Artikel 43

Lees hier het antwoord van het college op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 18 november 2014

 

Betreft: art. 43-vragen inzake verplaatsen huisartsenpraktijk naar Bredeweg

 

Geachte griffier,

 

Kunt u onderstaande vragen doorsturen naar het College van B&W?

 

Inleiding

De Donderberg is aan vernieuwing toe. Daartoe zijn ook allerlei plannen gemaakt, die deels uitgevoerd zijn en deels nog in de planning staan. Bij het nieuwe wijkontwikkelingsplan is rekening gehouden met de behoeften in deze wijk, onder andere op gebied van leefbaarheid en gezondheid. De huisartsenpraktijk zou gevestigd worden op de plaats waar jongerencentrum Gotscha! zijn onderkomen had. Inmiddels is het onderkomen van Gotscha! verplaatst én is duidelijk dat de huisartsenpraktijk niet op de locatie van Gotscha! komt, maar gevestigd wordt in het toekomstige gezondheidscentrum op de Bredeweg. Normaal gesproken worden dit soort zaken in een realiseringsovereenkomst afgedicht.

 

De LVR heeft hier de volgende vragen over:

 1. Wat heeft de verplaatsing van Gotscha! gekost?
 2. In hoeverre was tijdens de verplaatsing van Gotscha! al sprake van een mogelijke verhuizing van de huisartsenpraktijk naar de Bredeweg?
  1. Heeft u met de ontwikkelaar van het wijkontwikkelingsplan geen realiseringsovereenkomst gesloten, waarmee deze verhuizing voorkomen of uitgesteld kunnen worden?
  2. Deelt de ontwikkelaar mee in deze onnodige kosten?
 3. Wat betekent dit voor het wijkontwikkelingsplan?
  1. Qua planning
  2. Qua voorzieningen
 4. De LVR is van mening dat gezondheidszorg voor iedereen goed bereikbaar moet zijn en zeker aanwezig moet zijn in een drukbevolkte en levendige wijk als de Donderberg. Wat is de opvatting van het College in deze?
 5. Wat betekent deze ontwikkeling voor de Turkse vereniging en het Moedercentrum nu de huisartsenpraktijk niet op die locatie gevestigd wordt?
 6. Welke plannen heeft de gemeente met de braakliggende grond waar eerst Gotscha! gevestigd was?

 

In afwachting van uw reactie,

 

Namens de LVR-fractie,

 

Dré Peters
Lieke van der Stelt
Raadsleden LVR

18 november, 2014

Art. 43-vragen verplaatsing huisartsenpraktijk Donderberg naar Bredeweg

Lees hier het antwoord van het college op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 18 […]
17 november, 2014

Art. 43-vragen inzake haalbaarheidsonderzoek tijdelijk mobiel slachthuis

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 17 […]
4 november, 2014

LVR stelt art. 43-vragen over onrust leerlingenvervoer

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 4 […]
29 oktober, 2014

LVR stelt art. 43-vragen over hondenpoep en fietsers/scooters in parken

Zie hier het antwoord van het college op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 8 […]