Artikel 43

Aan
College van B&W van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 11 januari 2021

 

Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. Innovatie in Roermond

 

Geacht college van B&W,

In de raadsperiode 2014-2018 was er een portefeuillehouder innovatie (Wethouder Pleyte). In de huidige raadsperiode zie ik deze portefeuille niet meer terug op de website van de gemeente  Roermond. Innovatie is een van de drijvende krachten van de economie, dit merken we maar al te goed nu tijdens de corona pandemie. Ik vind het vreemd dat dit geen speerpunt meer is van het huidige college.
Dit brengt mij tot de volgende vragen:

 1. Wat is de reden dat innovatie geen kernthema meer is voor dit College van B&W?
 2. Welke slagen zijn er in 2014 – 2018 gemaakt op het gebied van innovatie?
 3. Het is ons bekend dat de heer Pleyte toentertijd te gast was bij RTL Late night met een robot om innovatief Roermond te promoten. Hoe is dit afgelopen? Wat is hiervan de stand van zaken?
 4. Zijn er banden aangelegd tussen de diverse campussen die wij in Limburg hebben?
  Zo ja, graag specificeren welke banden.
  Zo nee, welke stappen zijn hiervoor ondernomen?
 5. Zijn er banden aangelegd tussen de High Tech Campus in Eindhoven?
  Zo ja, graag specificeren welke banden.
  Zo nee, welke stappen zijn hiervoor ondernomen?

Op Pagina 68 van de programmabegroting  2020 staat “ondersteunen van innovatie en ondernemerschap”

 1. Welke concrete resultaten zijn er behaald op dit punt in 2020?

Wij constateren dat op de website www.key2green.eu staat dat er een nieuwe Campus is geïnitieerd in Weert door diverse MKB’ers en Keyport2020. Keyport2020 is een van de vele (netwerk)samenwerkingsverbanden die net als SML veel geld kosten maar waarvan effecten en resultaten ver te zoeken zijn. De raad kreeg recent vanuit het college weer een voorstel voor verhogingen van bijdragen aan keyport2020, daarom nog de volgende vragen:

 1. Wat heeft keyport2020 tot in de afgelopen jaren tot nu toe voor Roermond concreet opgeleverd/betekent?
 2. Waar is Roermond ism keyport2020 nu concreet mee bezig om in het belang van Roermond te realiseren?
 3. Wat is de rol van de gemeente Roermond in deze campus in Weert?
11 januari, 2021

Art. 43-vragen innovatie

AanCollege van B&W van RoermondPostbus 9006040 AX Roermond   Roermond, 11 januari 2021   Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. Innovatie in Roermond   Geacht […]
2 januari, 2021

Art. 43-vragen problematiek wijziging afvalbeleid en ophaalstrategie

Aan het college van B&W van Roermond via tussenkomst door de griffier dhr. J. VervuurtPostbus 9006040 AX Roermond                  Roermond, 2 januari 2021   Betreft: Artikel […]
19 december, 2020

Art. 43 Ontwerp-omgevingsvergunning Maashaven

Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond                                                                                                                                          Roermond, 18 december 2020   Betreft: Ontwerp-omgevingsvergunning Maashaven Geacht College,   Omdat het college van B&W […]
28 augustus, 2020

Kermis Swalmen vervolgvragen art. 43

Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond   Roermond, 28 augustus 2020 Betreft: Kermis Swalmen vervolgvragen conform artikel 43 RvO.   Geachte griffier, […]