Artikel 43

Aan de griffier van de gemeente Roermond
Postbus 900
6040 AK Roermond

 

Betreft: schriftelijke vragen ex art. 43 op grond van R.v.O. inzake de jeugdraad van de gemeente Roermond.

 

Roermond, 11 februari 2021

 

Geacht College van B&W,

 

De jongerenraad is enkele jaren geleden weer in het leven geroepen. Wij vinden het fantastisch dat er jongeren zijn die zich willen inzetten voor onze stad en dit doen via de jongerenraad. Wij vinden het echter jammer dat wij als raad geen weet hebben van de activiteiten van deze jongerenraad en in het geheel niet betrokken zijn bij de ontwikkelingen binnen de jongerenraad. Daarom stellen we onderstaande vragen.

 1. Uit hoeveel leden bestaat de jongerenraad op dit moment?
 2. Hoe worden jongeren gekozen? Kunnen ze zich aanmelden? Wie doet de selectie?
 3. Zijn er wervingsacties om jongeren te interesseren voor de jongerenraad? Zo ja, kunt u deze oproepen bij de beantwoording bijvoegen?
 4. Welke activiteiten heeft de jongerenraad sinds haar wederoprichting ondernomen?
 5. Welke taken ziet de jongerenraad voor zichzelf weggelegd voor nu en in de toekomst?
 6. Welke rol en taak ziet het College van B&W weggelegd voor de jongerenraad? Is dat ergens vastgelegd, zo ja, waar?
 7. Zijn er adviezen geweest van de jongerenraad richting het College van B&W? Zo ja, dan ontvangen we deze adviezen graag.
 8. Zijn er punten waar de jongerenraad aandacht voor zou willen vragen in de gemeenteraad?
 9. Hoe zorgen we er voor dat de jongerenraad voor iedereen wordt?
 10. Hoe wordt het beschikbare budget à € 6000,- ingezet? Graag een nadere specificatie bijvoegen.  
 11. Welke activiteiten vallen onder dit budget en welke niet? Zijn er nog andere geldstromen? Zo ja, kunt u deze dan ook nader specificeren?
 12. Heeft de jongerenraad een duidelijk (financieel) plan? Graag bijvoegen.

 

Als afsluiter willen wij (een vertegenwoordiging) van de jongerenraad uitnodigen om actiever contacten te onderhouden met de gemeenteraad. Dit zou kunnen via het sprekersplein maar uiteraard ook door een mail te sturen naar de griffie om zo de gehele raad te informeren.

 

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

 

Jan-Nick van der Broek, raadslid CDA Roermond

Aijiththan Loganathan, raadslid LVR
Turgut Celebi, raadslid LVR

Michael Kalthoff, raadslid/fractievoorzitter D66

Mijntje van Beers, raadslid Groen Links

11 februari, 2021

Art. 43-vragen jeugdraad Roermond

Aan de griffier van de gemeente RoermondPostbus 9006040 AK Roermond   Betreft: schriftelijke vragen ex art. 43 op grond van R.v.O. inzake de jeugdraad van de […]
12 januari, 2021

Art. 43-vragen voormalig tankstation Maasbrug

AanCollege van B&W van RoermondPostbus 9006040 AX Roermond   Roermond, 12 januari 2021   Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. voormalige tankstation Maasbrug     […]
11 januari, 2021

Art. 43-vragen “to go-producten”

Geachte griffier, LVR  fractie kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de geopende horeca voor “to go producten” door handhaving op de huid wordt gezeten […]
11 januari, 2021

Art. 43-vragen innovatie

AanCollege van B&W van RoermondPostbus 9006040 AX Roermond   Roermond, 11 januari 2021   Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. Innovatie in Roermond   Geacht […]