fractie

De LVR wil graag de stand van zaken bij het KEC agenderen voor de volgende raadsvergadering.


Aan alle fracties in de gemeenteraad, de betrokken partijen in het KEC en het college van B&W,


De afgelopen dagen zijn diverse berichten over het KEC (Kennis- en Expertise Centrum) in de media verschenen, zijn er contacten geweest met de gemeente en hebben we mails gehad van de burgemeester.Na het incident met de leerling vorig jaar, heeft de interim bestuurder een rapport laten opstellen. Uit de mediaberichten begrijpen wij dat de veiligheid alleen maar meer in het geding is gekomen sinds het incident. Verder werken de drie instanties die gebruikmaken van het KEC volgens de mediaberichten niet goed samen. Het betreft de Mutsaersstichting, Aloysius stichting en de Wijnbergschool. Volgens de media worden besluiten gefrustreerd en niet genomen, bestuurders worden niet erkend en er is een verschillende visie op de uitkomsten uit het rapport. Men gaat nu zelfs naar de rechter om duidelijkheid te krijgen over de statuten. 

Naar aanleiding van de contacten met de gemeente ontvingen wij een mail van de burgemeester waarin is aangegeven dat de drie partijen wel samen verder willen, maar dat het rapport niet openbaar gemaakt wordt.Voor de LVR is dit een onbespreekbare situatie. Op het KEC zitten kwetsbare kinderen, die zorg en speciaal onderwijs nodig hebben. Het kan niet zo zijn dat ernstige conclusies achter gesloten deuren blijven en de betrokken partijen zo met elkaar omgaan. 

Het belang van de kinderen op het KEC staat voorop en het is een school die in de Roermondse samenleving is gevestigd. Daarom is de LVR-fractie van mening dat er door de volksvertegenwoordiging van Roermond, ofwel de gemeenteraad, een debat plaats kan vinden. De mediaberichten geven daar ook alle aanleiding toe en daarom dient er volledige openheid van zaken te worden gegeven. Vervolgens kan er op een transparante wijze in de gemeenteraad een debat plaatsvinden over de gang van zaken. 

Om dit debat te kunnen voeren, willen wij graag vooraf een notitie ontvangen hoe vanaf de oprichting in 2015 de samenwerking geregeld is, welke belangrijke momenten er sinds de oprichting zijn geweest en wat er exact is gebeurd na het incident vorig jaar. Daarnaast wensen wij het volledige rapport te ontvangen en verzoeken we College van B&W alle mogelijk middelen hiervoor in te zetten. 
We verzoeken dit bericht door te zetten naar alle fracties, het college van B&W en de betrokken partijen binnen het KEC.


25 juli, 2019

Agendering situatie KEC volgende raadsvergadering

De LVR wil graag de stand van zaken bij het KEC agenderen voor de volgende raadsvergadering. Aan alle fracties in de gemeenteraad, de betrokken partijen in […]
15 juli, 2019

Art. 43-vragen tunnelsluitingen A73 i.r.t. reconstructie N280

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond              Roermond, 14 juli 2019 Betreft: Schriftelijke […]
10 juli, 2019

Art. 43-vragen auto-inbraken in parkeergarages

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond                                                                                                                    Roermond, 10 juli 2019 Betreft: […]
11 juni, 2019

PERSBERICHT – Tankstation Maasbrug

Met ongenoegen heeft de LVR-fractie kennis genomen van het besluit van de Burgemeester en Wethouders van Roermond om het tankstation aan de Maasbrug om zeep te […]