fractie

Geacht college,

Wij hebben vernomen dat er e.e.a. de afgelopen maand(en) is misgelopen bij de sociale dienst en hebben hier enkele vragen over:

 1. Klopt het dat er iets is misgelopen bij de verzending van brieven van de sociale dienst naar burgers?
  1. Zo ja, wat is er precies fout gegaan?
  2. Kan worden aangegeven om welke hoeveelheden het gaat?
 2. Klopt het dat er problemen zijn met de postbezorging van de inkomensformulieren bij de burgers?
  1. Zo ja, kan deze problematiek nader worden toegelicht?
 3. Kan worden aangegeven welke acties er door de gemeente zijn ondernomen om de problemen met het verzenden van brieven en formulieren op te lossen?
 4. Klopt het dat uitkeringsgerechtigden door deze problemen geen of pas later hun uitkering hebben ontvangen?
  1. Zo ja, om hoeveel burgers gaat het en hoe is dit opgelost?
 5. Zijn de burgers al geïnformeerd over deze problematiek of tasten zij nog in het duister?
11 oktober, 2019

Art. 43-vragen problemen sociale dienst

Geacht college, Wij hebben vernomen dat er e.e.a. de afgelopen maand(en) is misgelopen bij de sociale dienst en hebben hier enkele vragen over: Klopt het dat […]
7 oktober, 2019

Art. 43 vervolgvragen auto-inbraken parkeergarages

Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond                                                                                                                  Roermond, 1 oktober 2019 Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. “vervolgvragen Auto-inbraken […]
7 oktober, 2019

Art. 43-vragen volledigheid van belastingopbrengsten

AanDe griffier van de gemeenteraadPostbus 9006040AX Roermond Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 43 RvO ‘Onderzoeksplan 213a onderzoek: Volledigheid van de belastingopbrengsten’ De LVR-fractie heeft kennisgenomen van […]
27 augustus, 2019

Art. 43-vragen heisessies

Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond Roermond, 27 augustus 2019 Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. Heisessies 
 Geachte College, […]