Artikel 43

De LVR heeft vragen aan B&W gesteld over jeugdzorg, en wel de toekomstige aanpak van jeugdzorg door de gemeente. Vanaf 2015 valt Jeugdzorg namelijk onder de gemeente. 

Dat betekent nogal wat. Daarvoor is een enorme reorganisatie van jeugdzorg nodig. NRC publiceerde eergisteren een verhaal waaruit blijkt dat veel gemeenten een transitiemanager hebben ingehuurd. Met transitie wordt bedoeld: overgang. De overgang van de huidige jeugdzorg naar de gemeentelijke jeugdzorg. Een hele klus dus. En zo’n manager moet erop toezien dat die klus geklaard wordt. NRC onderzocht 40 gemeenten. Van die 40 hadden er maar liefst 35 externe adviesbureau’s ingehuurd ter begeleiding- en voorbereiding van de overheveling van rijkstaken naar de gemeenten op de gebieden van jeugdzorg, langdurige zorg en participatie op de arbeidsmarkt.

De LVR-raadsleden Hay Hutjens, Tom Dohmen, Rob Jenneskens hebben hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders (B&W). Zij willen onder meer weten of ook Roermond zo’n extern bureau heeft ingehuurd, en wat dat mag kosten. En of ook Roermond zo’n transitiemanager krijgt of heeft. En wat die mag kosten. Verder willen de raadsleden weten of Roermond op 1 januari al voldoende is voorbereid op de komende decentralisaties. Een logische vraag, want Roermond en Parkstad zijn waar het om jeugdzorg gaat de grootste probleemgebieden in Limburg. Net als in Parkstad wordt in Roermond het vaakst een beroep op jeugdzorg gedaan. Dat bleek in september al uit een door de Limburgse gedeputeerde Peter van Dijk gepresenteerd rapport met trends en ontwikkelingen in de Limburgse Jeugdzorg. Uit het rapport blijkt dat Noord-Limburg en de regio rond Sittard en Geleen het minst een beroep doen op jeugdzorg. Waarom jongeren in Roermond zo vaak hulp krijgen van jeugdzorg blijkt niet uit de monitor.
Hutjens, Dohmen en Jenneskens willen verder weten welke investeringen zijn gemoeid met deze decentralisaties en of deze kosten voldoende worden gedekt door het Rijk via het „invoeringsbudget”. Heeft de gemeente genoeg geld opzij gelegd, zijn de kosten voor 2015 rond Jeugdzorg voldoende in beeld en zijn hierover afspraken gemaakt met zorgaanbieders, luiden andere vragen. En tenslotte willen de fractieleden weten hoeveel mensen vanuit Jeugdzorg mee overgaan naar de gemeente en onder welke voorwaarden.
Overigens werd gisteren bekend dat bij Jeugdzorg massa-ontslagen vallen, mede als gevolg van het nieuwe regeringsbeleid waarbij de zorg voor kinderen overgaat van professionele organisaties naar gemeenten, die daarvoor feitelijk nog niet zijn toegerust. En er simpel uitgedrukt helemaal geen verstand van hebben.
18 november, 2013

LVR stelt vragen over Jeugdzorg

De LVR heeft vragen aan B&W gesteld over jeugdzorg, en wel de toekomstige aanpak van jeugdzorg door de gemeente. Vanaf 2015 valt Jeugdzorg namelijk onder de […]
13 november, 2013

Art. 43-vragen organisatie landelijke opening Nationale Sportweek NOC&NSF op 19 april 2014

Geachte griffier, Middels een raadsinformatiebrief d.d. 12 november 2013 heeft het college ons geïnformeerd m.b.t. de Landelijke opening van de Nationale Sportweek NOC*NSF 2014. De betreffende […]
8 november, 2013

Art.43-vragen gesubsidieerde krachten bij RTV Roermond

Tijdens de raadsvergadering gisteren, 7 november, werden wij geconfronteerd met een mededeling van wethouder Pleyte, namens het college, over RTV Roermond. De mededeling was dat er […]
6 november, 2013

Reactie gemeente op rattenplaat in het Veld

Een aantal weken geleden stond in Dagblad de Limburger een artikel over de rattenplaag in het Veld. De LVR heeft daar toen artikel 43-vragen over gesteld. […]