Artikel 43

Aan de griffier van de Gemeente Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 25 juni 2014

 

Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO betreffende inhuur van personeel

 

Geachte griffier,

Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex art.43 R.v.O. door te leiden naar het college van B&W.

Als gevolg van de 60+-regeling hebben de afgelopen maanden ongeveer 70 ambtelijke medewerkers de gemeentelijke dienst verlaten. Slechts enkele van de hierdoor ontstane vacatures zijn met nieuwe medewerkers opgevuld; de overigen zijn ingeboekt als bezuiniging. Nu bereiken ons signalen dat het links en rechts in de organisatie begint te knellen. Voor sommige taken zou externe inhuur plaatsvinden, bijvoorbeeld van bureau Kragten. Natuurlijk zijn de kosten van externe bureaus hoger dan de eigen kosten die de gemeente had van ambtelijke medewerkers.

 

In verband hiermee stel ik de volgende vragen:

  1. Hoeveel medewerkers/fte hebben de ambtelijke dienst verlaten als gevolg van de 60+regeling, op welke momenten?
  2. Welk deel van de hierdoor ontstane vacatures is opgevuld met nieuwe mensen en welk deel is ingeboekt als bezuiniging?
  3. Hoe verhoudt zich het antwoord op vraag 2 tot de verwachtingen die leefden voordat tot uitvoering van de 60+regeling werd overgegaan?
  4. Is er besloten tot externe inhuur om door de 60+regeling ontstane gaten op te vullen? Zo ja, op welke plaatsen en tegen welke kosten?
  5. Klopt het dat thans bureau Kragten wordt ingezet voor werkzaamheden die eerder werden verricht door ambtenaren die met de 60+-regeling zijn vertrokken? Zo ja, in welke mate?
  6. Is de gemeente hierdoor per saldo niet duurder uit dan voorheen het geval was?

Met vriendelijke groet,

 

Dré Peters,
Raadslid LVR

25 juni, 2014

LVR stelt art. 43-vragen over inhuur personeel bij de gemeente

Aan de griffier van de Gemeente Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 25 juni 2014   Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO betreffende inhuur […]
22 juni, 2014

LVR stelt vragen over Beperkte Markt Roermond

Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO betreffende Beperkte Markt Roermond tijdens de kermis 2014 Inleiding: De LVR-fractie is benaderd door enkele ambulante ondernemers die bezwaar maken […]
18 juni, 2014

LVR stelt art. 43-vragen betreffende gebrek aan klantvriendelijkheid en gastheerschap stadstoezicht

Aan de griffier van de Gemeente Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 18 juni 2014   Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO betreffende gebrek […]
5 juni, 2014

LVR stelt vragen over enorme daling Roermond in top 50 gemeenten

Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AK Roermond Roermond, 4 juni 2014   Geachte griffier,   In het verleden stond Roermond bekend om […]