Artikel 43

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 4 november 2014

 

Betreft: Art. 43-vragen leerlingenvervoer Midden-Limburg

 

 

Geachte griffier,

 

Wilt u onderstaande vragen doorsturen naar het college?

 

Inleiding

De afgelopen maanden heeft de LVR zich grote zorgen gemaakt over de aanbesteding voor het nieuwe leerlingenvervoer. Bussen waren te groot, de veiligheid van kinderen kwam in het geding. Daarnaast zorgde de nieuwe aanbesteding voor onrust bij ouders. De portefeuillehouder heeft de LVR ervan overtuigd dat leerlingen in Roermond allemaal in kleine busjes vervoerd worden naar school. De communicatie zou goed en duidelijk opgezet zijn met ouders. Gymvervoer kan wel in grote bussen plaatsvinden. De nieuwe uitvoerder zou Munckhof zijn. Tot onze grote verbazing lezen wij vandaag in Dagblad De Limburger dat het vervoer uitgevoerd wordt door Klomp Groepsvervoer en niet door Munckhof. En dat deze vervoerder in gebreke blijft.

 

Dat leidt tot de volgende vragen:

  1. Wie voert nu eigenlijk het leerlingenvervoer in Roermond uit?
  2. Wat is de relatie tussen Klomp en Munckhof?
  3. Wie heeft de aanbesteding gewonnen?
  4. Wat is de exacte aard van de klachten?
  5. Om hoeveel klachten gaat het?
  6. Wat gaat de gemeente doen om het leerlingenvervoer weer op kwaliteit te brengen?
  7. Worden leerlingen met grote of kleine bussen vervoerd van en naar school?
  8. Heeft de werkwijze van Klomp geleid tot onveilige situaties? Zo ja, hoeveel?

 

Wij vernemen graag zo spoedig mogelijk antwoord gezien de precaire situatie waarin ouders en leerlingen verkeren.

 

Met vriendelijke groet,

 

Lieke van der Stelt
Jan Puper
Raadsleden LVR

 

Zie hier het bewuste artikel.

DDL-20141104-Vervoerder blijft in gebreke

4 november, 2014

LVR stelt art. 43-vragen over onrust leerlingenvervoer

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 4 […]
29 oktober, 2014

LVR stelt art. 43-vragen over hondenpoep en fietsers/scooters in parken

Zie hier het antwoord van het college op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 8 […]
10 oktober, 2014

LVR stelt art. 43-vragen over de verlichting op het fietspad in Swalmen

Zie hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Betreft schriftelijke vragen ex. art 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad van Roermond aangaande […]
29 september, 2014

De LVR stelt vragen over het dumpen van afval in Roermondse Wijken

Aan de griffier van de gemeenteraadPostbus 9006040 AX Roermond Roermond, 29 september 2014 Betreft: schriftelijke vragen art. 43 RvO dumpen afval in Roermondse Wijken Geachte griffier, […]