fractie

Inzet van de LVR blijft gericht op een tevreden burger.

 

De Roermondse coalitie heeft de mond vol over burgerparticipatie, maar laat dezelfde burger te vaak aan haar lot over. Roermondenaren klagen steen en been over overlast in hun buurt en omgeving.

Handhaven is een woord dat in de coalitie ontweken wordt. ‘Omdat er geen klachten zijn’ is een veelgebruikte reactie. Omwonenden van de twee Roermondse coffeeshops hebben alle vertrouwen verloren in het stadsbestuur. Het overleg om tot verbetering te komen heeft na jaren niets opgeleverd. De overlast wordt zelfs steeds heftiger. Het verplaatsen van de coffeeshops is voor de omwonenden dan ook de enige optie. Het stadsbestuur zit er krampachtig in en dat is ook van toepassing bij de groeiende straathandel en de overlast op en rondom sportparken. De jeugd moet meer sporten om te komen tot een gezondere levensstijl onder jeugdigen, maar als je aan de poort van een sportpark door een haag van gebruikers en aanbieders van drugs en alcohol moet, is dat niet uitnodigend. Klagende burgers worden niet voor vol aangezien en hun klachten moeten eerst door een extern bureau worden geverifieerd. Volksvertegenwoordigers worden steeds meer door burgers aangesproken op het zwak handhavingsbeleid. Het is triest dat leden van het stadsbestuur meer bezig zijn met zelfverheerlijking dan met het aanpakken van de echte problemen in de stad. Er zijn ook wel positieve uitzonderingen te melden. In het sociale domein wordt het beleid gemaakt met betrokkenen, de Roermondse politiek en ambtenaren, zodat het beleid op ruime meerderheden mag rekenen. Zo komt overeenstemming in diverse dossiers tot stand. Helaas zijn niet alle portefeuillehouders in staat zo te werk te gaan, omdat zij de kwaliteit niet hebben om zaken samen aan te pakken met volksvertegenwoordigers en de ambtenarij. Men is meer bezig met de eigen positie waardoor aan het algemeen belang (dus het belang van de burgers) voorbij wordt gegaan.

De LVR-fractie stelt een meldpunt in waar burgers en ondernemers met hun klacht terecht kunnen met situaties die de gemeente niet fatsoenlijk en tijdig oppakt en beantwoordt. Tevens richt de LVR-fractie een specifiek meldpunt in voor ondernemers en/of hun adviseurs die ervaren dat ze bij de gemeente veel te lang moeten wachten bij het verkrijgen van een (omgevings-)vergunning.

31 oktober, 2018

Algemene beschouwingen 2019 – reactie LVR

Inzet van de LVR blijft gericht op een tevreden burger.   De Roermondse coalitie heeft de mond vol over burgerparticipatie, maar laat dezelfde burger te vaak […]
23 oktober, 2018

Art. 43-vragen Zonnepanelen

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 22 oktober 2018   Betreft: Zonnepannen/zonnepanelen   Geachte College,   In het […]
23 oktober, 2018

Meldpunt

6 september, 2018

Art. 43-vragen Jongeren wonen

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 5 […]