht in het geheel niet uitgevoerd (kunnen) gaan worden, kan het college de gemeenteraad hiervan een overzicht geven en motiveren waardoor dit gebeurd;
  3. Is het college met de LVR van mening dat plannen altijd een integrale aanpak moeten hebben, zowel in de voorbereiding als mede in de uitvoering en dat gesegmenteerde uitvoering van plannen zelfs een contra productief effect op de totale planontwikkeling kunnen hebben;
  4. Wat is het college voornemens te doen om de dynamiek terug te brengen in het Wijk Ontwikkelingsplan Donderberg.

 

Met vriendelijke groet,

Lieke v.d. Stelt, Dré Peters, Ben Peters en Jan Puper, gemeenteraadsleden voor de LVR.

5 december, 2014

LVR stelt art. 43-vragen over Wijk Ontwikkelingsplan Donderberg

Roermond,  5 december 2014   Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad Roermond betreffende het Wijk Ontwikkelingsplan Donderbeg WOPD.   Geachte […]
28 november, 2014

Art. 43-vragen inzake Solar

Aan de griffier van de Gemeente Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 26 november 2014   Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO betreffende Solar […]
18 november, 2014

Art. 43-vragen verplaatsing huisartsenpraktijk Donderberg naar Bredeweg

Lees hier het antwoord van het college op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 18 […]
17 november, 2014

Art. 43-vragen inzake haalbaarheidsonderzoek tijdelijk mobiel slachthuis

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 17 […]