Artikel 43

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

Geacht college,

Wij hebben vernomen dat er e.e.a. de afgelopen maand(en) is misgelopen bij de sociale dienst en hebben hier enkele vragen over:

 1. Klopt het dat er iets is misgelopen bij de verzending van brieven van de sociale dienst naar burgers?
  1. Zo ja, wat is er precies fout gegaan?
  2. Kan worden aangegeven om welke hoeveelheden het gaat?
 2. Klopt het dat er problemen zijn met de postbezorging van de inkomensformulieren bij de burgers?
  1. Zo ja, kan deze problematiek nader worden toegelicht?
 3. Kan worden aangegeven welke acties er door de gemeente zijn ondernomen om de problemen met het verzenden van brieven en formulieren op te lossen?
 4. Klopt het dat uitkeringsgerechtigden door deze problemen geen of pas later hun uitkering hebben ontvangen?
  1. Zo ja, om hoeveel burgers gaat het en hoe is dit opgelost?
 5. Zijn de burgers al geïnformeerd over deze problematiek of tasten zij nog in het duister?
11 oktober, 2019

Art. 43-vragen problemen sociale dienst

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Geacht college, Wij hebben vernomen dat er e.e.a. de afgelopen maand(en) is misgelopen bij de sociale […]
27 augustus, 2019

Art. 43-vragen heisessies

Bekijk hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond Roermond, 27 augustus 2019 Betreft: Schriftelijke […]
19 augustus, 2019

Art. 43-vragen OML (Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg)

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond            Roermond,18 augustus 2019 Geachte griffier, De […]
13 augustus, 2019

Art. 43-vragen Joekskapel Paaf Aaf

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeente Roermond Roermond, 13 augustus2019 Geachte griffier, Onderstaand gelieve u artikel […]