Artikel 43

Inleiding

Vandaag kregen wij een raadsinformatiebrief waarin het college mededeelde dat is besloten:

 1. een uitvoeringsovereenkomst te sluiten met de SWAR voor de periode van 1 januari 2014 tot 1 juli 2017;
 2. voor het jaar 2014 een budgetsubsidie aan de SWAR te verstrekken van 359.000 euro.

Over deze mededeling wil ik de volgende vragen stellen.

Vragen

 1. In het onderwerp van de brief wordt gesproken over een raadsinformatiebrief. In de eerste zin is sprake van een commissienotitie. Waarom deze twee termen, wat is het nu echt?
 2. Waarom is het besluit om een meerjarige uitvoeringsovereenkomst met de SWAR aan te gaan niet eerst aan de raad voorgelegd?
 3. Waarom een uitvoeringsovereenkomst voor 3,5 jaar?
 4. Past het bedrag van 359.000 euro voor 2014 binnen de door de raad vastgestelde begroting?
 5. Waarom is de toegezegde evaluatie over de SWAR niet in de raad geweest?
 6. Kan deze evaluatie van de SWAR alsnog aan de raad worden verstrekt?
 7. Met deze besluitvorming van het college is een verplichting met de SWAR aangegaan voor maar liefst 3,5 jaar. Is dit niet in strijd met het budgetrecht dat de raad heeft?
 8. Wat mogen wij nog meer aan dictaten verwachten van dit college?
 9. Waar is het speerpunt “transparantie” van het college gebleven? Wij bedoelen dan vooral transparantie vooraf, niet achteraf. Of is dit college van mening dat zij alleen maar transparant moet zijn naar de pers?

 

Namens de Liberale Volkspartij Roermond LVR,

Dré Peters

23 december, 2013

LVR stelt art.43-vragen over verlenging contract SWAR

Inleiding Vandaag kregen wij een raadsinformatiebrief waarin het college mededeelde dat is besloten: een uitvoeringsovereenkomst te sluiten met de SWAR voor de periode van 1 januari […]
25 november, 2013

Art. 43-vragen over decentralisatie Jeugdzorg

Geachte griffier,   Hierbij verzoeken wij U bijgaande vragen ex.art 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad van Roermond door te leiden naar het college van […]
20 november, 2013

art.43-vragen betreffende de WOZ-waardebepaling

Geachte griffier, Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex art.43 R.v.O. door te leiden naar het college van B&W.   Inleiding: Via de landelijke media hebben […]
18 november, 2013

LVR stelt vragen over Jeugdzorg

De LVR heeft vragen aan B&W gesteld over jeugdzorg, en wel de toekomstige aanpak van jeugdzorg door de gemeente. Vanaf 2015 valt Jeugdzorg namelijk onder de […]