fractie

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

 

Roermond, 6 december 2017

 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. aanvraag bijstandsuitkering

 

 

Geachte griffier,

 

Wij verzoeken u deze brief met schriftelijke vragen op basis van Art. 43 R.v.O. door te leiden naar het college van B&W.

 

Inleiding

Vanuit het college is ons aangegeven: De rol van raadsleden is kaderstellend en controlerend of het beleid binnen de gestelde kaders en de daarbij behorende begroting is uitgevoerd. Raadsleden zijn in de ogen van de LVR ook de volksvertegenwoordigers die inwoners, alleen of verenigd, uit onze gemeente bijstaan en adviseren.

LVR-fractieleden kregen van een burger de vraag hoe hij een bijstandsuitkering moest aanvragen.  Op dat moment beperkten wij ons tot de eerder beschreven taakopvatting die wij vanuit het college hebben meegekregen. Wij hebben de burger vervolgens als zodanig geadviseerd het gemeentelijk telefoonnummer 140475 te bellen. Wij zijn wel bij het telefoongesprek aanwezig gebleven.

140475 bellen, inspreken ‘Roermond’ om vervolgens een automatische stem te horen die zegt, dat afspraken ook via de website van de gemeente Roermond aangevraagd kunnen worden.
Zo gezegd, zo gedaan: www.roermond.nl à inwoner à sociale voorzieningen en dan?

Na minutenlang surfen werd de pagina uiteindelijk gevonden. Vervolgens zoeken naar waar je nu precies moet zijn en ja hoor, boven in staat heel klein ‘formulieren’.

Prima! Niet Roermond.nl maar www.werk.nl, inloggen met je DigiD en alle gegevens invullen.

Als deze stappen zijn doorlopen krijgt men de melding ‘’het is in uw gemeente niet mogelijk om via Werk.nl een verzoek voor een bijstandsuitkering bij het WERKbedrijf in te dienen. Uiteindelijk toch maar 140475 gebeld en gewacht tot er een persoon aan de telefoon kwam.

 

Dit brengt de LVR tot de volgende vragen:

 1. Wat is de eerste reactie van het College van B&W op bovenstaande?
 2. Is het College van B&W het met de LVR eens dat dit geen klantvriendelijke werkwijze is?
 3. Is het College van B&W het met de LVR eens dat het voor burgers die gebruik willen maken van de digitale procedures het ondoenlijk wordt gemaakt om dit ook succesvol te doen?
 4. Is het College van B&W op de hoogte van deze cirkelprocedure bij het aanvragen van een bijstandsuitkering?
 5. Waarom is het niet mogelijk om via roermond.nl een bijstandsuitkering aan te vragen?
 6. Waarom is het niet mogelijk om via www.werk.nl een bijstandsuitkering aan te vragen?
 7. Waarom wordt er op roermond.nl verwezen naar www.werk.nl?
 8. Is het via een andere manier wel mogelijk om digitaal een bijstandsuitkering aan te vragen?
 9. Is het College van B&W het met de LVR eens dat er een analyse moet worden gemaakt van de gehele website roermond.nl om zulke klantonvriendelijkheden te voorkomen?
 10. Hoe is het College van B&W van plan dit probleem zo snel mogelijk op te lossen?
 11. Is het College van B&W het met de LVR eens dat de ‘test’ om burgers te verwijzen naar 140475 in plaats als volksvertegenwoordiger hen te helpen, is mislukt?
 12. Is het College van B&W het met de LVR eens dat wanneer Raadsleden / volksvertegenwoordigers een adviesfunctie vervullen dit soort fouten zich minder snel manifesteren ?

 

Hoogachtend,

7 december, 2017

Art. 43 aanvraag bijstandsuitkering

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond     […]
15 november, 2017

Art. 43 Erfpacht tankstation Maasbrug

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 15 […]
9 november, 2017

Tekst Algemene Beschouwing 9 november 2017

Kwestie van aftellen!   Nog 132 dagen dan kiest Roermond een nieuwe raad. Van de 31 volksvertegenwoordigers die in 2014 aantraden zullen er niet heel veel […]
6 november, 2017

Art. 43 vragen ‘115 red een bedrijf’

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 6 november 2017   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. […]