fractie

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 18 december 2017

 

Betreft: art. 43-vragen rentepercentages kredietbank

 

 

Geachte griffier,

 

Bij deze verzoeken wij u om onderstaande vragen via de reguliere weg binnen de organisatie te verspreiden.

 

Inleiding

Op 1Limburg stond op 16 december jl. een artikel over de hoge rentepercentages die gemeentelijke kredietbanken rekenen. Kassa heeft hier onderzoek naar gedaan. Percentages van 12-14 procent zijn geen uitzondering. De kredietbanken worden ingezet door de gemeente voor burgers die financiële problemen hebben.

Het kabinet wil het aantal huishoudens met problematische schulden terugdringen door betere hulp en advisering. Het kabinet spreekt met de gemeenten een vernieuwende schuldenaanpak af. Daarnaast wordt het stapelen van boetes tegengegaan. En excessen in de incasso- en kredietbranches worden aangepakt. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

 

Dat brengt de LVR tot de volgende vragen:

  1. Hoe hoog zijn de rentepercentages die de gemeente Roermond hanteert voor haar gemeentelijke krediet?
  2. Op welke wijze heeft de gemeente Roermond haar kredieten georganiseerd? Is Roermond aangesloten bij een kredietbank of heeft Roermond een eigen kredietbank?
  3. Is het College van B&W het met de LVR eens dat hoge rentepercentages mensen met financiële problemen nog verder in de misère kunnen brengen?
  4. Hoe is het huidige rentepercentage bepaald?
  5. Hoeveel inwoners maken nu gebruik van een krediet?

 

 

In afwachting van uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

18 december, 2017

Art. 43-vragen rentepercentages kredietbank

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 18 […]
15 december, 2017

Persbericht: kandidatenlijst en verkiezingsprogramma vastgesteld

Roermond, 15 december 2017     Leden stellen de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma “LVR werkt aan Roermond” vast!     Woensdagavond 13 december 2017 vond de laatste […]
15 december, 2017

Foto’s Algemene Ledenvergadering 13 december 2017

14 december, 2017

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 december 2017 hebben de leden van de LVR unaniem ingestemd met het concept verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022. Het verkiezingsprogramma […]