Artikel 43

Zie hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Betreft schriftelijke vragen ex. art 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad van Roermond aangaande verlichting op het fietspad van de N271 van Swalmen Noord tot aan de gemeentegrens op dit fietspad van de gemeente Beesel.

 

Roermond, 10 oktober 2014

 

Geachte griffier,

 

Hierbij verzoek ik u bijgaande vragen ex. art.43 R.v.O. door te leiden naar het college van Burgemeester en Wethouders.

 

Over het in de aanhef genoemde onderwerp hebben de toenmalig raadsleden Tom Dohmen, Dirk Franssen en Jan Puper d.d. 14 maart 2014 vragen gesteld aan het college. Op haar beurt heeft het college geantwoord d.d. 8 april 2014.

In de beantwoording geeft het college aan dat zij zeker bereid is de verlichting te laten aanleggen op het deel van het fietspad van de gemeente Roermond en dat uitvoering zal plaatsvinden vóór het najaar van 2014. Bovendien maakten de kosten voor deze aanleg deel uit van de investeringsplanning 2014 aldus het college.

De herfst is begonnen, het wordt later licht en eerder donker. Op geen enkele wijze hebben wij kunnen waarnemen dat er met de werkzaamheden of de voorbereiding daartoe gestart is.

 

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1: Waarom is nog niet gestart met de werkzaamheden om het fietspad gelegen naast de N271 op het grondgebied van de gemeente Roermond in de richting van de grens van het grondgebied van de gemeente Beesel.

2: Is het huidige college met de LVR fractie van mening dat op basis van de eerder gedane college toezeggingen de werkzaamheden ten spoedigste aangevangen moeten worden.

3: Als het college vraag twee bevestigend beantwoord, kan het college dan, op basis van de feitelijke toezegging, aangeven wanneer gestart wordt met de plaatsing en installering van bedoelde lichtmasten.

Met vriendelijke groet,

Dirk Franssen, Hay Hutjens, Jos van Rey en Jan Puper, raadsleden voor de LVR.

10 oktober, 2014

LVR stelt art. 43-vragen over de verlichting op het fietspad in Swalmen

Zie hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Betreft schriftelijke vragen ex. art 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad van Roermond aangaande […]
29 september, 2014

De LVR stelt vragen over het dumpen van afval in Roermondse Wijken

Aan de griffier van de gemeenteraadPostbus 9006040 AX Roermond Roermond, 29 september 2014 Betreft: schriftelijke vragen art. 43 RvO dumpen afval in Roermondse Wijken Geachte griffier, […]
17 september, 2014

LVR stelt art. 43-vragen met verzoek om uitstel beslissing Decathlon

Aan de griffier van de Gemeente Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond Roermond, 10 september 2014 Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO betreffende Declathon Geachte griffier, […]
15 september, 2014

LVR stelt art. 43-vragen inzake luiden noodklok wethouder Smitsmans over Jeugdhulp

Zie hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 13 […]