Artikel 43


Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 13 maart 2020

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. “economische effecten Corona maatregelen”

 

Geachte College,

 

Gezien de spoed en de ernst van deze zaak hebben wij ervoor gekozen om niet echt vragen te stellen die beantwoord dienen te worden. Met dit bericht vragen wij het College van B&W om actie te ondernemen!

Er zijn diverse maatregelen door het kabinet genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Vandaag al zien we dat deze maatregelen (logischerwijs) effect hebben op de economie met name de toeristische sector (hotels, horeca etc.) . Voor veel bedrijven is het mogelijk om een werktijdverkorting aan te vragen bij de rijksoverheid. De gemeente Roermond kan bedrijven uit onze stad tegemoet komen door deze te ontlasten. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om de toeristenbelasting tijdelijk stop te zetten om hiermee de horeca/hotels en andere bedrijven van de stad een verlichting te bieden. Zo zouden wij nog meer maatregelen kunnen opnoemen maar het verzoek nu aan het College is om naast de maatregelen om de volksgezondheid te waarborgen (hetgeen topprioriteit is) ook een actieplan te maken om de Roermondse bedrijven te ondersteunen.

Concreet dus:
Verzoek aan het College om met de horeca/hotels en andere bedrijven (en eventueel belangenorganisatie) om tafel te gaan om te zoeken naar maatregelen die getroffen kunnen worden om het leed te verzachten.

Hoogachtend,

 

16 maart, 2020

Art. 43-vragen economische effecten Corona-crisis

Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond   Roermond, 13 maart 2020   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. “economische effecten […]
13 januari, 2020

Art. 43-vragen “commissie beeldkwaliteit (welstandscommissie)”

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. “commissie beeldkwaliteit (welstandscommissie)” Geacht College,   Vele […]
16 december, 2019

Art. 43-vragen snelheidsovertredingen

Herten, 16 december 2019 Aan het College van B&W en / of het bestuursorgaan de Burgemeester,  Betreft: art. 43-vragen Snelheidsovertredingen Geacht college, Automobilisten die met een […]
22 oktober, 2019

Art. 43-vragen heroverweging renovatie Schöndeln

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Geacht college,  Tijdens de commissie BS gaf wethouder Pleijte op basis van vragen van de LVR […]