Artikel 43

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan
de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

 

Roermond, 15 november 2018

 

Betreft: Artikel 43 – vragen Beheer wijkaccommodaties

 

Geacht college,

 

In de gemeenteraad is regelmatig gesproken over gemeenschapshuizen die onder de SWAR vallen. De raad heeft daarbij uitgesproken dat Roermondse gemeenschapshuizen op de eerste plaats beschikbaar moeten zijn voor eigen inwoners, verenigingen en organisaties. De SWAR ontvangt ruim 300.000 euro aan subsidie maar er heerst, zowel in de raad als bij burgers,  ontevredenheid over de wijze waarop de SWAR de exploitatie van gemeenschapshuizen vormgeeft. Bij de verhuur van gemeenschapshuizen geeft de SWAR, waarschijnlijk vanuit een oogpunt van de financiële situatie, vaak voorrang aan initiatieven van buiten Roermond, terwijl Roermonds bewoners, verenigingen en organisaties niet gebruik kunnen maken van de gemeenschapshuizen op de manier en momenten dat zij dat willen.

 

Wij hebben begrepen dat het college van B&W heeft besloten om de subsidierelatie met de SWAR, nadat de huidige uitvoeringsovereenkomst afloopt, per 1 januari 2021 op te zeggen. Dit biedt naar ons idee kansen om het beheer van de wijkaccommodaties anders, beter, vorm te geven. En met beter bedoelen wij dan dat er bij de uitgifte van de wijkaccommodaties op de eerste plaats aandacht dient te zijn voor de Roermondse bewoners, verenigingen en andere organisaties.

 

In dit kader willen wij de volgende vragen stellen.

 

  1. Deelt het college van B&W de mening dat Roermondse gemeenschapshuizen op de eerste plaats beschikbaar moeten zijn voor eigen inwoners, verenigingen en organisaties
  2. Deelt het college van B&W de mening dat het gestelde bij vraag 1 in de huidige situatie, bij de SWAR, onvoldoende uit de verf komt?
  3. Klopt het dat het college van B&W de subsidierelatie met de SWAR, nadat de huidige uitvoeringsovereenkomst afloopt, per 1 januari 2021 heeft opgezegd? Zo ja, wat zijn daarbij voor het college van B&W de overwegingen geweest?
  4. Hoe denkt het college van B&W de exploitatie van gemeenschapshuizen vanaf 1 januari 2021 vorm te gaan geven? Is daarbij in de ogen van het college van B&W nog een rol voor de SWAR weggelegd?
  5. Zou het in het kader van burgerparticipatie niet aan de orde zijn om de subsidie anders in te zetten en de burgers/gebruikers een grotere rol te geven in hun eigen wijkhuis? Zo ja, hoe denkt het college hier vorm aan te geven?
  6. Bent u op de hoogte van de wijze waarop in onze buurgemeente Roerdalen het beheer van gemeenschapsaccommodaties opnieuw wordt weggezet en dat de eigen burgers hierbij een belangrijke rol spelen? Zie als voorbeeld de accommodatie Bergerac in St. Odiliënberg.
  7. Is het u bekend dat van de 35 verenigingen in Hoogvonderen geen enkele vereniging meer gebruik maakt van de Vlonder? Wat is daar aan de hand en wat onderneemt u om verbetering in de situatie aan te brengen?

 

 

Hoogachtend,

 

15 november, 2018

Art. 43-vragen Beheer wijkaccommodaties

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, […]
23 oktober, 2018

Art. 43-vragen Zonnepanelen

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 22 oktober 2018   Betreft: Zonnepannen/zonnepanelen   Geachte College,   In het […]
6 september, 2018

Art. 43-vragen Jongeren wonen

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 5 […]
6 september, 2018

Art. 43-vragen Jongeren werken

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 5 […]