Artikel 43

Zie hier het antwoord van het college op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad

Postbus 900
6040 AX Roermond

 

 

Roermond, 8 oktober 2014

 

Betreft: schriftelijke vragen art. 43 RvO hondenpoep fietsers in het Park

 

Geachte griffier,

 

Ik verzoek u deze brief met schriftelijke vragen op basis van artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

 

Een dagelijks beeld voor veel Roermondenaren en ergernis nummer 1 is de hondenpoep op straat, in de wijk en in de parken. Sinds 3 maanden heb ik een hondje. Drie keer per dag ga ik met dit hondje wandelen. Wat mij opvalt is dat er in diverse parken weinig of geen honden afvalemmers zijn terwijl er op andere plaatsen binnen 200 meter meerdere emmers hangen. Ook valt mij op dat ik in drie maanden tijd geen stadswacht tegen ben gekomen.

Diverse afvalbakken voor hondenpoep zitten tot aan de rand vol en worden niet of weinig geleegd. De algemene opmerking van de burgers van Roermond is: Wij betalen hondenbelasting maar weten niet waarvoor. Vanuit diverse plaatsen in de gemeente Roermond bereiken mij ook deze klachten. In de parken kom ik met regelmaat fietsers en scooters tegen die daar niet mogen rijden.

 

Vragen:

  1. Is er een beleid wat betreft de bestrijding van hondenpoep? Zo ja waarom wordt dit beleid dan niet op alle plaatsen hetzelfde uitgevoerd?
  2. Is er handhaving van dit probleem?
  3. Zo ja, hoe vaak heeft stadstoezicht of politie hiervoor de afgelopen drie maanden voor verbaliseert?
  4. Bent u het met mij eens dat uw maatregelen om hondenpoep te voorkomen of tegen te gaan tot nu toe niet afdoende zijn?
  5. Heeft uw college opdracht gegeven voor het onderzoeken van dit probleem? Zo ja, wanneer en wat is de voortgang van het onderzoek?
  6. Is het college op korte termijn van plan om dit probleem daadwerkelijk en beter aan te pakken ?
  7. Zo ja hoe gaat u dit probleem aanpakken zodat de situatie zich verbetert?
  8. Wordt er door stadstoezicht gecontroleerd op fietsers-scooters in de parken?
  9. Zo ja, hoe vaak heeft stadstoezicht of politie hiervoor de afgelopen drie maanden voor verbaliseert?

Ben Peters
Raadslid Liberale Volkspartij Roermond

29 oktober, 2014

LVR stelt art. 43-vragen over hondenpoep en fietsers/scooters in parken

Zie hier het antwoord van het college op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 8 […]
10 oktober, 2014

LVR stelt art. 43-vragen over de verlichting op het fietspad in Swalmen

Zie hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Betreft schriftelijke vragen ex. art 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad van Roermond aangaande […]
29 september, 2014

De LVR stelt vragen over het dumpen van afval in Roermondse Wijken

Aan de griffier van de gemeenteraadPostbus 9006040 AX Roermond Roermond, 29 september 2014 Betreft: schriftelijke vragen art. 43 RvO dumpen afval in Roermondse Wijken Geachte griffier, […]
17 september, 2014

LVR stelt art. 43-vragen met verzoek om uitstel beslissing Decathlon

Aan de griffier van de Gemeente Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond Roermond, 10 september 2014 Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO betreffende Declathon Geachte griffier, […]