Artikel 43

Geachte griffier,

Middels een raadsinformatiebrief d.d. 12 november 2013 heeft het college ons geïnformeerd m.b.t. de Landelijke opening van de Nationale Sportweek NOC*NSF 2014.

De betreffende raadsinformatiebrief is voor de LVR aanleiding tot het stellen van de volgende ex.art.43 vragen, waarbij wij u verzoeken de vragen door te leiden naar het college van B&W.

 

Inleiding:

De Liberale Volkspartij Roermond LVR vindt het een goede zaak dat deze landelijke opening van de Nationale Sportweek NOC*NSF in onze gemeente plaatsvindt.

Hierdoor wordt onze gemeente opnieuw op de kaart gezet als een, ook sportieve, evenementengemeente. Wij voegen dit evenement toe aan de imposante lijst van eerdere evenementen in onze gemeente.

Ook de verbreding die het college heeft gezocht en kennelijk gevonden met een uitbreiding naar de gehandicaptensport en het project JOGG (jongeren op gezond gewicht) mag rekenen op de instemming van de LVR.

 

Vorengaande is echter voor de LVR toch aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

  1. Wat is de totale begroting van het evenement;
  2. Wat zijn op basis van de begroting alle directe en indirecte kosten,
  3. Het college geeft aan ter financiering van deze kosten ook financiële en organisatorische participatie / sponsoring te zoeken. Voor welke bedrag maakt deze sponsoring deel uit van de totale begroting,
  4. Welke financiële risico’s zijn er voor de gemeente verbonden aan deze organisatie indien de beoogde sponsorgelden niet binnengehaald worden en is er in het vervolg op deze vraag nog een no go moment voorzien,

    Onze gemeente heeft grote moeite om het onderhoud van de sportaccommodaties en hun directe omgeving op peil te houden. Ook het toezicht rondom de terreinen en bij de hierbij gelegen parkeervoorzieningen is onvoldoende. Het is onzeker of de sporthal in Swalmen en op de Donderberg behouden kunnen blijven. Dat brengt ons tot de volgende vragen, die aansluiten op de vragen 1 tot en met 4.

  5.  In onze gemeente hebben wij moeten vaststellen dat er aan sport en sportaccommodaties nog veel gelden besteed moeten worden,
  6.  Gaat de organisatie van eerder genoemd evenement niet ten koste van hetgeen onder punt 4 door de LVR is genoemd,
  7.  Is het college bereid de LVR te garanderen dat eerder genoemd evenement door de gemeente niet gefinancierd zal worden uit voor sport en sportaccommodaties bestemde budgetten/middelen en dat er evenmin financiële middelen ontnomen worden aan andere gesubsidieerde evenementen.

 

Hoogachtend,

 

Dré Peters, Dirk Franssen, Tom Dohmen en Jan Puper.

Raadsleden van de Liberale Volkspartij Roermond.

 

13 november, 2013

Art. 43-vragen organisatie landelijke opening Nationale Sportweek NOC&NSF op 19 april 2014

Geachte griffier, Middels een raadsinformatiebrief d.d. 12 november 2013 heeft het college ons geïnformeerd m.b.t. de Landelijke opening van de Nationale Sportweek NOC*NSF 2014. De betreffende […]
8 november, 2013

Art.43-vragen gesubsidieerde krachten bij RTV Roermond

Tijdens de raadsvergadering gisteren, 7 november, werden wij geconfronteerd met een mededeling van wethouder Pleyte, namens het college, over RTV Roermond. De mededeling was dat er […]
6 november, 2013

Reactie gemeente op rattenplaat in het Veld

Een aantal weken geleden stond in Dagblad de Limburger een artikel over de rattenplaag in het Veld. De LVR heeft daar toen artikel 43-vragen over gesteld. […]
27 oktober, 2013

Art. 43-vragen fraude

Via een artikel in Dagblad de Limburger van 26.10.2013 hebben wij kennis genomen van de mogelijkheid dat de gemeente Roermond wellicht voor een bedrag van 1,8 […]