Artikel 43

Aan de griffier van de gemeenteraad
Postbus 900
6040 AK Roermond
Roermond, 4 juni 2014

 

Geachte griffier,

 

In het verleden stond Roermond bekend om de regionale variant op de 24/7 economie. Het New York van Limburg, waar werken aan werk ‘leitmotiv’ was. Een gemeenschap waar niet de afkomst centraal stond, maar een gemeente waar het ging om de  toekomst. Roermond werd gekenmerkt door een economie die tegen de stroom in groeide. Met minder meer doen, beter presteren en investeren voor de Roermondse economie ten bate van de inwoners van Roermond.

 

Uit de publicatie in de Elsevier van 3 mei jl. waarin opgenomen een lijst van top 50 gemeenten, blijkt dat de Gemeente Roermond, gemeten naar economische prestaties, in 2013 t.o.v. 2012 is gezakt van plaats 5 naar plaats 11. Roermond verliest haar hard bevochten toppositie. Van eredivisie naar Jupiler League en niemand die er kennelijk om rouwt.
Deze ontwikkeling baart echter de LVR-fractie grote zorgen en geven aanleiding tot het stellen van art. 43-vragen.

1. Heeft het College van B&W kennis genomen van genoemde lijst en de gewijzigde positie van onze gemeente?
a) Zo ja, waarom niet in knipselkrant opgenomen?
b) Zo nee, waarom geen kennis van genomen en in andere gevallen van positieve publicatie in Elsevier wel?

2. Wil het College van B&W aangeven hoe de lijst wordt beoordeeld en geïnterpreteerd?

3. Heeft het College van B&W ooit signalen ontvangen dat de Roermondse ondernemers ontevreden zijn over het beleid/visie/opvatting/inzet van de huidige wethouder van EZ? En wat is er met deze signalen gebeurd?

4. LVR verzoekt het College van B&W exact aan te geven welke initiatieven er de laatste 17 maanden ondernomen zijn om de economische prestaties op peil te houden.

Daarnaast vraagt de LVR fractie het College van B&W exact aan te geven aan welke overleggen de wethouder van EZ van februari 2013 tot 30 mei 2014 heeft deelgenomen en de inbreng die de wethouder van EZ toen heeft ingebracht.

Wij denken dan o.a. aan overleggen met: OPET, BIZ’en, Gedeputeerde Staten, Maasplassen Ondernemers, VVV, Keyport 2020, OML, Raad van Nederlandse Detailhandel, MKB Limburg, LWV, Cuypersontbijten etc etc etc.

Gaarne notulen en inbreng van de wethouder van EZ in die overleggen.

 

Jos van Rey
Lieke van der Stelt
Raadsleden LVR

5 juni, 2014

LVR stelt vragen over enorme daling Roermond in top 50 gemeenten

Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AK Roermond Roermond, 4 juni 2014   Geachte griffier,   In het verleden stond Roermond bekend om […]
26 mei, 2014

LVR stelt vragen over mogelijke meerkosten afvalverwerking door afvalscheiding

Aan de griffier van de Gemeente Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 25 mei 2014 2014   Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO betreffende […]
23 mei, 2014

LVR stelt vragen over aanbesteding Buurtbemiddeling

Aan de griffier van de Gemeente Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 22 mei 2014 Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO inzake buurtbemiddeling   […]
21 mei, 2014

LVR stelt art. 43-vragen over kindermishandeling

Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 21 mei 2014     Betreft:           Art. 43-vragen inzake kindermishandeling   Inleiding […]