Artikel 43

Via een artikel in Dagblad de Limburger van 26.10.2013 hebben wij kennis genomen van de mogelijkheid dat de gemeente Roermond wellicht voor een bedrag van 1,8 miljoen euro is benadeeld bij het bouwproject Stationspark/Meander door Roosterse projectontwikkelaar Nieuwe Borg . Onderzoekers die namens de Bredase woningcorporatie Laurentius  onderzoek hebben verricht naar het project, hebben dit geconcludeerd.

 

  1. Sinds wanneer bent u op de hoogte van het externe onderzoek?
  2. Heeft u meegewerkt aan het externe onderzoek?
  3. Heeft die medewerking geleid tot een intern onderzoek bij de gemeente en met welk resultaat?
  4. Waarom heeft u de gemeenteraad niet geïnformeerd?  Had vertrouweijk gekund?
  5. Wilt u in chronologische volgorde precies aangeven wat er is gebeurd vanaf de start van deze projecten bij deze beide projecten van
    Laurentius?
  6. Nieuwe Borg vraagt aan de gemeente Roermond om de gronden die aanvankelijk bestemd waren voor de kantorenbouw, terug te kopen.
    Wat is de status hiervan, zeker gezien in het licht van de huidige situatie?

 

Namens de Liberale Volkspartij Roermond LVR

Hay Hutjens

Dirk Franssen

27 oktober, 2013

Art. 43-vragen fraude

Via een artikel in Dagblad de Limburger van 26.10.2013 hebben wij kennis genomen van de mogelijkheid dat de gemeente Roermond wellicht voor een bedrag van 1,8 […]
26 oktober, 2013

Art. 43 vragen Friture Bushalte

Geachte griffier, Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex. art. 43 RvO door te leiden naar het college van B&W. Inleiding: Tijdens de raadsvergadering van 24 […]
11 oktober, 2013

LVR stelt vragen over rattenplaag ‘t Veld

Geacht College, Vandaag las ik in Dagblad De Limburger een artikel over een rattenplaag in het Roermondse Veld. Met de bewoners ben ik van mening dat […]
1 oktober, 2013

Art. 43-vragen wachtlijsten Laurentius Ziekenhuis

In het weekend werd in diverse media aandacht besteedt aan de  z.g. wachtlijsten die bestaan bij ziekenhuizen voor bezoeken van patiënten aan specialisten. Uit de berichten […]