Artikel 43

Zie hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 13 september 2014

 

Betreft: Art. 43-vragen inzake luiden noodklok wethouder Smitsmans over Jeugdhulp

 

Hierbij verzoeken wij u deze schriftelijke vragen door te leiden naar het college van B&W.

Op 12 september jl. verhaalden diverse lokale media dat o.a. wethouder Smitsmans de noodklok heeft geluid in Den Haag bij Staatssecretaris Van Rijn over de jeugdhulp. Er zijn volgens de wethouders in Midden-Limburg grote verschillen tussen de cijfers die landelijk zijn afgegeven en de informatie die door de gemeenten zelf is verzameld. Dat kan uitlopen op een exploitatietekort van 25%.

De LVR verbaast zich over het luiden van de noodklok door wethouder Smitsmans. En dan niet zozeer over het luiden van de noodklok zelf, want de LVR heeft al diverse malen grote zorgen geuit over de invoering van de 3D’s en alle risico’s die het met zich meebrengt, maar wel over het feit dat wethouder Smitsmans hier in het verleden niets over heeft gemeld. Zelfs niet in de commissievergadering Burgers en Samenleving die slechts 3 dagen voor de melding in de media plaatsvond. Tijdens de commissievergadering heeft de wethouder uitsluitend aangegeven op korte termijn een gesprek te hebben met Staatssecretaris Van Rijn.

 

De LVR wil daarom de volgende vragen stellen:

  1. Waarom heeft wethouder Smitsmans de commissie Burgers en Samenleving op 9 september niet geïnformeerd over de brief naar de staatssecretaris?
  2. De LVR heeft herhaaldelijk gevraagd om financiële cijfers met de risico’s. Die zijn nooit gegeven. Ook in de Cie. van 9 september is hierom gevraagd. 3 dagen later staat in de media dat er een exploitatietekort in de jeugdhulp dreigt te ontstaan van 25%. Waarom heeft de wethouder de raad hierover niet eerder geïnformeerd?
  3. Is er reeds een reactie van de staatssecretaris op de brief?
    1. Zo ja, wat is de inhoud van die reactie?
    2. Zo nee, op welke termijn verwacht u een reactie en wat zijn eventuele vervolgstappen bij het uitblijven van een reactie?
  4. Wat zijn de landelijke cijfers en wat zijn de cijfers van de gemeente, waarop het exploitatietekort is berekend?
  5. Wat zijn de bronnen van de eigen cijfers?
  6. Is dit een probleem bij meer gemeenten of hebben alleen de Midden-Limburgse gemeenten dit mogelijke exploitatietekort?

 

Wij zien, gezien de korte termijn tot invoering van de 3D’s en de actualiteit van deze vragen graag spoedig een antwoord tegemoet.

 

Met vriendelijk groet,

Lieke van der Stelt
Jan Puper
Raadsleden LVR

15 september, 2014

LVR stelt art. 43-vragen inzake luiden noodklok wethouder Smitsmans over Jeugdhulp

Zie hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 13 […]
3 september, 2014

LVR stelt art. 43-vragen over mogelijke noodopvang uitgeprocedeerde asielzoekers

Bijgaand het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Betreft schriftelijke vragen ex. art 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad van Roermond aangaande landelijke […]
3 september, 2014

LVR stelt art. 43-vragen over studiereis naar Birmingham

Roermond, 2 september 2014 Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 Reglement van Orde van de gemeenteraad Roermond   Geachte griffier,   Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen […]
3 september, 2014

LVR stelt art. 43-vragen inzake instandhouding geloofsgemeenschappen

Bijgaand het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Roermond, 2 september 2014   Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 Reglement van Orde van de gemeenteraad […]