Artikel 43

Geachte griffier,

Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex art.43 R.v.O. door te leiden naar het college van B&W.

 

Inleiding:

Via de landelijke media hebben wij vernomen dat Staatssecretaris Frans Weekers (Financien) een overzicht naar de Tweede Kamer heeft gestuurd waaruit blijkt dat van de 408 Nederlandse gemeenten de uitvoering van de WOZ, waarbij de gemeente de waarde van een woning of bedrijfspand bepaalt, niet op orde zou hebben

 

Er is een onderverdeling gemaakt naar 4 categorieën:

  1. gemeente heeft dit goed op orde (248 gemeenten)
  2. gemeenten hebben het „naar behoren” op orde (80 gemeenten)
  3. bij deze gemeente „kan verbeterd worden” (71 gemeenten)
  4. bij deze gemeenten moet de uitvoering „dringend verbeterd worden” (9 gemeenten)

 

Een en ander zou consequenties kunnen hebben met name voor de gemeenten welke zijn onderverdeeld in de laatste twee categorieën die daardoor onder verscherpt toezicht komen te staan van de Waarderingskamer.

 

Vragen:

  1. Is bij de gemeente Roermond dit overzicht bekend?
  2. Zo ja, sinds wanneer en in welke groep is de gemeente Roermond ingedeeld?
  3. Mocht het zo zijn dat de gemeente Roermond in de categorie 3 of 4 is gecategoriseerd, wat is daar dan de oorzaak van?
  4. Wat zijn de gevolgen qua beleid/bestuur voor de Gemeente Roermond voor de betreffende indeling?
  5. Wat zijn de gevolgen qua inkomsten bij de Gemeente Roermond voor de betreffende indeling cq de zojuist vastgestelde begroting?
  6. Wat zijn de gevolgen, in directe zin, voor de burgers van de Gemeente Roermond bij de betreffende indeling? Met andere woorden: hebben burgers te weinig/te veel betaald? Moeten burgers fors meer/minder gaan betalen? Vindt er een verrekening plaats?

 

Hoogachtend,

 

Tom Dohmen, Hay Hutjens

raadsleden van de Liberale Volkspartij Roermond LVR

 

20 november, 2013

art.43-vragen betreffende de WOZ-waardebepaling

Geachte griffier, Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex art.43 R.v.O. door te leiden naar het college van B&W.   Inleiding: Via de landelijke media hebben […]
18 november, 2013

LVR stelt vragen over Jeugdzorg

De LVR heeft vragen aan B&W gesteld over jeugdzorg, en wel de toekomstige aanpak van jeugdzorg door de gemeente. Vanaf 2015 valt Jeugdzorg namelijk onder de […]
13 november, 2013

Art. 43-vragen organisatie landelijke opening Nationale Sportweek NOC&NSF op 19 april 2014

Geachte griffier, Middels een raadsinformatiebrief d.d. 12 november 2013 heeft het college ons geïnformeerd m.b.t. de Landelijke opening van de Nationale Sportweek NOC*NSF 2014. De betreffende […]
8 november, 2013

Art.43-vragen gesubsidieerde krachten bij RTV Roermond

Tijdens de raadsvergadering gisteren, 7 november, werden wij geconfronteerd met een mededeling van wethouder Pleyte, namens het college, over RTV Roermond. De mededeling was dat er […]