Artikel 43

Aan het college van B&W van Roermond via tussenkomst door de griffier dhr. J. Vervuurt
Postbus 900
6040 AX Roermond               

 

Roermond, 2 januari 2021

 

Betreft: Artikel 43-vragen inzake problematiek wijziging afvalbeleid en ophaalstrategie.

 

Geacht College,

Zoals bekend waren en zijn wij fel tegenstander van de wijzigingen in het afvalbeleid en ophaalstrategie. Onder andere vanwege het feit dat de gemeenteraad niet vooraf in de gelegenheid is gesteld om het debat te voeren en keuzes te maken op dit beleidsterrein. De LVR-fractie krijgt vandaag op de eerste dag dat de gewijzigde ophaalstrategie van het afval is ingegaan al direct vele berichten, klachten, meldingen en ook vele foto’s als onderbouwing. Daarom hebben wij zelf pro-actief een bericht in omloop gebracht waarin wij inwoners en ondernemers die problemen ervaren ook doorverwijzen naar de gemeente zodat daar rechtstreeks de meldingen en klachten kunnen worden gedaan. Echter hebben wij gezien ons initiatief om het op de politieke agenda te krijgen en gezien de recente bespreking in de gemeenteraad ook enkele politieke vragen die wij via deze weg stellen.

 1. Klopt het dat het vandaag in de wijken waar de nieuwe strategie wordt gehanteerd (bijvoorbeeld Maasniel en Leeuwen) een grote puinhoop is omdat er verkeerd is gecommuniceerd over ophaalmomenten van de diverse afvalstromen?
 2. Klopt het dat de bereikbaarheid van het gecommuniceerde telefoonnummer zeer te wensen over laat (zeg maar gewoon slecht is) en dat de inwoners daardoor maar beperkt klachten en meldingen kunnen maken?
 3. Klopt het dat er PMD-zakken bij het restafval worden gegooid worden en niet apart ingezameld worden?
 4. Klopt het dat, ondanks het schot in de duobak, er afval bij elkaar komt en het zo dus totaal niet gescheiden ingezameld wordt? Dus gft bij restafval en andersom.
 5. Naar aanleiding van 3 en 4 vragen wij ons af, als dit inderdaad zo gebeurt, of de grote bak met schot ook gebruikt kan worden voor plastic of plastic zakken met vuil aan de weg zetten? Het maakt dan namelijk toch geen verschil?
 6. Is er met de bedrijven die het schoonmaken van duobakken aanbieden, te communiceren over onder andere het gewijzigde schema en aanverwante thema’s? Dit is enorm van belang omdat het schoonmaken alleen kan als de bakken leeg zijn. Als deze schema’s niet gelijklopen gaat het dus gruwelijk mis op dit punt en worden zowel de inwoners die zo’n contract hebben afgesloten als ook die betreffende bedrijven ernstig gedupeerd.
 7. Klopt het dat het personeel zeer grof te werk gaat waardoor er al op de eerste dag meerdere bakken kapot zijn gegaan/gemaakt?
 8. Klopt het dat door het personeel verkeersregels worden overtreden, bijvoorbeeld door tegen de richting in door de straten te rijden?
 9. Wat gaat u aan alle voorgaande probleemstellingen doen om dit op de kortst mogelijke termijn te verbeteren?
 10. Wanneer komt er een vervolg op de reeds ontvangen raadsinformatiebrief en wordt de toezegging (tijdens de recente raadsvergadering) nagekomen om aan de commissie Ruimte en de Gemeenteraad voorstellen te doen?
 11. In de recente raadsinformatiebrief wordt gesproken over het informeren en betrekken van de Gemeenteraad. Naar onze mening zijn in de laatste raadsvergadering veel meer zaken aan bod gekomen die verder gaan dan het “informeren en betrekken” van de Gemeenteraad. Hoe staat dit met elkaar in verhouding?

 

Gezien de actualiteit van dit onderwerp, de politieke commotie en de grote onrust en chaos onder de samenleving, doe ik een dringend beroep op u om deze vragen sneller dan de gebruikelijke termijn te beantwoorden.

 

Met vriendelijke groet namens de voltallige LVR-fractie,

 

 

2 januari, 2021

Art. 43-vragen problematiek wijziging afvalbeleid en ophaalstrategie

Aan het college van B&W van Roermond via tussenkomst door de griffier dhr. J. VervuurtPostbus 9006040 AX Roermond                  Roermond, 2 januari 2021   Betreft: Artikel […]
19 december, 2020

Art. 43 Ontwerp-omgevingsvergunning Maashaven

Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond                                                                                                                                          Roermond, 18 december 2020   Betreft: Ontwerp-omgevingsvergunning Maashaven Geacht College,   Omdat het college van B&W […]
28 augustus, 2020

Kermis Swalmen vervolgvragen art. 43

Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond   Roermond, 28 augustus 2020 Betreft: Kermis Swalmen vervolgvragen conform artikel 43 RvO.   Geachte griffier, […]
11 juni, 2020

Art. 43-vragen politiegeweld Roermond

Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond   Roermond, 11 juni 2020   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. politiegeweld Roermond […]