fractie

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 6 november 2017

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. ‘115 red een bedrijf’
 

Geacht College,

 

De LVR Fractie heeft met belangstelling maar ook verbazing kennis genomen van de brieven die door de gemeente Roermond zijn verzonden inzake het opstarten van ”155-Help-een-bedrijf’’.

 

Er zijn ondernemers die deze brief hebben gekregen die  de afgelopen jaren een beroep op de gemeente Roermond hebben gedaan en toen de deur zijn gewezen. Nu komt de gemeente opeens met een hulplijn?

 

Dit nieuwe project brengt ons tot de volgende vragen:

 1. Hoeveel brieven en aan welke ondernemers is deze brief verzonden?
 2. Hoe heeft de selectie van geadresseerden  plaatsgevonden?
 3. Zijn er brieven verstuurd naar ondernemers die de afgelopen jaren bij de gemeente hebben aangeklopt ivm financiële problemen en toen de gemeente heeft gereageerd: “moet u maar zelf uitzoeken”?
 4. Waar kunnen wij informatie over de 155-help-een-bedrijf vinden?
 5. Kan er uitleg worden  verkregen wie wel en wie niet er gebruik van kan maken? Wat zijn de criteria
 6. Kan worden aangegeven wat de reden is dat de gemeente nu met dit project start?
 7. Zijn er al aanvragen ingediend?

 

In 2013 zijn er 2 ESSV-potten  ingericht van in totaal circa € 350.000 ondersteuning startende ondernemers en ondersteuning ondernemers in de problemen. In die pot zat bij de jaarrekening nog nagenoeg hetzelfde bedrag.

 1. Kan het College aangeven wat er met deze pot gaat gebeuren?
 2. Kan het College aangeven waarom er sinds 2013 niets is gebeurd met de ESSV potten?
 3. Wat is er nu veranderd dat het College een project opstart?
 4. Hoeveel heeft het College begroot voor dit nieuwe ‘’155 help een bedrijf’’ ?

 

Hoogachtend,

 

 

6 november, 2017

Art. 43 vragen ‘115 red een bedrijf’

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 6 november 2017   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. […]
30 oktober, 2017

ALV 13 december 2017

Op 13 december 2017 in de avond houden wij onze volgende Algemene Ledenvergadering. Agenda, tijdstip en locatie worden binnenkort bekend gemaakt, maar noteert u deze datum […]
30 oktober, 2017

Motie ‘Meer budget voor Jeugdzorg’ tijdens raad van 26 oktober 2017 aangenomen!

Op 26 oktober 2017 heeft de LVR, samen met alle andere fracties in de gemeenteraad, een motie ingediend om te komen tot meer budget voor Jeugdzorg. […]
27 oktober, 2017

Art. 43 Yin Yang

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 26 oktober 2017   Betreft: schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. […]