Artikel 43

Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900
6040 AX Roermond

Roermond, 15 april 2014
Betreft: schriftelijke vragen conform art. 43 RvO inzake problemen parkeerterrein nabij RHC Concordia.

Zaterdag zijn wij, LVR-raadsleden Bert Achten en Dirk Franssen, door het bestuur van RHC Concordia, enkele leden en bezorgde ouders van jeugdleden benadert over de parkeerproblematiek op het parkeerterrein nabij de hockeyclub. Tevens hebben wij ter plekke de situatie bekeken. Daarom vragen wij met spoed uw aandacht voor het volgende.Afgelopen zaterdagmorgen heeft de afdeling Stadstoezicht aandacht gevraagd bij het bestuur van Concordia
inzake de parkeersituatie ter plaatse. In een naar verluidt constructief onderhoud is “de zaak” vooralsnog door de vingers gezien, zij het dat wel “de waarschuwing” is afgegeven dat een volgende keer geverbaliseerd zal worden.Vooropgesteld dat ook wij van opvatting zijn dat zeker bij calamiteiten maar ook bij “regulier gebruik” (verkeers-)onveilige situaties niet aan de orde mogen zijn dient ons inziens de problematiek in breder perspectief te worden geplaatst. De parkeerplaats wordt namelijk gebruikt om een aantal redenen.
Natuurlijk door de bezoekers van het sportpark want Concordia is een snel groeiende vereniging met inmiddels meer dan 700. Inherent daaraan vinden natuurlijk een groot aantal wedstrijden en trainingen plaats met ook bezoekers van elders. Daarnaast wordt deze parkeerplaats (groot en gratis in nabijheid van het centrum) gebruikt door bezoekers aan de stad en als carpoolplaats en opstapplaats voor reisgezelschappen (bussen). Ook wordt door de parkeerplaats gebruik als centraal vertrekpunt voor inzamelacties (papier), voor overnachting (vrachtwagens) en voor andere minder “frisse zaken” (dealen).Kortom een grote vermenging van functies en gebruik. Gevolg, overvolle parkeerplaats en een tekort aan parkeerplaatsen. Reden waarom ook aan de overkant (Hammerveld) geparkeerd wordt. Te veel auto’s leidt tot foutief en soms onveilig parkeergedrag. Tel daarbij op, dat leden (waaronder heel veel kinderen), ouders en bezoekers, het terrein alleen maar via de parkeerplaats kunnen bereiken hetgeen tot onveiligheid leidt.

In de afgelopen jaren zijn door Concordia al de maatregelen getroffen. Zo zijn er in overleg met de gemeente “varkensruggen” geplaatst om parkeren in de toegangslaan te ontmoedigen. Diverse oproepen naar de leden om

zoveel als mogelijk te carpoolen, zowel bij thuis- als uitwedstrijden. Ook heeft de club de fietsenstalling uitgebreid om het fietsgebruik te promoten.Helaas blijken deze in de praktijk onvoldoende te werken. Gelet hierop verzoeken wij u dan ook zsm met het bestuur van Concordia in overleg te treden. Dit met het doel om samen te bezien, welke maatregelen getroffen kunnen worden. Wellicht zijn op korte termijn, door o.a. duidelijke belijning, gele strepen en bebording al enige stappen te nemen.Daarnaast verzoeken wij u met de afdeling Stadstoezicht in overleg te treden, dat vooralsnog met dezelfde coulance wordt opgetreden, daar waar mogelijk uiteraard, als afgelopen zaterdag zolang er nog geen maatregelen genomen zijn. Tevens verzoeken wij in uw veiligheidsbeleid en overleggen aandacht te besteden aan die zaken welke op een parkeerplaats niet thuis horen (overnachten, dealen etc).
Voor de goede orde, wij hebben ook in de afgelopen dagen met het bestuur van Concordia overleg gevoerd.
Zij zijn graag bereid met u in overleg te treden. De club zal zelf ook bezien op welke wijze het autogebruik teruggedrongen kan worden, bijvoorbeeld door nog meer het fietsgebruik te promoten. In ieder geval heeft de club zaterdag jl. haar eigen verantwoordelijkheid genomen en direct de leden geattendeerd op ‘het bezoek’ van stadstoezicht en aandacht gevraagd voor zo goed mogelijk parkeren via de website van de club en social media.
Wij vernemen graag van u op korte termijn, met dank en groet

Bert Achten
Dirk Franssen
Raadsleden Liberale Volkspartij Roermond

15 april, 2014

schriftelijke vragen conform art. 43 RvO inzake problemen parkeerterrein nabij RHC Concordia

Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond Roermond, 15 april 2014 Betreft: schriftelijke vragen conform art. 43 RvO inzake problemen parkeerterrein nabij […]
15 april, 2014

schriftelijke vragen art. 43 RvO rioolheffing garageboxen

Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond Roermond, 15 april 2014 Betreft: schriftelijke vragen art. 43 RvO rioolheffing garageboxen. Zaterdag 12 april […]
1 april, 2014

LVR stelt vragen over betaling per acceptgiro voor WOZ en Waterschapsbelasting

Op 16 april jl. heeft de gemeente het antwoord geformuleerd op de door de LVR gestelde vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond […]
1 april, 2014

LVR stelt vragen over arrestantenvoorziening Roermond

Op 8 april jl. heeft Burgemeester Cammaert antwoord gegeven op de bezetting bij de wijkagenten en de veiligheidsvesten. Op de voorgenomen sluiting van de arrestantenvoorziening in […]