Artikel 43

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 28 augustus 2018

 

Betreft: Stagedisciminatie

 

Geachte College,

 

De Universiteit van Maastricht heeft onderzoek gedaan naar stagediscriminatie. Hieruit blijkt dat “dat 24 procent van de mbo’ers met een niet-westerse achtergrond minstens vier keer moet solliciteren voor een stage. Onder autochtonen is dat 11 procent.” Hiermee is objectief bewezen dat stagediscriminatie helaas een bestaand feit is.

De minister van OCW heeft maatregelen aangekondigd en dit brengt ons tot de volgende vragen:

 

 1. Gelden de uitkomst van dit onderzoek ook voor sollicitanten met een niet-westerse achtergrond voor stageplekken bij de Gemeente Roermond?
 2. Zijn er signalen bij de Gemeente Roermond bekend dat er soortgelijke stagediscriminatie is in Roermond bij (non)profit organisaties (bedrijfsleven/(semi)overheid)?
  Zo ja, kan het College de Raad hierover informeren?
 3. Is het College van B&W bereid met de Universiteit Maastricht in contact te treden om (mogelijke) cijfers over Roermond te achterhalen en deze te delen met de Raad?
 4. Is het College van B&W bereid om het meldpunt Stagediscriminatie te verzoeken om cijfers over de stageplekken in de gemeente Roermond beschikbaar te stellen aan de Gemeente Roermond en de Gemeenteraad?
 5. Is het College van B&W bereid om zich bij het ministerie van OCW te melden om mee te werken aan de maatregelen die de minister van OCW wil treffen?
 6. Zijn dergelijke meldingen in het verleden besproken tijdens de periodieke overleggen met de LWV en MKB Limburg?
  Zo ja, wat is hiervan het resultaat geweest?
  Zo nee, is het college bereid dit bij het eerstvolgende periodieke overleg te doen?

 

 

Hoogachtend,

 

 

28 augustus, 2018

Art. 43-vragen stagediscriminatie

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 28 […]
23 juli, 2018

Art. 43-vragen Waterstad Roermond

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 23 juli 2018   Betreft:Artikel 43 RvO vragen inzake Waterstad Roermond   […]
9 juli, 2018

Art. 43-vragen ten onrechte ontslagen medewerker

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 9 […]
31 mei, 2018

Art. 43-vragen wateroverlast in Maasniel

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 31 mei 2018     Betreft: Wateroverlast in Maasniel   Geacht College, […]