Artikel 43

Aan

de griffier van de gemeenteraad

Postbus 900

6040 AX Roermond

 

 

Roermond, 19 mei 2014

 

 

Betreft:           schriftelijke vragen art. 43 RvO parkeerproblematiek MFC de Velderie Prins Bernardstraat en Bredeweg.

 

Inleiding

In de wijken Roermondse Veld en Vrijveld en in de omgeving van de Venloseweg en Kapellerlaan geldt sinds 2009 een blauwe zone met een maximale parkeerduur van 1 uur. In de blauwe zone gelden de volgende regels:

 • de maximale parkeerduur bedraagt 1 uur;
 • het gebruik van een parkeerschijf is verplicht;
 • de blauwe zone geldt van maandag t/m zaterdag van 8:00 tot 20:00 uur en op zondag van 12:00 tot 20:00 uur;
 • binnen de blauwe zone mag alleen in parkeervakken of bij een blauwe lijn geparkeerd worden;
 • Houders van een gehandicaptenparkeerkaart of -plaats hoeven geen parkeerschijf of ontheffing te gebruiken.
 • Bewoners, bedrijven en bezoekers van de blauwe zone kunnen een ontheffing krijgen.

 

De laatste tijd vinden steeds meer vreemd parkeerders de weg naar de parkeervakken van het MFC de Velderie (functies: horeca, kantoor, vergaderingen en sport) en de Bredeweg. De Velderie ligt net buiten de Blauwe Zone, waardoor de mogelijkheid bestaat dat hier gedurende de reguleringstijden van de Blauwe Zone geparkeerd wordt door parkeerders die eigenlijk in de Blauwe Zone thuishoren.

In het verslag van de evaluatie van november 2012 staat: Dit zou verder onderzocht moeten worden door hier parkeerdrukmetingen en/of kentekenonderzoeken uit te voeren.

 

De afgelopen weken heb ik van diverse burgers en ondernemers klachten gekregen over de problemen met het parkeren in de parkeervakken van MFC De Velderie en op de Bredeweg. Door het invoeren van de blauw zone in 2009 zijn er grote parkeerproblemen ontstaan op de parkeerplaatsen van de Velderie en de Bredeweg. Deze parkeerplaatsen worden met name bezet door langparkeerders (vaak mensen die de binnenstad bezoeken of gaan werken bij bijv. de Rechtbank of de Belastingdienst). Door dit gedrag komt het steeds vaker voor dat alle parkeervakken van het MFC De Velderie en de Bredeweg bezet zijn. Bezoekers van het MFC kunnen dan hun auto niet kwijt. In het MFC zitten ook ondernemers die hier schade door oplopen. Het kan toch niet zijn dat bij een accommodatie als de Velderie geen parkeerplaatsen meer beschikbaar zijn omdat deze zijn bezet door lang parkeerders.

 

Vragen:

 1. Is dit parkeerprobleem bij de Velderie en op de Bredeweg bij uw college bekend?
 2. Heeft uw college opdracht gegeven voor het uitvoeren van het onderzoek zoals       het evaluatie rapport uit november 2012 beschrijft?
 3. Zo ja, wat is de voortgang van het onderzoek? Zo nee, waarom niet?
 4. Wat gaat uw college doen om dit probleem aan te pakken, op welke termijn?

 

Het probleem zou op te lossen zijn door de blauwe zone uit te breiden met de Prins Bernardstraat en de Bredeweg.

 

 1. Hoe staat uw college hier tegenover?

 

Graag verneem ik uw antwoorden.

 

Hoogachtend,

 

Ben Peters
Raadslid Liberale Volkspartij Roermond

Dirk Fransen
Raadslid Liberale Volkspartij Roermond

21 mei, 2014

LVR stelt vragen over parkeerproblemen bij Velderie

Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 19 mei 2014     Betreft:           schriftelijke vragen art. 43 RvO parkeerproblematiek […]
21 mei, 2014

LVR stelt vragen over verkoop pand van gemeente aan partner van raadslid SPR

De LVR-fractie heeft tweemaal via de griffie een verzoek ingediend om het totale, dus complete, dossier inzake de verkoop onroerend goed aan de Schoolstraat 7 te Herten […]
2 mei, 2014

LVR stelt vragen over verkeerschaos in Roermond

Al sinds 29 april jl. stelt de LVR vragen over de verkeerschaos in Roermond. Onderstaande vragen zijn vandaag, 2 mei, verstuurd aan het college van B&W. Inmiddels […]
15 april, 2014

schriftelijke vragen conform art. 43 RvO inzake problemen parkeerterrein nabij RHC Concordia

Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond Roermond, 15 april 2014 Betreft: schriftelijke vragen conform art. 43 RvO inzake problemen parkeerterrein nabij […]